Informacje ogólne

Prezydent miasta Białystok

Data i miejsce urodzenia: 1958-04-10, Kapice Stare
Zawód: ekonomista, nauczyciel akademicki, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Tadeusz Truskolaski (10.04.1958, Kapice Stare), ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomicznym w Białymstoku, w 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora. W l. 90 prawnik w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych; wykładowca na Wydziale Ekonomicznym w Białymstoku; autor ponad 90 publikacji... naukowych. Od 1996 r. zaangażowany w działalność związkową - członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 1999 r. dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego; doradca w Ministerstwie Rozwoju regionalnego. Od 2006 r. prezydent Białegostoku, wybrany po raz czwarty w 2018 r. po uzyskaniu w pierwszej turze 66498 (56,21 proc.) głosów. Od 2007 r. członek rady Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, a od 2011 r. członek zarządu i rady fundacji Unii Metropolii Polskich.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prezydenci miast o zmianach w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
2
Doskonalenie warunków dla kształcenia zawodowego, ustawicznego i specjalnego dostosowanego do rynku pracy
3
Doposażanie szkół i placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i infrastrukturę techniczną
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć?
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

20.03.2024, Kandydaci w liczbach, wyborcza demografia

…Hanna Zdanowska (Łódź), Rafał Trzaskowski (Warszawa), Jacek Jaśkowiak (Poznań), Aleksandra Dulkiewicz (Gdańsk), Rafał Bruski (Bydgoszcz) i Tadeusz Truskolaski (Białystok). Z listy Lewicy kandyduje prezydent Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk. Z komitetów wyborczych wyborców kandyduje 12 obecnych prezydentów…

8.02.2019, Podwójny rocznik w podwójnych szkołach

…System zmianowy jest planowany m.in. w Zielonej Górze, Piotrkowie, Warszawie, Lublinie i Białymstoku. Prezydent tego ostatniego, Tadeusz Truskolaski , ostrzega, że „zajęcia będą trwały nawet do godziny 20”. Zdaniem Radosława Witkowski ego, prezydenta Radomia, konsekwencją będzie…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 17.11.2018
Urząd Miasta Białegostoku, prezydent miasta, Białystok, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, liczba głosów: 66 498
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Portal Dzień Dobry Białystok.pl ddb24.pl
2018 – 21.10.2018
kandydat na prezydenta Białegostoku (wybrany), Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Białystok, liczba głosów: 66 498
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
5.12.2014 – listopad 2018
Urząd Miasta Białegostoku, prezydent miasta, Białystok, Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Truskolaskiego, liczba głosów: 54 920
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Plany miasta dla kultury na 2013 rok

Od lat budżet na kulturę systematycznie wzrastał; w nadchodzącym roku po raz pierwszy od dawna będzie nieco niższy. Niższe będą ogólne przychody budżetu, co oczywiście ma wpływ nie tylko na kulturę. Wyjaśnić można to bardzo prosto – kończy się dotychczasowy okres programowania funduszy UE, więc wpływów z tego tytułu będzie mniej niż dotąd. Zobowiązania gminy wcale przy tym nie maleją. Pamiętać też trzeba, że większość inwestycji współfinansowanych ze środków UE wymagała od nas wkładu własnego. Aby wykorzystać unijną szansę, samorząd zmuszony był do zadłużania się, dług zaś wymaga spłacania. Ograniczenia w kulturze nie są jednak znaczne – przyszłoroczny budżet będzie porównywalny do tego z roku 2010. Żadne zadania nie są zagrożone, nie musimy też rezygnować z żadnych priorytetów. Wierzę, że ten niewielki zastój, związany z sytuacją w całej Polsce, a właściwie całej Unii, nie będzie trwał długo. Niczego nie życzyłbym sobie bardziej niż możliwości zwiększenia budżetu na tego rodzaju zadania – choćby i o 100 procent.

Źródło: publica.pl

prezydent Białegostoku
Białystok
podlaskie
sprawy lokalne
kultura
Inwestycje w Białymstoku

Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych, zarówno na terenie Białegostoku (głównie na Krywlanach), jak też, we współpracy w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), na terenie sąsiadujących gmin. To szansa na około 100 hektarów uzbrojonych terenów inwestycyjnych, gdzie będą mogły powstać nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach.

Źródło: www.tadeusztruskolaski.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
inwestycje
prezydent Białegostoku
wybory samorządowe 2014
Karta Seniora

Wprowadzimy Kartę Seniora, dzięki której osoby starsze będą mogły korzystać na preferencyjnych zasadach z białostockich instytucji kultury i sportu.

Źródło: www.tadeusztruskolaski.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
seniorzy
prezydent Białegostoku
wybory samorządowe 2014
Nowe miejsca pracy

Trzykrotne powiększenie – z około 30 do ponad 90 ha – powierzchni specjalnej strefy ekonomicznej w naszym mieście, co powinno przynieść efekt w postaci co najmniej 2 000 nowych miejsc pracy w firmach produkcyjnych.

Źródło: www.tadeusztruskolaski.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
rynek pracy
prezydent Białegostoku
wybory samorządowe 2014
Rozwój rodzimego handlu

Powiększymy Targowisko Miejskie o nowe tereny, położone między ulicą Kawaleryjską a Ciołkowskiego. To da przestrzeń na nowe stoiska, a tym samym miejsca pracy.

Źródło: www.tadeusztruskolaski.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
handel
prezydent Białegostoku
wybory samorządowe 2014
Dla kultury

Drugą istotną inwestycją kulturalną, którą chcielibyśmy zrealizować także przy wsparciu środków europejskich, jest rewaloryzacja zabytkowego budynku byłej elektrowni (przy ul. Branickiego) na potrzeby białostockiej Galerii Arsenał.

Źródło: www.tadeusztruskolaski.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
kultura
prezydent Białegostoku
wybory samorządowe 2014
Obiekty sportowe

Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa Ośrodka Sportów Wodnych na Dojlidach. Będziemy dążyć do jak najszybszej budowy drogi rowerowej wzdłuż rzeki Białej, łączącej centrum miasta i zalew. Będziemy budować kolejne boiska, siłownie na świeżym powietrzu, dzięki którym będzie można zadbać o swoją kondycję fizyczną.

Źródło: www.tadeusztruskolaski.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
infrastruktura
sport i turystyka
prezydent Białegostoku
wybory samorządowe 2014
Mieszkania dla młodych

Podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy realizować programy budowy mieszkań komunalnych oraz należących do TBS. Młodym rodzinom, które nie mogą skorzystać ze wsparcia z programu rządowego, chcemy zaproponować program samorządowy. Dzięki temu będą miały większą szansę na własne M ze specjalnie przeznaczonej na ten cel puli mieszkań.

Źródło: www.tadeusztruskolaski.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
polityka mieszkaniowa
prezydent Białegostoku
wybory samorządowe 2014
Nowe żłobki

Planujemy w najbliższych latach rozbudowę sieci żłobków publicznych o kolejne placówki. Pierwszą umieścimy w budynku przy ul. Białej (po opuszczeniu tego obiektu przez MOPR), kolejną zbudujemy od podstaw.

Źródło: www.tadeusztruskolaski.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
polityka rodzinna
prezydent Białegostoku
wybory samorządowe 2014
Uatrakcyjnienie terenów miejskich

W Lesie Zwierzynieckim powstaną nowe ścieżki piesze i pieszo-rowerowe, pojawią się nowe elementy małej architektury. Białostoccy spacerowicze, biegacze i rowerzyści zyskają przyjemne i bezpieczne miejsce do aktywności. Atrakcyjnymi przestrzeniami do rekreacji staną się także Park Antoniuk i Stawy Marczukowskie. Zbudujemy kolejny duży plac zabaw w centrum, który będzie uzupełnieniem dla placu zabaw na Plantach. Również na osiedlach pojawią się nowe place zabaw – młodzi białostoczanie zyskają ciekawe i inspirujące miejsca do zabawy.

