Zapowiedź 4. posiedzenia Sejmu X kadencji

Posłanki i posłowie już po niecałym tygodniu wracają do ław poselskich na kolejne posiedzenie Sejmu. W czwartek oraz w piątek parlamentarzyści zajmą się pracami nad kilkoma ustawami, w tym projektami obywatelskimi, i uchwałami, wezmą także udział w bloku głosowań.

Sejm rozpocznie prace w czwartek 25 stycznia o godzinie 10:00. Na początku posłowie zajmą się wysłuchaniem pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Projekt zakłada podwyższenie wysokości kwoty renty z 1217,98 zł netto do kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, które od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł brutto.

Parlamentarzyści zajmą się także wysłuchaniem pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o zmianach w Karcie Nauczyciela, który dotyczy zmiany zasad obliczania stawek średniego wynagrodzenia nauczycieli. Rozpatrzone zostaną także – poselski projekt ustawy o zmianach w samorządach zapewniających ich funkcjonowanie po wyborze organu wykonawczego (np. wójta lub burmistrza) na posła lub senatora, a także rządowy projekt ustawy o zmianach obejmujących Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ostatnim projektem procedowanym w czwartek ma być uchwała upamiętniająca 100. rocznicę wydania pierwszego numeru „Wiadomości Literackich”.

Drugi dzień posiedzenia (piątek 26 stycznia) rozpocznie się od ślubowania mecenasa Mirosława Wróblewskiego wybranego na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W dalszej kolejności przewidziano blok głosowań, podczas którego mają zostać wybrani członkowie komisji śledczej ds. oprogramowania Pegasus, a także mają nastąpić zmiany w składach komisji sejmowych.

Zobacz najnowsze

Ponadto Sejm wysłucha informacji Rzecznika Praw Obywatelskich o jego działalności i stanie przestrzegania praw obywatelskich w 2022 roku oraz informacji rządu o sytuacji osób starszych w Polsce w 2022 roku.

Niewykluczone że harmonogram obrad może ulec zmianom w ich trakcie. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli, że na najbliższym posiedzeniu złożą projekty ustaw, których celem ma być zliberalizowanie prawa aborcyjnego. Swoje projekty w tej sprawie złożyła już Lewica. Trudno jednak powiedzieć, czy pierwsze czytania tych projektów odbędą się jeszcze w trakcie najbliższego posiedzenia.