PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

18 lutego Platforma Obywatelska ogłosiła stanowisko w sprawie przerywania ciąży. Zanim do tego doszło, w wewnętrznej dyskusji ścierały się frakcje liberalna z konserwatywną. Bo poglądy polityków PO w sprawie przerywania ciąży nigdy nie były jednolite.

W 2019 r. MamPrawoWiedziec.pl zapytało kandydatów w wyborach parlamentarnych o prawo kobiet do legalnego przerywania ciąży do 12 tygodnia. Na to pytanie odpowiedziało 61 polityków Koalicji Obywatelskiej ze 132, którzy zasiadają w Sejmie. 

Niespełna dwa lata temu zdanie w sprawie liberalizacji prawa do aborcji wśród parlamentarzystów KO było podzielone. 24 polityków opowiedziało się za złagodzeniem przepisów (dopuszczenie przerywania ciąży do 12 tygodnia), 21 było przeciw, 16 nie miało zdania na ten temat. (Całość publikujemy w tabeli na dole.)

Brak jasnego poglądu w tej kwestii zadeklarowali m.in.: Rafał Grupiński, Cezary Tomczyk, Tadeusz Zwiefka oraz Małgorzata Kidawa-Błońska. W gronie przeciwników liberalizacji znaleźli się m.in.: Grzegorz Schetyna, Sławomir Nitras, Marcin Kierwiński, Izabela Leszczyna. Rozszerzenie katalogu przesłanek warunkujących dostęp do legalnej aborcji poparli m.in. Katarzyna Lubnauer, Monika Wielichowska, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Dariusz Rosati, Agnieszka Pomaska.

Zwolennicy kompromisu

Przekonanie o potrzebie zachowania status quo, czyli wprowadzanego w 1993 r. tzw. kompromisu aborcyjnego wyraziło trzech przeciwników liberalizacji. 

Według Marka Krząkały „decyzja o aborcji powinna pozostać w gestii osoby (osób), która zmaga się z podjęciem decyzji. Jestem za utrzymaniem tzw. kompromisu aborcyjnego”. 

Zwolennikiem kompromisu aborcyjnego nazwał się też Marcin Kierwiński. Joanna Kluzik-Rostowska zwróciła uwagę na edukację seksualną oraz antykoncepcję w tym także dostępność tzw. tabletki „dzień po”.

Do kompromisu nawiązywali politycy, którzy wybrali opcję „nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie”. Ryszard Wilczyński tłumaczył, że jest „za utrzymanie kompromisu aborcyjnego – tej opcji kwestionariusz nie przewiduje, stąd taka odpowiedź”. Waldy Dzikowski skomentował sprawę jednym słowem – kompromis. O przerywaniu ciąży Maria Wcisło napisała „jest to kwestia indywidualna, bardzo osobista i niezwykle trudna. Państwo powinno wskazywać odpowiednie zachowania i informować o ich skutkach, a nie ograniczać wolność i narzucać gotowe rozwiązania.”

Piotr Borys i Marzena Okła-Drewnowicz twierdząco odpowiedzieli na pytanie o prawo kobiet do legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży, jednak z ich komentarzy wynika coś innego. Borys stwierdził, że popiera „utrzymanie obecnych regulacji dot. prawa kobiet do przerywania ciąży”, czyli utrzymanie obowiązujących wtedy trzech przesłanek. Okła-Drewnowicz dodała „w kwestii aborcji tak, w przypadkach przewidzianych w kompromisie aborcyjnym.

Stałość  a ewolucja poglądów

Na przestrzeni kilku lat grupa polityków Koalicji Obywatelskiej (w tym Kamila Gasiuk-Pihowicz, Adam Szłapka, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Monika Rosa) zmieniła zdanie w sprawie aborcji. W kwestionariuszu z 2015 r. zgodzili się ze stanowiskiem, że przerywanie ciąży powinno być dostępne pod pewnymi warunkami, a wśród tych warunków wymieniali: zagrożenie zdrowia i życia kobiety; ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu; gwałt, kazirodztwo i pedofilię. Cztery lata później zgodzili się z szerszym stwierdzeniem – o potrzebie dostępu do legalnej aborcji do 12 tygodnia. .

