Informacje ogólne

Prezydent miasta Lublin

Data i miejsce urodzenia: 1957-06-21, Krasnystaw
Zawód: pracownik naukowo-dydaktyczny, samorządowiec
Wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; dr nauk ekonomicznych. Był adiunktem w Zakładzie Finansów Podmiotów Gospodarczych (Instytut Ekonomii i Finansów UMCS) na Wydziale Ekonomicznym UMCS oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Współprzewodniczący Komisji... Wspólnej Rządu i Samorządu, wiceprezes Związku Miast Polskich, członek Rady Unii Metropolii Polskich, współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, członek Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie, członek Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze Skarbu Państwa, uczestnik prac Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W 1991 r. bezskutecznie kandydował do parlamentu z listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W l. 1990-1996 przewodniczył radzie miejskiej w Świdniku. W 2006 r. został powołany na zastępcę prezydenta Lublina. Od 2010 r. prezydent Lublina. Od 2010 r. członek PO. W wyborach samorządowych kandyduje z własnego komitetu wyborczego – KWW Krzysztof Żuk.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prezydenci miast o zmianach w edukacji (2019)

Prosimy o wymienienie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem celów strategicznych miasta w dziedzinie edukacji.
1
Dostosowanie sieci przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży (z uwzględnieniem zmieniających się warunków demograficznych i urbanistycznych miasta).
2
Modernizacja szkolnictwa zawodowego zgodnie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.
3
Rozwijanie oferty dydaktycznej w mieście.
Gdyby dysponował Pan/ dysponowała Pani dodatkowymi środkami na zadania związane z oświatą, na co w pierwszej kolejności należałoby je przeznaczyć?
 1. wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
 2. wyposażenie szkół w nowoczesne technologie
 3. zajęcia ponadprogramowe
 4. zatrudnienie nauczycieli wspierających
 5. inwestycje w infrastrukturę np. remonty budynków, dodatkowe boiska i place zabaw
Program nauczania w szkołach jest przygotowywany przez władze centralne, samorząd może jednak realizować własną strategię edukacyjną między innymi poprzez finansowanie zajęć dodatkowych. Jakie zajęcia dodatkowe Pani/Pana zdaniem są najbardziej potrzebne w mieście?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Dodatkowe godziny z przedmiotów szkolnych, by lepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i zapewnić im lepszy start na kolejnych etapach edukacji.
 2. Dodatkowe zajęcia z tzw. „kompetencji miękkich”: komunikacji, pracy w zespole.
 3. Dodatkowe zajęcia, które zwiększą szanse uczniów na rynku pracy np. zajęcia językowe, programowanie.
 4. Dodatkowe zajęcia wychowawcze np. rozwijające tolerancję, patriotyzm, bezpieczeństwo czy aktywność obywatelską.
 5. Nie należy wprowadzać dodatkowych zajęć w szkołach w mieście.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Chciałbym, żeby w Lublinie żyło się jeszcze lepiej. Najważniejsze inwestycje dotyczą budowy Dworca Metropolitalnego, dokończenia wewnętrznej sieci dróg, modernizacji komunikacji miejskiej, remontu stadionu żużlowego, budowy i rozbudowy szkół oraz zagospodarowania Mariny i całej doliny Bystrzycy. Będziemy działać na rzecz tworzenia większej liczby dobrych miejsc pracy i skupiać się na zieleni w mieście, aby było jej więcej. Front inwestycyjny przeniesiemy na dzielnice, tam też będzie więcej projektów kulturalnych i sportowych. Chcemy też kontynuować programy wsparcia dla rodzin, seniorów i osób niepełnosprawnych. Będziemy także umacniać pozycję Lublina jako lidera Polski Wschodniej. Zbudujemy dworzec metropolitalny i zmienimy obecnie zdegradowaną przestrzeń w okolicach dworca PKP, sięgając po środki europejskie. Będziemy także chcieli dokończyć budowę sieci dróg w mieście. Chcę zachęcić mieszkańców do tego, by częściej korzystali z komunikacji miejskiej i rowerów. Dlatego będę chciał nie tylko dalej unowocześniać tabor i infrastrukturę, ale też sprawić, by autobusy były realną alternatywą dla samochodów. Rewitalizując Podzamcze i Błonia pod Zamkiem – dokończymy modernizację ścisłego centrum. Ale zmiany w Śródmieściu to także potrzeba wprowadzenia większej ilości zieleni. Będziemy realizować wielkie wydarzenia sportowe i kulturalne. Wierzę, że dzięki temu Lublin odwiedzi jeszcze więcej turystów krajowych i zagranicznych. Mam nadzieję, że w najbliższych latach wspólnie ze środowiskiem miłośników czarnego sportu będziemy mogli przeżywać wielkie sportowe emocje na zmodernizowanym lub nowym stadionie żużlowym. Drugi priorytetowy obszar najbliższych lat to Zielone i Ekologiczne Miasto. Chcę zrewitalizować obszar ośrodka Marina i sprawić, by był on atrakcyjnym miejscem nie tylko wypoczynku na łonie zieleni, ale także miejscem realizacji projektów kulturalnych i sportowych. Tu zapowiadam ścisłą współpracę ze środowiskami żeglarskimi, kajakarskimi i wędkarskimi, które dziś są naturalnymi gospodarzami tego miejsca. Ale Marina to tylko początek. Bo cały 22-km odcinek Bystrzycy na terenie Lublina będziemy rewitalizować. To bardzo trudne i czasochłonne zadanie, ale wierzę, że się uda. Potrzeba tam nowej rowerostrady, ścieżek biegowych, plaż miejskich, dodatkowych kładek, żeby rzeka znów służyła nam wszystkim jako atrakcyjne miejsce wypoczynki i rekreacji. Tu mówimy także o rewitalizacji Parku Ludowego i dwóch nowych – Nadrzecznym i Rusałka.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
budowa nowych 15 placówek: szkół, przedszkoli i żłobków
infrastruktura dla seniorów i niepełnosprawnych oraz bezpłatna komunikacja dla osób 65+
kontynuacja programu inwestycyjnego z naciskiem na dzielnice
rozwój dotychczasowych i stworzenie nowych narzędzi partycypacji
wprowadzenie miejskiego portalu otwartych danych i planowania przestrzennego
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi.
W najbliższych latach chcemy promować ekologiczne środki komunikacji stacjąc się pierwszą w Polsce strefą zeroemisyjnego transportu. Rozwijając komunikację miejską (elektryczne autobusy i trolejbusy) i infrastrukturę dla rowerów, chcemy stworzyć realną alternatywę dla ruchu samochodowego. Będziemy także wdrażać ustalenia panelu obywatelskiego poświęconego smogowi. Kolejnym z priorytetów jest dalsze rozwijanie zielonych przestrzeni, skwerów i miejsc wypoczynku dla mieszkańców i nowe nasadzenia.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

20.03.2024, Kandydaci w liczbach, wyborcza demografia

…Społecznicy).  Wśród 15 kandydatów – członków PO, 3 osoby startują z własnych komitetów – obecny prezydent Lublina Krzysztof Żuk  (KWW Krzysztof Żuk), obecny prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski (KWW Jarosława Klimaszewskiego) oraz obecny…

8.02.2019, Podwójny rocznik w podwójnych szkołach

…godzin pracy już zatrudnionych pedagogów i zatrzymać tych w wieku emerytalnym, chcą też - jak prezydent Lublina, Krzysztof Żuk - skorzystać z kadry nauczycielskiej likwidowanych gimnazjów. Samorządowcy chętnie zatrudnią także młodych nauczycieli na trzyletnie kontrakty. To…

16.11.2018, Europejskie Nagrody Innowacji w Polityce: 8 polskich projektów w finale

…SPOŁECZNYCH Odpowiedzialny polityk: Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdynia Nominowany w kategorii: Społeczeństwo ZIELONY BUDŻET Odpowiedzialny polityk: Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin Nominowany w kategorii: Ekologia ZINTEGROWANY PAKIET DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU POLITYKI SENIORALNEJ Odpowiedzialny…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 22.11.2018
Urząd Miasta Lublina, prezydent miasta, Lublin, Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Żuk, liczba głosów: 89 488
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Portal Samorządowy www.portalsamorzadowy.pl
2018 – 21.10.2018
kandydat na prezydenta miasta Lublina (wybrany), Lublin, Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztof Żuk, liczba głosów: 89 488
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
od 16.12.2017
Platforma Obywatelska, członek Zarządu Krajowego
źródło
Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej www.platforma.org
Pokaż więcej

Obietnice

Przedsiębiorczość i rozwój

powiększenie specjalnej strefy ekonomicznej do 200 ha powierzchni pozyskanie 30 nowych inwestorów wspieranie inwestycji produkcyjnych rozwój przemysłów kreatywnych rozwój funkcji gospodarczych Portu Lotniczego Lublin Dodane przez Laura

Źródło: prezydentzuk.pl

Lublin
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
przedsiębiorczość
Inwestycje

Przebudowa ulic: Al. Racławickich Lipowej Sowińskiego Poniatowskiego Głównej Bohaterów Monte Cassino Rewitalizacja Śródmieścia: rewitalizacja podzamcza i błoni pod Zamkiem budowa hali targowej i targowiska na handel koszykowy budowa dworca Metropolitarnego wraz z infrastrukturą i obszarem przyległym utworzenie funduszu na rewitalizacje kamienic objętych parkiem kulturowym Dodane przez Laura

Źródło: prezydentzuk.pl

Lublin
wybory samorządowe 2014
prezydent miasta
inwestycje
lubelskie
10 tys. miejsc pracy

Powstanie w Lublinie 10 tysięcy nowych miejsc pracy

Źródło: www.kurierlubelski.pl

Data obietnicy: październik 2014

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
prezydent Lublina
rynek pracy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 56 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Uwagi: zgłaszany we wcześniejszych oświadczeniach majątkowych dom przekazano darowiznę dzieciom
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy - w Urzędzie Miasta Lublin oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Kwota: 212 691,28 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 47 686,96 PLN

Opis: z tytułu umów zlecenia i o dzieło
Kwota: 39 836,57 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009
Uwagi: przekazana darowizną synowi w trakcie 2018 r. (wykazana w poprzednim oświadczeniu)

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): stała umowa pożyczki w ROR do 50 000 PLN w Banku Pekao SA
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2019-04-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Uwagi: zgłaszany we wcześniejszych oświadczeniach majątkowych dom przekazano darowiznę dzieciom
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy - w Urzędzie Miasta Lublin oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Kwota: 179 008,33 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 63 404,59 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): stała umowa pożyczki w ROR do 50 000 PLN w Banku Pekao SA
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2018-12-20
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: przekazano darowiznę dziecku
Uwagi: zgłaszany we wcześniejszych oświadczeniach majątkowych dom
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy - w Urzędzie Miasta Lublin oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Kwota: 146 923,33 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 54 254,11 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S. A.
Uwagi: do 50 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2018-09-14
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy - w Urzędzie Miasta Lublin oraz uczelni tj. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Kwota: 214 913,05 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 56 614,92 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia)
Kwota: 30 664,84 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S. A.
Uwagi: do 50 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa użyczenia lokalu mieszkaniowego (zobowiązanie do pokrywania kosztów utrzymania lokalu)
Uwagi: umowa zawarta została z synem

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: zgłaszany we wcześniejszych oświadczeniach majątkowych dom przekazano darowizną dzieciom
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
Uwagi: wartość około
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunku pracy - w Urzędzie Miasta Lublin oraz uczelni tj. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Kwota: 236 868,73 PLN

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 30 123,6 PLN

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy i zlecenia)
Kwota: 22 654,28 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S. A.
Uwagi: do 50 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): umowa użyczenia lokalu mieszkaniowego do dnia 2027-12-31 z zobowiązaniem pokrywania comiesięcznej raty kredytowej w wysokości 3000 PLN oraz kosztów eksploatacji
Uwagi: umowa zawarta została z synem

