Zapowiedź 6. posiedzenia Sejmu X kadencji

W środę 21 lutego rozpocznie się kolejne posiedzenie Sejmu. Pierwotnie miało potrwać 3 dni – jednak harmonogram obrad dzień przed rozpoczęciem posiedzenia uwzględnia punkty porządku dziennego wyłącznie na środę i czwartek. Nad czym zatem będą obradować posłanki i posłowie?

W środę – pierwszego dnia posiedzenia odbędzie się m.in. wysłuchanie informacji przedstawiciela Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 r. Posłowie i posłanki mają także dyskutować nad przygotowaną przez rząd nowelizacją ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która zakłada przesunięcie terminu przekazywania danych o opiece onkologicznej przez placówki zrzeszone w sieci. KSO została powołana w ubiegłym roku w celu zwiększenia efektywności profilaktyki nowotworów oraz ich wcześniejszego wykrywania i leczenia.

Na czwartek zaplanowano blok głosowań nad obywatelskimi projektami ustaw, które były procedowane na poprzednim posiedzeniu Sejmu – „Tak dla rodziny, nie dla gender” oraz projektu o zmianie ustawy o zgromadzeniach. Oba projekty zostaną najprawdopodobniej odrzucone po pierwszym czytaniu. Sejm zdecyduje także o przyjęciu projektu ustawy zapewniającej dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty.

Zobacz najnowsze

Również na czwartek zaplanowano dyskusję nad poselskim wnioskiem o udzielenie wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Dzień wcześniej, w środę, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzy i wyda opinię w tej sprawie. Przypomnijmy – opinia komisji nie jest wiążąca dla posłów w kontekście dalszego procedowania wniosku.

Pierwotnie w porządku obrad zaplanowano także wystąpienia Prezeski Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej oraz posła Grzegorza Rusieckiego (KO) dotyczące działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 roku. Nie wiadomo jednak, czy powyższy punkt zostanie ostatecznie rozpatrzony w trakcie nadchodzącego posiedzenia.