Zobacz najnowsze

Konsekwentnie za liberalizacją prawa do aborcji wypowiadały się Klaudia Jachira, Barbara Nowacka i Małgorzata Tracz. W 2015 r. posłanki KO wybrały odpowiedź „w moim przekonaniu co do zasady decyzja o dokonaniu aborcji powinna zależeć wyłącznie od woli kobiety”, a przed następnymi wyborami parlamentarnymi zadeklarowały, że kobieta powinna mieć dostęp do legalnej aborcji do 12 tygodnia.

KO na prawo i na lewo

Spójności poglądów nie można odmówić posłance Joannie Fabisiak. Należy do grupy konserwatywnych polityków KO w sprawach światopoglądowych. W 2019 r. negatywnie odniosła się do postulatu aborcji na życzenie do 12 tygodnia. 

Cztery lata wcześniej nie popierała rozwiązań z ustawy o planowaniu rodziny, mówiąc: „w moim przekonaniu przerywanie ciąży powinno być bezwzględnie zakazane”.

Na przeciwległym światopoglądowo biegunie są posłanki Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska (z partii Zieloni). Pytanie o przerywanie ciąży z 2019 r. Tracz skomentowała następująco „kobieta powinna mieć absolutne prawo do decydowania o macierzyństwie”. Według Zielińskiej aborcja  „w przypadku zagrożenia życia, ciąży z gwałtu lub wady letalnej płodu [powinna być możliwa – przypis MPW] – do końca.

Nowe propozycje

18 lutego Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej (największej partii wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej) przyjął Pakiet Praw Kobiet. W skład pakietu wchodzi Nowa Umowa Społeczna – propozycja, aby kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej miały prawo do legalnego przerwania ciąży do 12 tygodnia po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i psychologiem.

PO długo zwlekało z zajęciem stanowiska w sprawie aborcji. Podział na zwolenników kompromisu i zwolenników liberalizacji przepisów ujawnił się w danych zebranych przez MamPrawoWiedziec.pl. W 2019 r. na potrzebę złagodzenia ustawy o planowaniu rodziny częściej zwracały uwagę posłanki niż posłowie KO. „Tak” odpowiedziało 15 na 28 parlamentarzystek, z kolei „nie” zaznaczyło 15 z 33 posłów. Nowa Umowa Społeczna to wynik ścierania się poglądów oraz bieżącej sytuacji społeczno-politycznej (protestów po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo do przerywania ciąży). Tym razem przeważyło bardziej liberalne stanowisko polityczek PO.

 

 

Odpowiedzi na kwestionariusz:

pytaniektoodpowiedzkomentarzrokopisklub obecnie
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Urszula ZielińskaTakA w przypadku zagrożenia życia, ciąży z gwałtu lub wady letalnej płodu - do końca.2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Paweł PoncyljuszNieBezpłodność stała się chorobą cywilizacyjną i nie możemy przejść na tym do porządku dziennego. Tak jak pomagamy chorym na cukrzycę i nowotwory, to jesteśmy zobowiązani pomóc tym, którzy nie mają szans na naturalne poczęcie swojego dziecka. Nie każdy rodzic jest specjalistą w zakresie chorób dzieci, brak obowiązkowych szczepień noworodków to wyższy koszt leczeń w kolejnych latach ich życia. Jestem zdania, że w każdym miejscu pracy człowiek ma prawo do własnych przekonań o ile nie krzywdzą innych. To państwo musi zapewnić odpowiedni personel w szpitalu, który będzie gotów zastosować wszystkie, prawnie dopuszczalne procedury medyczne. Obecne prawo aborcyjne jest wynikiem kompromisu różnych środowisk i nie należy tego zmieniać, ponieważ kazda zmiana może skutkować gorszymi rozwiazaniami nawet jeśli te, które obecnie obowiązują nie są idealne.2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Marek KrząkałaNieDecyzja o aborcji powinna pozostać w gestii osoby(osób), która zmaga sie z podjęciem decyzji. Jestem za utrzymaniem tzw. Kompromisu aborcyjnego2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Ryszard WilczyńskiNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.Jestem za utrzymanie komproisu aborcyjnego, - tej opcji kwestionariusz nie przewiduje, stąd taka odpowiedź2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Marcin KierwińskiNieJestem zwolennikiem utrzymania aktualnego kompromisu aborcyjnego.
Klauzula sumienia nie powinna obowiązywać w przypadku zagrożenia życia ludzkiego
2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Joanna Kluzik-RostkowskaNieKlauzula sumienia nie powinna dotyczyć środków antykoncepcyjnych. 
Rygory obecnej ustawy antyaborcyjnej są rozsądnym kompromisem. Potrzebna jest natomiast dobra edukacja seksualna oraz dostępność środków antykoncepcyjnych, włącznie z tabletką "dzień po".
2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Waldy DzikowskiNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.kompromis2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Małgorzata TraczTakPaństwo powinno zapewnić w pełni refundowane in vitro, badania prenatalne, poród wolny od bólu oraz opiekę okołoporodową wszystkim obywatelkom. 
Należy znieść klauzulę sumienia również w aptekach i instytucjach publicznych.
Kobieta powinna mieć absolutne prawdo do decydowaniu o macierzyństwie.
2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Piotr BorysTakPopieram utrzymanie obecnych regulacji dot. prawa kobiet do przerywania ciąży.2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Marta WcisłoNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.Problem bezpłodności dotyka wiele młodych osób i jest to problem na tyle szeroki że powinien być rozwiązywany z pomocą Państwa. Kwestia sumienia w zakresie lekarzy pielęgniarek jest ich uprawnieniem a nie obowiązkiem, zatem nie należy im go ograniczać a jedynie uświadamiać konsekwencje ich wyborów, tak samo w przypadku przerwania ciąży. Jest to kwestia indywidualna, bardzo osobista i niezwykle trudna. Państwo powinno wskazywać odpowiednie zachowania i informować o ich skutkach a nie ograniczać wolność i narzucać gotowe rozwiązania.2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Marzena Okła-DrewnowiczTakw kwestii aborcji - tak, w przypadkach przewidzianych w kompromisie aborcyjnym.2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Urszula AugustynNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Tomasz NowakNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Joanna FrydrychNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Tomasz GłogowskiNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Joanna FabisiakNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Marek SowaNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Jan GrabiecNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Michał GramatykaNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Tomasz KostuśNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Izabela LeszczynaNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Sławomir NitrasNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Grzegorz SchetynaNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Tomasz SiemoniakNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Robert TyszkiewiczNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Jarosław UrbaniakNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Jarosław WałęsaNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Anna WasilewskaNie 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Małgorzata ChmielNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Janusz CichońNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Rafał GrupińskiNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Marek HokNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Maria JanyskaNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Michał JarosNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Małgorzata Kidawa-BłońskaNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Maciej LasekNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Dorota NiedzielaNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Mirosława NykielNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Krystyna SibińskaNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Cezary TomczykNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Tadeusz ZwiefkaNie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie. 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Tomasz AniśkoTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Kamila Gasiuk-PihowiczTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Marta GolbikTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Riad HaidarTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Klaudia JachiraTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Joanna JaśkowiakTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Dariusz JońskiTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Iwona KozłowskaTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Katarzyna LubnauerTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Jagna Marczułajtis-WalczakTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Krzysztof MieszkowskiTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Aleksander MiszalskiTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Agnieszka PomaskaTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Monika RosaTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Dariusz RosatiTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Franciszek SterczewskiTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Adam SzłapkaTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Iwona Śledzińska-KatarasińskaTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Monika WielichowskaTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.Barbara NowackaTak 2019Wybory do parlamentu (2019)Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni