My, Obywatele, mamy prawo pytać i wiedzieć

Demokracja nie ogranicza się do ślepego aktu wyboru. My Obywatele mamy prawo pytać i wiedzieć, kto i dlaczego stara się o eksponowane i ważne stanowiska. Jak ma zamiar rządzić, jakie wartości i poglądy wyznaje.

Wybieramy konkretne osoby. Musimy więc poznać ich doświadczenie, wykształcenie, zainteresowania, stan majątkowy i poglądy. Dlatego:

 • przed każdymi wyborami kierujemy do kandydatów rozbudowane kwestionariusze pytań,
 • analizujemy programy partii,
 • czytamy wywiady z politykami, wpisy na FB, czy Twitterze,
 • sprawdzamy, jak głosowali będąc radnymi czy posłami.

Wszak chcą być posłami, senatorami, europarlamentarzystami, prezydentami i burmistrzami miast.

Sprawdzamy, na ile ich deklaracje pokrywają się z późniejszymi działaniami. W ten sposób chcemy naszą pracą i wiedzą pomóc obywatelom świadomie wybierać tych, w których ręce przekazują kierowanie państwem.

Nasza tworzona od kilkunastu lat baza pozwala na analizy, zestawienia i porównanie ich z innymi podobnymi danymi w kraju i za granicą.

Nasze prawo do pełnej transparentności władz, to nie fanaberia. Wywodzimy je bezpośrednio z Konstytucji, a dokładniej artykułu 61, który mówi: „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”

Stowarzyszenie 61 to organizacja, która nie prowadzi działalności lobbystycznej oraz nie próbuje wywierać wpływu na proces wdrażania i kształtowania polityki przez instytucje UE. Nasze działania nie podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru Służącego Przejrzystości Komisji Europejskiej.

Stowarzyszenie 61 działa od 2005 r. Na finansowanie naszych projektów zdobywamy dotacje w otwartych konkursach grantowych oraz od prywatnych sponsorów, ale najważniejsza jest dla nas Wasza pomoc. Ona liczy się podwójnie, bo jest nie tylko finansową podporą, ale też sygnałem, że rozumiecie i doceniacie naszą pracę. Dlatego prosimy o wsparcie.

Każda złotówka od Ciebie, to sygnał, że nasza praca ma sens!

WESPRZYJ NAS

Lista sponsorów i grantodawców, dzięki którym działamy

 • Bank Światowy
  projekt Sprawdzam.pl, realizowany w roku 2006 — 6 000 $
 • Fundacja im. Stefana Batorego
  projekt „Mam Prawo Wiedzieć”, realizowany w latach 2006–2007 — 145 000 PLN
  projekt „Mamprawowiedziec.pl — serwis o obecnych posłach i senatorach”, realizowany w latach 2008-2009 — 85 000 PLN
  projekt „Rozwój serwisu Mamprawowiedziec.pl”, realizowany w latach 2011-2013 — 200 000 PLN
  dotacja na realizację działań strażniczych realizowanych w latach 2017-2018 — 100 000 PLN
  dotacja na rozwój instytucjonalny przyznana w ramach konkursu „Demokracja w działaniu” — 100 000 PLN
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  projekt: „Mam Prawo Wiedzieć — poglądy reprezentantów”, realizowany w roku 2007 — 74 000 PLN
  projekt: „Mamprawowiedziec.pl — obywatelski serwis o działaniach reprezentantów”, realizowany w latach 2009–2010 — 292 468 PLN
  projekt: „MamPrawoWiedziec.pl – Obywatelski serwis o działaniach reprezentantów”, realizowany w latach 2012–2013 — 200 000 PLN
  projekt: „Aktywny internauta - świadomy wyborca - zaangażowany obywatel. Kandydaci 2015”, realizowany w latach 2014–2016 — 322 300 PLN
  projekt: „Bliżej radnych. Lokalne MamPrawoWiedziec.pl", realizowany w latach 2016–2017 — 184 770 PLN
 • Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
  projekt „The Right to Know”, realizowany w latach 2007–2008 — 30 000 $
  project „Participation in Summer School in Methods and Techniques (European Consortium for Political Research)”, realizowany w roku 2008 — 3 500 $
  projekt „Participation of Trust's beneficiaries in the "Res Publica Civilis" Conference”, realizowany w roku 2008 — 35 800 $
  projekt „The Right to Know — civil web portal about parliamentarians” — 100 000 $
  projekt „Participation of Trust's beneficiaries in the "Res Publica Civilis" Conference”, realizowany w roku 2008 — 35 800 $
  projekt „Rozwój serwisu Mamprawowiedziec.pl”, realizowany w roku 2011 — 20 000 $
  projekt „Candidates 2011”, realizowany w roku 2011 — 30 000 $
  stypendium badawcze dla Anny Ścisłowskiej i Mateusza Lufta na projekt „Poglądy parlamentarzystów”, realizowany w latach 2011-2012 — 8 000 $
 • Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej)
  projekt „Mamprawowiedziec.pl — obywatelski serwis o działaniach reprezentantów”, realizowany w latach 2009–2010 — 194 480 PLN
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  projekt „Europarlament: instrukcja obsługi. Kampania internetowa na temat polskiej polityki zagranicznej w Unii Europejskiej”, realizowany w roku 2013 — 52 400 PLN
 • Parlament Europejski (Directorate-General for Communication)
  projekt „European Parliament from The Perspective of Elections”, realizowany w latach 2013–2014 — 48.596,62 EUR
 • Program Obywatele dla Demokracji (finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
  projekt: „Parlament i samorząd – przyglądamy się. Skorzystajcie z naszych metod”, realizowany w latach 2014–2015 — 350 000 PLN
  projekt: „MamPrawoWiedziec i MojaPolis w roku wyborów: merytorycznie o polityce i danych”, realizowany w latach 2015–2016 w partnerstwie z MojaPolis.pl — 337 800 PLN
 • Departament Stanu USA
  projekt: „Civic Data miniTechCamps”, realizowany w roku 2017 — 3 500 $
 • International Visegrad Fund
  projekt: „To be closer to V4 policy", realizowany w latach 2017–2018 — 37 977 EUR
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
  obywatelska inicjatywa uchwałodawcza - inicjatywa absolwencka realizowana w roku 2016 w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich Programu Liderzy PAFW — 3 200 PLN
  projekt: „Używać danych. Warsztat MamPrawoWiedziec.pl i Opory", realizowany w roku 2017 w ramach "Programu RITA - Przemiany w regionie "— 30 050 PLN
 • The Black Sea Trust, A Project of the German Marshall Fund of the United States
  projekt: „Vote smart - a new quality of a dialogue between citizens and local institutions.", realizowany w roku 2018 — 24 300 $
 • Open Society Foundation
  projekt: „The quest for support - a programme to strengthen Association 61”, realizowany w latach 2020 - 2021 – 25 000 USD
  projekt: „The right to know - in search of support. Expanding the base of donors and supporters”, realizowany w latach 2018-2019 – 50 000 USD
 • Fundacja dla Polski
  projekt: „Prawo do głosu”, realizowany w roku 2020 – 40 000 PLN
  projekt: „Wspólnota. Obywatele w Wyborach. Projekt kampanii edukacyjno-aktywizującej Stowarzyszenia 61”, realizowany w roku 2019 – 40 000 PLN
 • Polska Rada Biznesu
  projekt: „Obywatele w wyborach”, realizowany w roku 2020 – 576 000 PLN
  projekt: „Obywatele w wyborach”, realizowany w roku 2019 – 200 000 PLN
 • Komisja Europejska
  projekt: “Negotiate our EU”, realizowany w latach 2020 - 2021 w ramach programu “Europa dla obywateli” - 30 000 EUR
 • Róża Rzeplińska
  prezeska Stowarzyszenia 61, dyrektor zarządzająca MamPrawoWiedziec.pl
  roza.rzeplinska@art61.pl
 • Elżbieta Morawska
  twórczyni i redaktorka bazy danych MamPrawoWiedziec.pl, analityczka
  elzbieta.morawska@art61.pl
 • Maciej Szczepański
  researcher, analityk danych i tester
  maciej.szczepanski@art61.pl
 • Misza Czub
  osoba badawcza
  michal.czub@art61.pl
 • Krzysztof Figlarz
  analityk ds. polityki polskiej i europejskiej, twórca treści Gen.zette
  krzysztof.figlarz@art61.pl
 • Kalina Kłopocka
  analityczka ds. polityki polskiej i europejskiej, redaktorka kwestionariuszy wyborczych
  kalina.klopocka@art61.pl
 • Eryk Kryński
  analityk ds. polityki i migracji, researcher w Orientuj.się
  eryk.krynski@art61.pl
 • Michał Piedziuk
  analityk ds. polityki, redaktor kwestionariuszy wyborczych
  michal.piedziuk@art61.pl
 • Katarzyna Prachnio
  social media managerka, analityczka
  katarzyna.prachnio@art61.pl
 • Szymon Rębowski
  redaktor
  szymon.rebowski@art61.pl
 • Maja Rup
  fundraiserka, analityczka
  maja.rup@art61.pl
 • Michał Szyszko
  sprawozdawca sejmowy, twórca treści w Orientuj.się
  michal.szyszko@art61.pl
 • Piotr Wójcik/Picture Doc
  fotoreporter
  piotr.wojcik@picture-doc.org
 • Aleksandra Makuch
  graficzka
 • Robert Czajka
  grafik
 • Magdalena Rzepniewska
  szefowa działu administracyjno-finansowego
  magdalena.rzepniewska@art61.pl
 • Kuba Pochrybniak
  twórca kodu MamPrawoWiedziec.pl, programista
 • Vavatech.pl
  IT Development
 • Orangeit.pl
  Software

