Lewica

Zielona transformacja, rozbudowany program socjalny oraz wsparcie Ukrainy. Jakie propozycje ma dla Polek i Polaków Lewica?

Program polityki społecznej Lewicy skierowany jest przede wszystkim do polskich rodzin. Obejmuje m.in. podniesienie standardów opieki okołoporodowej, powstanie żłobka w każdej gminie oraz urlop rodzicielski płatny w 100%, dzielony równo między rodziców. Kolejna propozycja to 35-godzinny tydzień pracy z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. Świadczenia socjalne, takie jak 800+, miałyby być waloryzowane ze względu na inflację. Lewica chce także, by alimenty były ściągane jak zaległości podatkowe. Partia ma też propozycję dla seniorek: możliwość dziedziczenia 50% emerytury po zmarłym mężu, czyli tzw. rentę wdowią.

Lewica dużo uwagi poświęca edukacji. Zapowiada wycofanie ze szkół religii oraz przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT). Wprowadzone mają być za to edukacja ekologiczna i klimatyczna, edukacja cyfrowa i nauka programowania, edukacja ekonomiczna i pracownicza oraz edukacja o zdrowiu i seksualności. Zajęcia szkolne miałyby odbywać się od 9 do 14. Dla każdego ucznia przewidziano ciepły posiłek oraz czytnik e-booków, w każdej szkole ma pracować psycholog. Lewica postuluje także zmniejszenie władzy kuratoriów oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli – wysokość pensji miałaby zostać powiązana ze średnią krajową. 

Program polityki zdrowotnej obejmuje obniżenie cen leków na receptę do maksymalnie 5 zł oraz leki za darmo dla dzieci, emerytów, rencistów, kobiet w ciąży i pacjentów po przeszczepach. Liczba miejsc na kierunkach lekarskich miałaby zostać zwiększona docelowo o 50%, planowane jest również uproszczenie procedury podejmowania pracy w Polsce przez lekarzy z zagranicy. Finansowanie ochrony zdrowia miałoby wzrosnąć do 7,2 proc. PKB w 2024 r. Wśród postulatów znajdziemy także audyty, a następnie remonty szpitali powiatowych oraz podniesienie standardów funkcjonowania SOR-ów. In vitro ma zostać objęte pełną refundacją dla wszystkich kobiet, aborcja być dostępna do 12 tygodnia ciąży, natomiast antykoncepcja awaryjna dostępna bez recepty. Partia chce także usunięcia klauzuli sumienia.

W kwestii energetyki Lewica stawia na zieloną transformację: celem jest odejście od węgla do 2035 r. i postawienie 700 turbin wiatrowych na polskim morzu i 5000 na lądzie do roku 2030. Na obszarach wiejskich miałyby powstać biogazownie i biometanownie, sieć przesyłowa miałaby zostać poddana modernizacji w celu rozwoju fotowoltaiki, a dla rozwoju zielonych inwestycji partia planuje stworzenie programu grantowego w wysokości miliarda złotych rocznie. Lewica proponuje też dochód podstawowy i gwarancję zatrudnienia dla osób pracujących obecnie w kopalniach i elektrowniach węglowych. 

W temacie mieszkalnictwa Lewica podkreśla kwestię bezpieczeństwa mieszkaniowego: proponuje budowę 300 tys. mieszkań przeznaczonych na tani wynajem oraz utworzenie Ministerstwa Budownictwa. Kolejne postulaty to planowanie przestrzenne budowanych osiedli, ochrona praw lokatorskich oraz regulacja rynku kredytów hipotecznych. Z kolei w ramach walki z wykluczeniem komunikacyjnym Lewica planuje modernizację istniejących i budowę nowych linii kolejowych. Dla dzieci i młodzieży zaplanowano bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną. 

Wizja bezpieczeństwa to dla Lewicy sojusz z państwami nordyckimi, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa kraju oraz silna i zawodowa armia. Partia sprzeciwia się poborowi w czasie pokoju, postuluje natomiast przeszkolenie taktyczne sektora cywilnego. W odniesieniu do Ukrainy Lewica wskazuje na konieczność wsparcia militarnego oraz finansowego, także po wojnie, w celu odbudowy Ukrainy. Postulowane jest też uwolnienie Ukrainy od długu zagranicznego, natomiast po wojnie Lewica chce powołać do życia polsko-ukraińskie konsorcjum zbrojeniowe. 

Zobacz najnowsze

Lewica chce zacieśniania integracji europejskiej, stawiając partnerstwo ponad partykularnym interesem narodowym. Jako priorytety wskazane zostały: współpraca w kwestii walki ze zmianami klimatu i transformacji energetycznej, kooperacja obronna państw UE oraz przestrzeganie europejskich standardów praworządności. Partia opowiada się także za stworzeniem europejskiego, publicznego producenta leków oraz współpracą w zakresie ochrony prywatności.

Lokalne społeczności i samorządy to kolejne priorytetowe tematy dla Lewicy. Partia podkreśla znaczenie samorządu w organizowaniu usług publicznych, takich jak dostęp do przedszkoli, żłobków, szkół, mieszkań i transportu, oraz konieczność przekazywania funduszy na delegowane samorządom zadania. Wśród postulatów znajdują się także: zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji oraz większa transparentność w zatrudnianiu w urzędach – stanowiska obsadzano by na drodze konkursu.

Mówiąc o gospodarce, Lewica prezentuje się jako partia pracy: domaga się zerwania z umowami śmieciowymi, a postulowana płaca minimalna miałaby osiągnąć poziom 60% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw do 2030 r. Kolejny aspekt to podatki – do 2030 r. partia chce jednolitej stawki VAT 15%, progresywnego podatku od dochodów indywidualnych i z działalności gospodarczej oraz okresu minimum 6 miesięcy na dostosowanie się do zmian podatkowych. Wskazuje także na konieczność odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa poprzez jawny nabór oraz jednolite zasady egzaminowania osób ubiegających się o funkcje w zarządach i organach nadzoru.

Polskim rolnikom Lewica proponuje powszechny system ubezpieczeń upraw i hodowli oraz prosty system zrzeszania się w spółdzielnie rolnicze czy kooperatywy spożywcze. Kolejne postulaty to wyznaczenie maksymalnie 30 dni na zapłatę rolnikowi przez skupy, ustawowy zakaz kupna żywności poniżej kosztów wytworzenia oraz kontrola jakości importowanej żywności. Polska wieś miałaby dostarczać nie tylko pożywienie, ale również energię z wiatru, słońca i biogazowni. Dla sołtysów i sołtysek Lewica chce wprowadzenia stałych diet oraz statusu funkcjonariusza publicznego. 

Istotnym postulatem dla Lewicy jest rozdzielenie państwa od Kościoła. Wśród postulatów znalazły się m.in. opodatkowanie i wprowadzenie jawności przychodów Kościoła, powołanie niezależnej komisji prawdy i zadośćuczynienia, która zajmie się przemocą seksualną księży wobec dzieci, oraz zakaz stosowania egzorcyzmów na nieletnich.