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2017-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07
Do kiedy: 2015-12-31
Uwagi: Współwłasność majątkowa
Dochód
Kwota: 40 199,96 PLN

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PZU Życie SA w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2014-01
Do kiedy: 2016-01-21
Uwagi: Współwłasność majątkowa
Dochód
Kwota: 146 463,71 PLN

Łączny dochód
Kwota: 154 532,91 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Lublin oraz Wyższa Szkoła Ekonomi i Innowacji w Lublinie (ze stosunku pracy)
Kwota: 215 830,69 PLN
Uwagi: w okresie styczeń - 28.11.2014 r

Opis: Prawa autorskie
Kwota: 19 295,38 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Volvo
Model: XC 60
Rok produkcji: 2015

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Volvo XC 60 w Raiffeisen-Leasing Service Sp z o.o. w Warszawie
Cała kwota: 40 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 25 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 52 900 PLN
Uwagi: kwota około, współwłasność majątkowa
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07
Uwagi: Współwłasność majątkowa
Dochód
Kwota: 40 199,96 PLN

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PZU Życie SA w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2014-01
Uwagi: Współwłasność majątkowa
Dochód
Kwota: 114 332,95 PLN

Łączny dochód
Kwota: 154 532,91 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Lublin i Uczelnia Wyższa (ze stosunku pracy)
Kwota: 212 775,91 PLN

Opis: Prawa autorskie
Kwota: 21 132,39 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy (nauczyciel) w 2014 r.
Kwota: 55 376,49 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2009

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 104 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PZU Życie SA w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2014-01

Łączny dochód
Kwota: 114 000 PLN
Uwagi ogólne: osiągnięty dochód do stycznia do 28.11.2014
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Lublin (ze stosunku pracy)
Kwota: 149 313,35 PLN
Uwagi: w okresie styczeń - 28.11.2014 r

Opis: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
Kwota: 86 134,68 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy (nauczyciel) w 2013 r.
Kwota: 50 533,99 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego małżeńską wspólnotę majątkową
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2014-11-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 55 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PZU Życie SA w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2014-01

Łączny dochód
Kwota: 98 000 PLN
Uwagi ogólne: osiągnięty dochód do stycznia do 19 września 2014
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Lublin (ze stosunku pracy)
Kwota: 110 013,92 PLN
Uwagi: w okresie styczeń - 19 września 2014 r.

Opis: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
Kwota: 64 060,64 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy (nauczyciel) w 2013 r.
Kwota: 50 533,99 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę majątkową
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A. majątek wspólny małżeński
Uwagi: do 50 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2014-09-19
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 13 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07
Dochód
Kwota: 40 119,96 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Ze stosunku pracy ( w Urzędzie Miasta Lublin oraz w uczelni wyższej)
Kwota: 211 743,93 PLN

Opis: Z tytułu praw autorskich
Kwota: 25 056,26 PLN

Opis: z tytułu pełnienia funkcji rady nadzorczej spółki PLNG S.A.
Kwota: 40 119,96 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy (nauczyciel) w 2013 roku
Kwota: 50 533,99 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę majątkową
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50 000,00 PLN
Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2014-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z siostrą
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PSE S.A w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2010-02-22
Do kiedy: 2012-06
Uwagi: W radzie nadzorczej jako reprezentant Skarbu Państwa

Łączny dochód
Kwota: 55 033,97 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Ze stosunku pracy ( w Urzędzie Miasta Lublin oraz w uczelniach)
Kwota: 189 650,41 PLN

Opis: Z tytułu praw autorskich ( z działalności naukowej)
Kwota: 16 776,05 PLN

Opis: Z tytułu umów zlecenia i o dzieło (z działalności dydaktycznej)
Kwota: 7808,00 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy w 2012 roku
Kwota: 48 549,49 PLN