Źródło: www.tadeusztruskolaski.pl

Data obietnicy: 2014

sprawy lokalne
prezydent Białegostoku
sport i turystyka
wybory samorządowe 2014

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 939,44 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, majątek odrębny

Kwota: 53 996,91 PLN
Uwagi: konto osobiste, majątek odrębny

Kwota: 187 652,26 PLN
Uwagi: konto oszczędnościowe, majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 31 140,62 EUR
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 440 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Powierzchnia lokalu: 35 m2
Powierzchnia działki: 650 m2
Wartość: 65 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: właśność - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku
Kwota: 121 766,35 PLN

Opis: Uniwersytet w Białymstoku
Kwota: 92 993,90 PLN

Opis: Uniwersytet Gdański - umowa o dzieło
Kwota: 916,50 PLN

Opis: rekompensata z tytułu niezrealizowanej rezerwacji - Booking.com
Kwota: 388,09 PLN

Opis: rekompensata z tytułu nienależytego wykonania umowy - Polskie Linie Lotnicze LOT SA
Kwota: 1072,98 PLN

Łączny dochód
Kwota: 215 676,75 PLN
Uwagi: majątek odrębny, dochody za 2018 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2015
Wartość: 50 500 PLN
Uwagi: wartość 1/2 udziału we własności

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Micra 0.9
Rok produkcji: 2017
Wartość: 26 000 PLN
Uwagi: wartość 1/2 udziału we własności

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt wobec Volkswagen Bank Polska S.A. na zakup samochodu
Cała kwota: 84 182 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 2338,85 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na karcie kredytowej
Cała kwota: 656,89 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2019-04-17
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
Uwagi: stan na dzień 2018-09-16
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 26 052,46 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, majątek odrębny

Kwota: 38 305,93 PLN
Uwagi: konto osobiste, majątek odrębny

Kwota: 187 268,84 PLN
Uwagi: konto oszczędnościowe, majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 28 248,58 EUR
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 440 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Powierzchnia lokalu: 35 m2
Powierzchnia działki: 650 m2
Wartość: 65 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około, powierzchnie około

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: właśność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około, powierzchnia około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku
Kwota: 82 732,55 PLN

Opis: Uniwersytet w Białymstoku
Kwota: 70 267,20 PLN

Opis: Uniwersytet Gdański - umowa o dzieło
Kwota: 18 833 PLN

Łączny dochód
Kwota: 154 832,75 PLN
Uwagi: majątek odrębny, do dnia 2018-09-16
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2015
Wartość: 50 500 PLN
Uwagi: wartość 1/2 udziału we własności

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Micra 0.9
Rok produkcji: 2017
Wartość: 26 000 PLN
Uwagi: wartość 1/2 udziału we własności, wartość około

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt wobec Volkswagen Bank Polska S.A. na zakup samochodu
Cała kwota: 84 182 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 7015,13 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-09-16, majątek odrębny

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na karcie kredytowej
Cała kwota: 871,52 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2018-09-16
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
Uwagi: stan na 2017-12-31
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 216 914,91 PLN
Uwagi: rachunki oszczędnościowe

Kwota: 82 741,65 PLN
Uwagi: konta osobiste majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 26 922,11 EUR
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 440 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Wartość: 65 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: właśność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku
Kwota: 126 657,41 PLN

Opis: Uniwersytet w Białymstoku
Kwota: 90 219,02 PLN
Uwagi: w tym 61 141,92 PLN ze stosunku pracy, 3 193,84 PLN z umów zlecenia i dzieło oraz 25 883,63 PLN z tytułu praw autorskich stanowiące mój majątek odrębny

