Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1977-09-09, Kraków
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Dr nauk humanistycznych, absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbył także roczne stypendium na University of Notre Dame. W l. 2002-2006 pracownik naukowy Wydziału Filozofii UJ. Przedsiębiorca – był założycielem i współwłaścicielem dwóch firm z branży turystycznej i nowoczesnych... technologii. Przewodniczący Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa. W l. 2004-2012 członek PO, w l. 2012-2014 był związany z Ruchem Palikota. Obecnie nie należy do partii politycznej. W 2006 r. zdobył mandat radnego Sejmiku Woj. Małopolskiego, zrezygnował z tej funkcji na rzecz mandatu poselskiego w 2007 r. Zasiadał w Sejmie do 2015 r. (VI i VII kadencja). Bez sukcesu kandydował na prezydenta Krakowa w 2014 r. oraz na senatora w 2015 r. Od 2018 r. radny miasta Krakowa. W wyborach samorządowych kandyduje z KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory na prezydentów miast (2024)

Prosimy podać pełną nazwa komitetu, z którego kandyduje Pan/Pani w wyborach.
Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców
Prosimy wybrać miasto, w którym kandyduje Pan/Pani w wyborach na prezydenta.
 1. Kraków
W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?
A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Uczynienie z Krakowa największego w Europie Środkowo-Wschodniej centrum przemysłów kreatywnych, a równocześnie zmiana wizerunku Krakowa: centrum zaawansowanych technologii zamiast miasta taniej rozrywki. Sprawienie, że Kraków stanie się miastem zielonym, czystym i rozwijającym się według przemyślanych planów zagospodarowania przestrzennego. Częścią tej strategii musi być zarządzanie miastem w ciągłym dialogu z mieszkańcami i z użyciem wszelkich możliwych narzędzi demokracji partycypacyjnej. Efektem będzie wypracowanie sobie przez Kraków pozycji ogólnopolskiego lidera w zakresie wspierających rozwój miast innowacji urbanistycznych, komunikacyjnych i technologicznych.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Pokrycie Krakowa w 100% planami zagospodarowania przestrzennego do 2023 r.
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej od 2020 r.
Od 2020 roku obniżenie o średnio 38% opłat za wodę, kanalizację, ciepło i śmieci
Wprowadzenie pakietu antysmogowego, który będzie skutkował obniżeniem średniego zanieczyszczenia powietrza o 50%
Przeznaczenie do 2023 roku 500 mln zł na wykup terenów zielonych pod parki
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W Krakowie oprócz wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców, należy sprawić, by te rejony naszego miasta, gdzie obecnie komunikacja kursuje zbyt rzadko, przestały być traktowane po macoszemu (zwłaszcza chodzi tu o zapewnienie wystarczającej liczby kursów do nowo budowanych osiedli na obrzeżach miasta). Tylko szybka, bezpłatna i sprawnie funkcjonująca komunikacja publiczna może skłonić ludzi do rezygnacji z samochodów, w efekcie czego zmniejszą się korki i zanieczyszczenie powietrza spalinami. Dlatego ta dziedzina wymaga szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji, podobnie jak ochrona środowiska i związana z nią skuteczna walka o czyste powietrze. Środki z tego tytułu powinny zostać wydane m.in. na przywrócenie pełnego dofinansowania do wymiany pieców. I wreszcie kwestia przestrzeni publicznej, która jest jedną z najbardziej zaniedbanych w naszym mieście. Przyczyny tego stanu rzeczy są w mojej opinii dwie: zbytnia uległość obecnej administracji wobec deweloperów, a także zła polityka w kwestii wydawania pieniędzy na zieleń. W ostatnim czasie władze miasta przeznaczają większe niż wcześniej pieniądze na utrzymanie zieleni i jej rewitalizację. Ale jednocześnie wydają pozwolenia na zabudowę kolejnych zielonych działek, nie chcą wykupywać terenów zielonych z rąk prywatnych, a nawet sprzedają deweloperom zielone działki gminne. Tych terenów zielonych, które zostaną zabudowane, nigdy już nie odzyskamy. Dlatego ich ochroną powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności. Priorytetem powinno być wykupywanie na rzecz miasta ostatnich enklaw zieleni w Krakowie, takich jak Las Borkowski czy tereny wokół Fortu Bronowice. To o wiele ważniejsze niż utrzymanie zieleni już posiadanej przez miasto. Jeśli zostanę prezydentem Krakowa, przeznaczymy 100 mln zł rocznie na wykup takich terenów, żeby je uchronić dla dobra mieszkańców.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
1. Wprowadzenie armii zawodowej przy jednoczesnej likwidacji instytucji powszechnego poboru 2. Znaczne ograniczenie prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę 3. Stworzenie przepisów usprawniających absorbcję środków unijnych, dzięki którym jesteśmy niekwestionowanym liderem - Polska pozyskała dwa razy więcej środków unijnych, niż kolejny kraj w rankingu 4. Stworzenie specustawy, dzięki której rozpoczęliśmy budowę ponad 1,5 tys. dróg krajowych i autostrad - to więcej, niż wszystkie poprzednie rządy razem wzięte 5. Przyjęcie programu budowy "Orlików", dzięki któremu powstało ponad 1800 boisk - sukces przede wszystkim na wsiach, gdzie młodzież i całe rodziny nie miały dotąd często żadnego miejsca na spędzanie wolnego czasu
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Nie udało się zracjonalizować zatrudnienia w administracji publicznej.
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ustawa dotycząca ograniczenia prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę - była to odważna decyzja, ale konieczna, bez tej ustawy polski system emerytalny mógłby eksplodować.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 4
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

29.03.2024, Posłowie, rektor, radny – kto po Profesorze?

…Konrad Berkowicz (Konfederacja),  Łukasz Kmita (PiS),  Rafał Komarewicz (Kraków Trzecia Droga) i  Aleksander Miszalski  (KO), były poseł i obecny radny Krakowa  Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), aktywista  Adam…

20.03.2024, Kandydaci w liczbach, wyborcza demografia

…Nowoczesną i Koalicją Obywatelską) – Adam Cyrański. Stażem parlamentarnym może pochwalić się także kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała (kiedyś w PO). Leszek Piechota (kiedyś PO, obecnie PiS) – senator VII, VIII i IX kadencji – wystartuje…

21.10.2014, Kraków: bilans czterech lat prezydentury Jacka Majchrowskiego

…Leśniak. Z PiS-u startuje Marek Lasota, a z KNP Konrad Berkowicz. Swoich sił spróbuje jeszcze Łukasz Gibała, obecny poseł PO; wystartuje z własnego komitetu “Kraków miastem dla ludzi”. Z komitetu wyborców Obrona Praw…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od grudzień 2014
Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa, przewodniczący
źródło
Oficjalna strona Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa logicznaalternatywa.pl
2014
kandydat na urząd prezydenta Krakowa, Kraków, KWW Łukasza Gibały "Kraków miastem dla ludzi", Kraków, liczba głosów: 27090
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
6.10.2013 – 3.07.2014
Twój Ruch, członek, członek Zarządu
źródło
serwis Polskatimes.pl www.polskatimes.pl
,
źródło
Oficjalna strona Łukasza Gibały www.gibala.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Poparcie dla JOW

Z możliwych systemów wyborczych jest to rozwiązanie najsensowniejsze. Bronię JOW-ów, bo spotkał je niesprawiedliwy atak ze strony niektórych ekspertów. Bronię JOW-ów, bo Paweł Kukiz tego zrobić nie potrafi.

Źródło: gibala.natemat.pl

Data obietnicy: maj 2015

sprawy europejskie
JOW
13 Kraków
niezrzeszony
prawo
ordynacja wyborcza
Konwencja antyprzemocowa

Uważam, iż nie stałoby się nic złego (a wręcz byłoby wysoce pożądane), gdybyśmy przyjęli wszystkie europejskie standardy w zakresie tolerancji, poszanowania praw kobiet czy pomocy ofiarom przestępstw. Chociaż mam świadomość, iż samo przegłosowanie w Sejmie ustawy o zgodzie na ratyfikację Konwencji dotyczącej walki z przemocą domową nie spowoduje automatycznie tego, iż w Polsce nie będzie już przypadków przemocy rodzinnej, to jednak uważam, iż bezwzględnie musimy przyjąć ten akt prawny. Zapewniam więc wszystkich zainteresowanych, iż będę głosował za ratyfikacją Konwencji.

Źródło: gibala.natemat.pl

Data obietnicy: styczeń 2015

sprawy ogólnopolskie
konwencja antyprzemocowa
niezrzeszony
13 Kraków
integracja europejska
Rozwój Krakowa

Mam dwa priorytety. Pierwszy to rozwój mojego miasta, Krakowa… Dodane przez: Daria

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 20.03.2012

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy lokalne
rozwój regionalny
Legalizacja miękkich narkotyków

uważam, że legalizacja miękkich narkotyków na próbny okres 2-3 lat jest wskazana Dodane przez: Daria

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 20.03.2012

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
ochrona zdrowia
Zalegalizowanie prostytucji

Zalegalizowanie prostytucji pozwoli na kontrolę nad tym zjawiskiem, pozwoli objąć osoby parające się prostytucją ochroną prawną i opieką medyczną. Dodane przez: Daria

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 20.03.2012

Ruch Palikota
sprawy ogólnopolskie
13 Kraków
prawa i wolności obywatelskie
Przyjazne dla przedsiębiorczości reformy

Mam dwa priorytety (…) drugi to gospodarka, przyjazne dla przedsiębiorczości reformy w kierunku wolnorynkowym

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 20.03.2012

Ruch Palikota
13 Kraków
sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
przedsiębiorczość
Ratyfikacja ACTA

Musimy stworzyć szczegółowe i konkretne rozwiązania prawne, które maksymalnie doprecyzują dopuszczalny poziom ingerencji państwa w ograniczanie swobód i praw obywatelskich.

Źródło: gibala.blog.onet.pl

Data obietnicy: 26.01.2012

sprawy ogólnopolskie
prawo
prawa i wolności obywatelskie
13 Kraków
niezrzeszony
ACTA

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz
Nazwisko: Gibała
Data urodzenia: 1977-09-10
Miejsce urodzenia: Kraków
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: dopisek: "wszystko co posiadam, stanowi mój majątek odrębny"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 100 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 9 arów
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel w 1/6 części
Uwagi: szacunek własny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 159 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: szacunek własny
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa garaże
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 36,2 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia łączna, szacunek własny

Rodzaj: trzy pomieszczenia piwniczne
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15,2 m2
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia łączna, szacunek własny

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Ductor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Liczba udziałów: 99
Dochód
Kwota: 0 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Ductor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Funkcja
Rodzaj (jeśli żaden z listy): Prezes Zarządku
Od kiedy: 2015-06-15
Dochód
Kwota: 0 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 17 311,56 PLN
Uwagi: za okres od stycznia do 2015-08-21

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 78 854,30 PLN
Uwagi: za okres od stycznia do 2015-08-21

Opis: Przychód z wynajmu garażu
Kwota: 1600 PLN

Opis: Przychód z wynajmu mieszkania
Kwota: 950 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Land Rover
Model: Range Rover
Rok produkcji: 2012
Wartość: 250 000 PLN
Uwagi: szacunek własny
Podpis
Data: 2015-08-21
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz
Nazwisko: Gibała
Data urodzenia: 1977-09-10
Miejsce urodzenia: Kraków
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: dopisek: "wszystko co posiadam, stanowi mój majątek odrębny"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 270 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 9 arów
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel w 1/6 części
Uwagi: szacunek własny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 159 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa garaże
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 36,2 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia łączna, szacunek własny

Rodzaj: trzy pomieszczenia piwniczne
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15,2 m2
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia łączna, szacunek własny

