Informacje ogólne

Prezydent miasta Szczecin

Data i miejsce urodzenia: 1973-02-05, Szczecin
Zawód: radca prawny, urzędnik, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Absolwent prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracował w Urzędzie Miejskim w Szczecinie. W l. 1998-2002 r. zatrudniony w Urzędzie Województwa Zachodniopomorskiego na stanowiskach: zastępcy dyrektora Wydziału Zdrowia (1998 r.), koordynatora Programu Rozwoju Instytucjonalnego, dyrektora generalnego... (w l. 1999-2002). W l. 2002-2004 zastępca prezydenta miasta. W l. 2004-2006 radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Jankowski & Krzystek. Członek rady nadzorczej: Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (od 2003 r.), Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów sp. z o.o. (w l. 2004-2012). Przewodniczący zarządu: Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (od 2009 r.), spółki świadczącej usługi komunalne - Remondis Szczecin (w l. 2012-2013). Od 2006 r. sekretarz zarządu Unii Metropolii Polskich. W l. 2006-2010 członek PO. Od 2006 r. prezydent Szczecina. W 2014 r. został wybrany ponownie, uzyskując w drugiej turze 56536 głosów (71,93%).
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 19.12.2019
Wodociągi Zachodniopomorskie sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Goleniów
źródło
Rejestr.io rejestr.io
od 8.12.2014
Urząd Miasta Szczecina, prezydent miasta, Szczecin, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Piotra Krzystka, liczba głosów: 56 536
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Urzędu Miasta Szczecina www.szczecin.pl
2014
Rada Miasta Szczecina, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na prezydenta miasta Szczecina), Szczecin, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Piotra Krzystka, liczba głosów: 1516
źródło
Dane Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Technopark Pomerania

Rozwój wsparcia dla firm branży informatycznej poprzez TECHNOPARK POMERANIA we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Akademią Morską

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: czerwiec 2014

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
innowacje i nowe technologie
infrastruktura
prezydent Szczecina
Strefa przedsiębiorczości

"Park Dąbie” - utworzenie strefy przedsiębiorczości LOTNISKO DĄBIE dla małych i średnich firm.

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: czerwiec 2014

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
przedsiębiorczość
infrastruktura
prezydent Szczecina
Rewitalizacja poprzemysłowych terenów

Morska Strefa Przemysłowa – wsparcie przedsiębiorców związanych z branżą morską, w zagospodarowaniu teren ów postoczniowych, poprzez dołączenie miasta do Klastra Morskiego, współdziałanie w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego terenów postoczniowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnych przedsiębiorców.

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: czerwiec 2014

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
rewitalizacja
przestrzeń miejska
prezydent Szczecina
Program edukacji przedmiotów ścisłych

„Nauki ścisłe” - wprowadzenie w wybranych gimnazjach i szkołach średnich PROGRAMU EDUKACJI PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH.

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: czerwiec 2014

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
innowacje i nowe technologie
edukacja i szkolnictwo wyższe
prezydent Szczecina
Centrum Seniora

Powołanie Szczecińskiego Centrum Seniora z udziałem Gminy Miasto Szczecin, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, zapewniającego pełne spektrum opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi tak dla Szczecina jak i regionu.

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: czerwiec 2014

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
polityka społeczna
seniorzy
prezydent Szczecina
Strefa Północ

„Strefa Północ” wsparcie w zagospodarowaniu poprzemysłowych terenów na północy Szczecina.

Źródło: 83.168.91.101

Data obietnicy: czerwiec 2014

sprawy lokalne
wybory samorządowe 2014
rewitalizacja
przestrzeń miejska
prezydent Szczecina

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: wg stanu na dzień 2018-11-22
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 29 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość domu: 1 200 000 PLN
Wartość działki: 380 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość działki wraz z działkami drogowymi
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 220 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki drogowe stanowiące dojazd do domu z pkt II ppkt 1
Powierzchnia działki: 3953 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem około 380 000 PLN

Rodzaj: działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki: 245 m2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 52 025,98 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 157 879,67 PLN
Uwagi: za 2018 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: 125p
Rok produkcji: 1973
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Kwota pozostała do spłacenia: 598 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota: 38 400 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Kwota pozostała do spłacenia: 30 000 PLN
Uwagi: kwota około

Uwagi ogólne: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu około 79 845 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1
Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2019-04-29
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: wg stanu na dzień 2018-11-22
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 29 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość domu: 1 100 000,0 PLN
Wartość działki: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość działki wraz z działkami drogowymi
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki drogowe stanowiące dojazd do domu z pkt II ppkt 1
Powierzchnia działki: 3953 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem około 350 000 PLN

Rodzaj: działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki: 245 m2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 51 510,36 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 146 575,24 PLN
Uwagi: za okres od 01.01.2018 do 21.11.2018
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: 125p
Rok produkcji: 1973
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Kwota pozostała do spłacenia: 598 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota: 38 400 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Kwota pozostała do spłacenia: 30 400 PLN
Uwagi: kwota około

Uwagi ogólne: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu około 74 000 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1
Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2018-12-19
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 27 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1500 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Wartość działki: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość działki około (wraz z działkami drogowymi)
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki drogowe stanowiące dojazd do domu z pkt II ppkt 1
Powierzchnia działki: 3953 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem około 350 000 PLN

Rodzaj: działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki: 245 m2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 51 510,36 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2017 r.
Kwota: 160 594,52 PLN

Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2018 r., styczeń-sierpień
Kwota: 110 748,99 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: 125p
Rok produkcji: 1973
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Kwota pozostała do spłacenia: 603 500 PLN
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota: 48 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Kwota pozostała do spłacenia: 31 000 PLN
Uwagi: kwota około

Uwagi ogólne: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu około 74 322 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1
Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2018-09-16
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: Niżej wymienione składniki majątku stanowią majątek odrębny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2000 EUR
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Wartość działki: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/6
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki drogowe stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Powierzchnia działki: 3953 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem 350 000 PLN

Rodzaj: działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki: 245 m2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 51 510,36 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2017 r.
Kwota: 160 594,52 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: 125p
Rok produkcji: 1973
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Kwota pozostała do spłacenia: 619 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota: 48 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Cała kwota: 32 500 PLN
Uwagi: kwota około

Uwagi ogólne: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu około 74 322 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1
Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2018-04-20
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: Niżej wymienione składniki majątku stanowią majątek odrębny
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 27 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2500 EUR
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Wartość działki: 350 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki drogowe stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Powierzchnia działki: 3953 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem 350 000 PLN

Rodzaj: działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki: 245 m2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 51 613,55 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 158 859,26 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Fiat
Model: 125p
Rok produkcji: 1973
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S. A.
Kwota pozostała do spłacenia: 646 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ BNP Paribas
Cała kwota: 57 600 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Cała kwota: 35 145 PLN

Uwagi ogólne: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 66 994,46 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1
Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2017-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
Uwagi: niżej wymienione składniki majątku stanowią majątek odrębny
Uwagi: wg. stanu na dzień 2015-12-31
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 30 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2000 EUR
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działki drogowe stanowiące dojazd do domu z pkt. II
Powierzchnia działki: 3953 m2
Tytuł prawny: Współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie z działką pod domem około 350 000 PLN

Rodzaj: działka zabudowana domem wielorodzinnym ze znajdującym się w nim mieszkaniem, o którym mowa w pkt II ppkt 2
Powierzchnia działki: 245 m2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II ppkt 2

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 40 231,21 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2015 r.
Kwota: 160 045,64 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 668 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota: 67 200 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka zaciągnięta przez żonę UFOŚiGW w Szczecinie
Cała kwota: 37 715 PLN

Uwagi ogólne: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego: Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 63 482,28 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1
Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2016-04-11
Uwaga / Sprostowanie: Prezydent złożył korektę do oświadczenia w dniu 2016-12-06, w której zaświadcza poprawioną wartość wykupu polis ubezpieczenia na życia z punktu XI.
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki: 1282 m2
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
Uwagi: wartość łącznie 350 000 PLN

Rodzaj: działkami drogowymi stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Powierzchnia działki: 3953 m2
Tytuł prawny: Współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie 350 000 PLN

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 245 m2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II pkt 2

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów: 7
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 40 119,96 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2014 r.
Kwota: 165 367,16 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: CR-V
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność 1/2
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 692 000 PLN
Uwagi: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 51.359,36 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota: 76 800 PLN

Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2015-04-27
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 500 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki: 1282 m2
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
Uwagi: wartość łącznie 350 000 PLN

Rodzaj: [nieczytelne] drogowymi stanowiącymi dojazd do domu z pkt II
Powierzchnia działki: 3953 m2
Tytuł prawny: Współwłasność 1/36
Uwagi: wartość łącznie 350 000 PLN

Powierzchnia działki: 245 m2
Tytuł prawny: współużytkowanie wieczyste 1/6 z 554/10000
Uwagi: wartość ujęta w wartości mieszkania z pkt II pkt 2

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów: 7
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 68 504,20 PLN
Uwagi: Wraz z zaległymi dochodami z tytutułu zasiada w RN PLSG sp. z o.o w Glewicach
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2013 r.
Kwota: 159 330,99 PLN

Opis: Inne dochody nie objęte formularzem oświadczenia: otrzymana w 2014 r. darowizna od matki - formularz krzyści
Kwota: 10 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: CR-V
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność 1/2
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 694 000 PLN
Uwagi: Inne składniki majątku nie objęte drukiem oświadczenia majątkowego Polisy ubezpieczenia na życie o wartości wykupu 51.359,36 PLN Przeniesione na Bank Pekao SA jako zabezpieczenie kredytu z pkt. 1

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota: 76 800 PLN

Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2014-12-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 5000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 400 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów: 7
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 68 504,20 PLN
Uwagi: Wraz z zaległymi dochodami z tytutułu zasiada w RN PLSG sp. z o.o [nieczytelne]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin za 2013 r.
Kwota: 159 330,99 PLN

Opis: inne dochody nie objęte pkt VIII Darowizna od matki - Franciszki Krzystek
Kwota: 10 000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: CR-V
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność 1/2
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 700 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota: 86 400 PLN

Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2014-09-19
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 12 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1500 EUR

Kwota: 500 GBP

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów: 7
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 68 504,20 PLN
Uwagi: Wraz z zaległymi dochodami z tytutułu zasiada w RN Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów sp. z o.o [nieczytelne]
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 159 330,99 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: CR-V
Rok produkcji: 200x
Uwagi: współwłasność 1/2
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 710 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota: 86 400 PLN

Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2014-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów: 7
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24
Dochód
Kwota: 143 502,52 PLN
Uwagi: Wraz z dochodami z tyt. członkostwa u [nieczytelne] sp. z o.o.
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 158 735,32 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: CR_V
Rok produkcji: 2003
Uwagi: współwłasność 1/2
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 727 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt zaciągnięty przez żonę, BGŻ S.A.
Cała kwota: 96 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2013-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/6
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów: 7
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Port Lotniczy Goleniów sp. z o.o. w Glewicach
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-08-08

Łączny dochód
Kwota: 56 906,43 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 165 915,65 PLN

Opis: Wyrównanie wynagrodzenia ze stosunku pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z 2002 r.
Kwota: 74,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: CR_V
Rok produkcji: 2003
Uwagi: współwłasność 1/2
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 740 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2012-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 6000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 47,5 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/6 z tytułu dziedziczenia
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów: 7
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Port Lotniczy Goleniów sp. z o.o. w Glewicach
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-08-08

Łączny dochód
Kwota: 83 617,20 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenia ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecin
Kwota: 178 290,28 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: CR_V
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 756 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2011-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr Tomasz
Nazwisko: Krzystek
Data urodzenia: 1973-02-05
Miejsce urodzenia: Szczecin
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miasta Szczecin
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Szczecin
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 284 m2
Wartość domu: 1 100 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana domem z pkt. 1
Powierzchnia działki: 1282 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: Współwłasność 1/2
IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Kalinka sp. z o.o. w likwidacji
Liczba udziałów: 7
Wartość
Wartość pojedynczego udziału: 100 PLN
Wartość wszystkich udziałów: 700 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-01-24

Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): Spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Port Lotniczy Goleniów sp. z o.o.
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-08-08

Łączny dochód
Kwota: 73 951,45 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Wynagrodzenie ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Szczecina - za okres od 1.01.2010 r. do 16.12.2010 r
Kwota: 142975,57
Uwagi: niepodana waluta dochodu
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Honda
Model: CR_V
Rok produkcji: 2003
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, Bank Pekao S.A.
Cała kwota: 895 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Pożyczka gotówkowa od osoby prywatnej
Cała kwota: 30 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Szczecin
Data: 2010-12-16