Opis: odszkodowanie zasądzone przez Sąd Pracy
Kwota: 12 423,22 PLN
Uwagi: wraz ze zwrotem kosztów postępowania, majątek odrębny

Opis: Rekompensata z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
Kwota: 1692,44 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Łączny dochód
Kwota: 216 876,43 PLN
Uwagi: majątek odrębny
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2015
Wartość: 52 500 PLN
Uwagi: wartość 1/2 udziału własności
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu
Cała kwota: 84 182 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 28 060,64 PLN
Uwagi: stan na dzień 2017-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa
Cała kwota: 737,06 PLN

Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2018-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
Uwagi: stan na 2016-12-31
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 384 358,09 PLN
Uwagi: rachunki oszczędnościowe

Kwota: 94 259,79 PLN
Uwagi: konta osobiste majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 23 441,04 EUR
Uwagi: majątek odrębny
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 440 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Wartość: 65 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: właśność - małżeńska wspólność majątkowa
Uwagi: wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku
Kwota: 150 879,62 PLN

Opis: Uniwersytet w Białymstoku
Kwota: 79 635,76 PLN
Uwagi: w tym 65 431,74 PLN ze stosunku pracy, 11 099,76 PLN z umów zlecenia i dzieło oraz 3 104,25 PLN z tytułu praw autorskich stanowiące mój majątek odrębny

Łączny dochód
Kwota: 230 553,38 PLN
Uwagi: majątek odrębny
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Passat
Rok produkcji: 2015
Wartość: 133 486 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup samochodu
Cała kwota: 84 182 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 56 121,32 PLN
Uwagi: stan na dzień 2016-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa
Cała kwota: -3249,23 PLN

Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2017-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
Uwagi: stan na 31.12.2015
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 124 329,69 PLN
Uwagi: rachunki oszczędnościowe

Kwota: 35 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa Majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 20 414,80 EUR
Uwagi: stanowiące majątek odrębny
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 440 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność- małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Wartość: 65 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: właśność - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku
Kwota: 157 873,25 PLN

Opis: Uniwersytet w Białymstoku
Kwota: 86 241,53 PLN
Uwagi: w tym 67 983,09 PLN ze stosunku pracy, 15 046,62 PLN z umów zlecenia i dzieło oraz 3 211,82 PLN z tytułu praw autorskich stanowiące mój majątek odrębny

Opis: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Rekompensata z tytułu nienależytego wykonania umowy
Kwota: 1023,63 PLN
Uwagi: Stanowiące mój majątek odrębny

Łączny dochód
Kwota: 226 473,68 PLN
Uwagi: stanowiące mój majątek odrębny
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2000
Wartość: 8000,00 PLN
Uwagi: sprzedany w 2015 r.
Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2016-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 48 688,58 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy-rozliczeniowy stanowiące mój majątek odrębny

Kwota: 309,24 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy stanowiące mój majątek odrębny

Kwota: 54 504,14 PLN
Uwagi: konto osobiste stanowiące mój majątek odrębny

Kwota: 300 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa stanowiące mój majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 201,46 USD
Uwagi: rachunek walutowy stanowiące majątek odrębny

Kwota: 13 857,75 EUR
Uwagi: rachunek walutowy stanowiące majątek odrębny

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 440 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność- małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Wartość: 65 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: właśność - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku, dochody uzyskane od 1.01 do 05.12.2014 r.
Kwota: 157 685,52 PLN
Uwagi: stanowiące mój majątek odrębny

Opis: Uniwersytet w Białymstoku, dochody uzyskane od 1.01 do 05.12.2014 r.
Kwota: 81 710,08 PLN
Uwagi: stanowiące mój majątek odrębny

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2000
Wartość: 12 000,00 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2015-04-07
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
Uwagi: stan na 05.12.2014
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 54 265,61 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy-rozliczeniowy stanowiące mój majątek odrębny

Kwota: 309,24 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy stanowiące mój majątek odrębny

Kwota: 54 504,14 PLN
Uwagi: konto osobiste stanowiące mój majątek odrębny

Kwota: 300 000 PLN
Uwagi: lokata terminowa stanowiące mój majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 201,46 USD
Uwagi: rachunek walutowy stanowiące majątek odrębny

Kwota: 12 562,78 EUR
Uwagi: rachunek walutowy stanowiące majątek odrębny

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 440 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność- małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Wartość: 65 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: właśność - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku, dochody uzyskane od 1.01 do 05.12.2014 r.
Kwota: 145 431,55 PLN
Uwagi: stanowiące mój majątek odrębny

Opis: Uniwersytet w Białymstoku, dochody uzyskane od 1.01 do 05.12.2014 r.
Kwota: 81 042,13 PLN
Uwagi: stanowiące mój majątek odrębny

Łączny dochód
Kwota: 226 473,68 PLN
Uwagi: stanowiące mój majątek odrębny
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2000
Wartość: 12 000,00 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2014-12-19
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 86 056,67 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy-rozliczeniowy stanowiące mój majątek odrębny

Kwota: 253 924,31 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy stanowiące mój majątek odrębny

Kwota: 36 289,28 PLN
Uwagi: maksymalne konto stanowiące mój majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 201,40 USD
Uwagi: rachunek walutowy stanowiące majątek odrębny

Kwota: 11 965,41 EUR
Uwagi: rachunek walutowy stanowiące majątek odrębny

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 440 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność- małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Wartość: 65 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego - małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: właśność - małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku, dochody uzyskane od 1.01 do 19.09.2014 r.
Kwota: 108 669,64 PLN
Uwagi: stanowiące mój majątek odrębny

Opis: Uniwersytet w Białymstoku, dochody uzyskane od 1.01 do 19.09.2014 r.
Kwota: 57 273,45 PLN
Uwagi: stanowiące mój majątek odrębny

Łączny dochód
Kwota: 165 943,09 PLN
Uwagi: stanowiące mój majątek odrębny
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2000
Wartość: 12 000,00 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2014-09-19
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 28,42 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, stanowiący majątek odrębny

Kwota: 4122,14 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, stanowiący majątek odrębny

Kwota: 250 000,00 PLN
Uwagi: rachunek lokaty terminowej, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 29 458,80 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 81 728,03 PLN
Uwagi: lokata autoinwestycyjna

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2001,17 USD
Uwagi: rachunek walutowy, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 11 347,80 EUR
Uwagi: rachunek walutowy, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 23 412,46 PLN
Uwagi: konto osobiste

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 440 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność- małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Wartość: 65 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego- małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku, dochody uzyskane w 2013 roku
Kwota: 159 037,28 PLN

Opis: Uniwersytet w Białymstoku, dochody uzyskane w 2013 roku
Kwota: 106 953,34 PLN

Łączny dochód
Kwota: 264 990,62 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w 2013 roku
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2000
Wartość: 12 000,00 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2014-04-18
Uwaga / Sprostowanie: Stan na dzień 2013-12-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 27 741,76 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, stanowiący majątek odrębny

Kwota: 57 551,45 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, stanowiący majątek odrębny

Kwota: 180 000,00 PLN
Uwagi: rachunek lokaty terminowej, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 28 884,43 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 16 529,61 PLN
Uwagi: rachunek rozliczeniowy, stanowiący majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3001,17 USD
Uwagi: rachunek walutowy, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 10 200,79 EUR
Uwagi: rachunek walutowy, stanowiące majątek odrębny

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 420 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność- małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Wartość: 65 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego- małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku, dochody uzyskane w 2012 roku
Kwota: 159 457,78 PLN

Opis: Uniwersytet w Białymstoku, dochody uzyskane w 2012 roku
Kwota: 108 283,73 PLN

Opis: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji, dochody uzyskane w 2012 roku
Kwota: 1865,46 PLN

Łączny dochód
Kwota: 269 606,97 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w 2012 roku
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2000
Wartość: 14 000,00 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2013-03-28
Uwaga / Sprostowanie: Stan na dzień 2012-12-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 805,72 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 49 637,07 PLN
Uwagi: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 102 000,00 PLN
Uwagi: rachunek lokaty terminowej, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 27 412,71 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 46 055,74 PLN
Uwagi: rachunek rozliczeniowy, stanowiący majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3000,93 USD
Uwagi: rachunek walutowy, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 8937,74 EUR
Uwagi: rachunek walutowy, stanowiące majątek odrębny

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 390 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność- małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Wartość: 65 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego- małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku, dochody uzyskane w 2011 roku
Kwota: 163 195,17 PLN

Opis: Uniwersytet w Białymstoku, dochody uzyskane w 2011 roku
Kwota: 102 538,18 PLN

Opis: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, dochody uzyskane w 2011 roku
Kwota: 1708,32 PLN

Opis: Politechnika Białostocka
Kwota: 800,00 PLN

Opis: Uniwersytet Gdański
Kwota: 651,00 PLN

Opis: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji
Kwota: 2729,04 PLN

Łączny dochód
Kwota: 271 621,71 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w 2011 roku
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2000
Wartość: 16 000,00 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2012-04-17
Uwaga / Sprostowanie: Stan na dzień 2011-12-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 82 199,92 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 50 383,58 PLN
Uwagi: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 40 128,92 PLN
Uwagi: lokaty, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 26 223,81 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne, stanowiące majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3000,63 USD
Uwagi: rachunek walutowy, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 150,93 EUR
Uwagi: rachunek walutowy, stanowiące majątek odrębny

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 350 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność- małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólne
Powierzchnia działki: 1,08 ha
Wartość: 45 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: własność- małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Wartość: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność domku na działce użytkowanej od Rodzinnego Ogrodu Działkowego- małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku, dochody uzyskane w 2010 roku
Kwota: 160 137,22 PLN

Opis: Uniwersytet w Białymstoku, dochody uzyskane w 2010 roku
Kwota: 87 975,29 PLN

Opis: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, dochody uzyskane w 2010 roku
Kwota: 7650,00 PLN

Łączny dochód
Kwota: 255 762,51 PLN
Uwagi: dochody uzyskane w 2010 roku
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2000
Wartość: 20 000,00 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2011-04-21
Uwaga / Sprostowanie: Stan na dzień 2010-12-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Tadeusz
Nazwisko: Truskolaski
Data urodzenia: 1958-04-10
Miejsce urodzenia: Kapice Stare
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Białegostoku
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 81 894,71 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowy, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 37 876,92 PLN
Uwagi: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 40 013,32 PLN
Uwagi: lokaty, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 26 153,98 PLN
Uwagi: fundusze inwestycyjne, stanowiące majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 3000,63 USD
Uwagi: rachunek walutowy, stanowiące majątek odrębny

Kwota: 150,93 EUR
Uwagi: rachunek walutowy, stanowiące majątek odrębny

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 99,75 m2
Wartość: 350 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólne
Powierzchnia działki: 1,08 ha
Wartość: 45 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowana
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: domek letniskowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Wartość: 60 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 20 m2
Wartość: 25 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miejski w Białymstoku, dochody uzyskane w 2010 roku
Kwota: 147 237,47 PLN

Opis: Uniwersytet w Białymstoku, dochody uzyskane w 2010 roku
Kwota: 147 237,47 PLN

Opis: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, dochody uzyskane w 2010 roku
Kwota: 7650,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: Accord
Rok produkcji: 2000
Wartość: 20 000,00 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Podpis
Miejscowość: Białystok
Data: 2010-12-17
Uwaga / Sprostowanie: Stan na dzień 2010-12-05