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 24 648,36 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 849,06 PLN

Opis: Przychód z wynajmu garażu
Kwota: 2400 PLN netto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Land Rover
Model: Range Rover
Rok produkcji: 2012
Wartość: 250 000 PLN
Uwagi: szacunek własny
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz
Nazwisko: Gibała
Data urodzenia: 1977-09-10
Miejsce urodzenia: Kraków
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: dopisek: "wszystko co posiadam, stanowi mój majątek odrębny"
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 350 000 PLN
Uwagi: wartość około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 9 arów
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel w 1/6 części
Uwagi: szacunek własny
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 159 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel

Powierzchnia: 159m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: szacunek własny

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa garaże
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 36,2 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia łączna, szacunek własny

Rodzaj: trzy pomieszczenia piwniczne
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15,2 m2
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia łączna, szacunek własny

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 512,08 PLN brutto
Uwagi: w roku 2013

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 849,06 PLN
Uwagi: w roku 2013

Opis: dochód ze sprzedaży papierów wartościowych na GPW
Kwota: 28 957,22 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Land Rover
Model: Range Rover
Rok produkcji: 2012
Wartość: 300 000 PLN
Uwagi: wartość około, szacunek własny
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2014-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz
Nazwisko: Gibała
Data urodzenia: 1977-09-10
Miejsce urodzenia: Kraków
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 460 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki indeksowe MW20 notowane na GPW w Warszawie
Liczba jednostek: 897
Pełna kwota: 231 991,11 PLN
Uwagi: wg kursu z dn. 23.12.2012 r.
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 9 arów
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel w 1/6 części
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 159 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa garaże
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 36,2 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia łączna

Rodzaj: trzy pomieszczenia piwniczne
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15,2 m2
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia łączna

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 594,52 PLN brutto
Uwagi: w roku 2012

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 119 285,13 PLN
Uwagi: w roku 2012

Opis: dochód ze sprzedaży papierów wartościowych na GPW
Kwota: 92 132,09 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A6
Rok produkcji: 2007
Wartość: 80 000 PLN
Podpis
Data: 2013-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz
Nazwisko: Gibała
Data urodzenia: 1977-09-10
Miejsce urodzenia: Kraków
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 600 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki indeksowe MW20 notowane na GPW w Warszawie
Liczba jednostek: 2270
Pełna kwota: 490 000 PLN
Uwagi: według kursu z dn. 30.12.2011
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 9 arów
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel w 1/6 części
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 159 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa garaże
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 36,2 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia łączna

Rodzaj: trzy pomieszczenia piwniczne
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15,2 m2
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia łączna

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 29 264,76 PLN
Uwagi: wypłacone w 2011 roku

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 115723,90
Uwagi: w roku 2011

Opis: dochód ze sprzedaży papierów wartościowych na GPW
Kwota: 11 325 PLN

Opis: dochód z udostępniania strony internetowej
Kwota: 106,16 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A6
Rok produkcji: 2007
Wartość: 100 000 PLN
Podpis
Data: 2012-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Łukasz
Nazwisko: Gibała
Data urodzenia: 1977-09-10
Miejsce urodzenia: Kraków
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 750 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: jednostki indeksowe MW20 notowane na GPW w Warszawie
Liczba jednostek: 2300
Pełna kwota: 518 000 PLN
Uwagi: według kursu z 10.10.2011
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 140 m2
Powierzchnia działki: 9 arów
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel w 1/6 części
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 159 m2
Wartość: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: włąściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: dwa garaże
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 36,2 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: właścicel
Uwagi: powierzchnia łączna

Rodzaj: trzy pomieszczenia piwniczne
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 15,2 m2
Wartość: 25 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia łączna

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 63 090,38 PLN
Uwagi: wypłacone od stycznia do września 2011 r.

Opis: dieta poselska
Kwota: 21 672 PLN
Uwagi: wypłacone od stycznia do września 2011 r.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: A6
Rok produkcji: 2007
Wartość: 100 000 PLN
Podpis
Data: 2011-10-10