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

– tak brzmi artykuł 61 Konstytucji RP. I już wiesz skąd nazwa Stowarzyszenia.

Jesteśmy apartyjną, niezależną organizacją pozarządową. Dostarczanie obywatelom informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne – to główny cel naszej działalności. Od 2007 roku w serwisie MamPrawoWiedziec.pl prezentujemy dane o doświadczeniu zawodowym i społecznym, poglądach, aktywności i stanie majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, prezydentów miasta oraz kandydatów na te funkcje.

Nasz modus operandi oparliśmy na kwestionariuszu zawierającym obszerną kafeterię pytań, które kierujemy do posłów, senatorów, europarlamentarzystów i kandydatów zamierzających startować w wyborach. Podobnie działamy w kontaktach z burmistrzami i prezydentami miast oraz kandydatami na te stanowiska.
Tak tworzy się nasza z roku na rok bardziej szczegółowa baza merytorycznych informacji o ludziach zanurzonych w politykę.

Drugi nasz serwis: Jawnylobbing.pl ma za zadanie zwiększyć transparentność działań oficjalnych i przede wszystkim nieoficjalnych lobbystów. W ten sposób chcemy pokazać obywatelom, kto tak naprawdę stoi za ustawą, czyj interes, lub jaka ideologia miały wpływ na jej kształt. W tym celu zbieramy wszelkie dostępne dane, analizujemy i opisujemy.

Statut

Władze stowarzyszenia

 • Zarząd
  Róża Rzeplińska, prezes
  Tomasz Kapliński, członek
 • Komisja Rewizyjna
  Katarzyna Szajewska
  Aleksandra Daszkowska-Kamińska
  Dominik Batorski

Sprawozdania roczne

Od 2007 roku przed każdymi wyborami Stowarzyszenie 61 prowadzi projekt „Kandydaci”. Polega on na zebraniu informacji o doświadczeniu i poglądach kandydatów do Parlamentu oraz opublikowaniu ich w serwisie MamPrawoWiedziec.pl.

Od 2012 r. nasz zespół nie tylko tworzy bazę danych o politykach, przepytuje kandydatów i dostarcza narzędzi do świadomego głosowania, ale również analizuje wydarzenia polityczne i poczynania władz. Efekty naszej pracy publikujemy mediach w postaci artykułów, infografik i wideo.

Czytaj nasze analizy

Zobacz nasze projekty:

Masz pytania, uwagi, wnioski, chcesz się z nami podzielić dobrym słowem, napisz:

 • Dane kontakowe

  Stowarzyszenie 61
  ul. Warecka 4/6
  00-040 Warszawa
  E-mail: 61@art61.pl
 • Dane rejestracyjne

  Stowarzyszenie 61
  ul. Szpitalna 5/5
  00-031 Warszawa
  KRS: 0000244561
  NIP: 701 00 38 976
  REGON: 140419408
 • Numer konta

  Santander Bank Polska SA
  82 1500 1777 1217 7008 8552 0000