Opis: Z tytułu pełnienia funkcji członka rad nadzorczych (wymienionych w pkt VII)
Kwota: 55 033,97 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Honda Accord 4D, LUKAS BANK S.A.
Cała kwota: 46 329,25 PLN
Uwagi: W 2 012 roku spłacono ten kredyt w całości, w 2 012 roku kwota spłaty wyniosła około 10 300,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2013-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Lublin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność ustawowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Elżbietą Żuk-Suską
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07
Uwagi: W Radzie Nadzorczej reprezentuje Skarb Państwa

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PSE S.A w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2010-02-22
Uwagi: W Radzie Nadzorczej reprezentuje Skarb Państwa

Łączny dochód
Kwota: 82 710,51 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należności ze stosunku pracy
Kwota: 222 694,25 PLN

Opis: Należności z tytułu praw autorskich
Kwota: 17 758,74 PLN

Opis: Umowy zlecenia i o dzieło
Kwota: 3600,00 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy
Kwota: 43 709,64 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Honda Accord 4D, LUKAS BANK S.A., w 2 011 roku spłacono 17 655,48 PLN
Cała kwota: 46 329,25 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 10 299,03 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Citroen C4 1,6, BANQUE PSA FINANCE S.A., w 2011 roku do spłaty pozostało 9845,00 PLN.
Cała kwota: 233 628,00 PLN
Uwagi: Kredyt spłacono w całości w 2011 roku.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: do 50 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2012-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Lublina
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 48 500,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność ustawowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Elżbietą Żuk-Suską
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PSE S.A w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2010-02-22

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Funkcja
Do kiedy: 2010-02
Uwagi: w Radości w/w reprezentuję Skarb Państwa

Łączny dochód
Kwota: 84 227,64 PLN
Uwagi ogólne: dochód osiągnięty w 2010 roku
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należności ze stosunku pracy
Kwota: 213 772,01 PLN

Opis: Należności z tytułu praw autorskich
Kwota: 18 716,47 PLN

Opis: Działalność wykonywana osobiście ( w tym zlecenia, o dzieła oraz dochody z tytułu udziału w pracach rad nadzorczych spółek)
Kwota: 92 947,64 PLN

Opis: Dochody żony ze stosunku pracy
Kwota: 43 538,36 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodów, LUKAS BANK S.A.
Cała kwota: 46 329,25 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 21 317,32 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodów, BANQUE PSA FINANCE S.A.
Cała kwota: 23 628,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 9845,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: [podana kwota nieczytelna]

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2011-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Żuk
Data urodzenia: 1957-06-21
Miejsce urodzenia: Krasnystaw
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Pl. Władysława Łokietka 20-109 Lublin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Lublina
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 48 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 253 m2
Powierzchnia działki: 913 m2
Wartość domu: 800 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność ustawowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: grunty orne i łąki
Powierzchnia działki: 2,80 ha
Wartość: 30 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność z Elżbietą Żuk-Suską
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Polskie LNG S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2009-07

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: PSE S.A w Warszawie
Funkcja
Od kiedy: 2010-02-22
Uwagi: w których reprezentuję Skarb Państwa

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Do kiedy: 2010-02

Łączny dochód
Kwota: 62 200,64 PLN
Uwagi ogólne: dochód od stycznia 2010 roku do 13 grudnia 2010 roku
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Należności ze stosunku pracy (Urząd Miasta, Uczelnie wyższe w tym prawa autorskie)
Kwota: 215 000,00 PLN

Opis: Inne (w tym umowy zlecenia i o dzieło)
Kwota: 31 660,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: Accord 4D
Rok produkcji: 2008

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Citroen
Model: C4 1,6
Rok produkcji: 2009

Inne mienie
Opis: Meble znajdujące się na wyposażeniu domu stanowiącego wspólnotę
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodów, LUKAS BANK S.A.
Cała kwota: 46 329,25 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 21 317,32 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodów, BANQUE PSA FINANCE S.A.
Cała kwota: 23 628,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 9845,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Stała umowa pożyczki w ROR, Bank PEKAO S.A.
Uwagi: umowa pożyczki do 50 000,00 PLN

Podpis
Miejscowość: Lublin
Data: 2010-12-13