Kalendarz

 • luty 2024
  • 22

   Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
   22 lutego upływa termin na zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 27

   Powołanie terytorialnych komisji wyborczych
   do 27 lutego komisarze wyborczy muszą powołać terytorialne komisji wyborcze.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
 • marzec 2024
  • 04

   Zgłoszenie list kandydatów na radnych
   4 marca o 16:00 upływa termin na zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 04

   Uworzenie odrębnych obwodów głosowania
   4 marca o godz. o 16:00 upływa termin na utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 08

   Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
   8 marca upływa termin na zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 08

   Obwieszczenie o obwodach głosowania
   Do 8 marca poznamy informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 13

   Przyznanie numerów dla list komitetów wyborczych
   Do 13 marca PKW przyzna jednolite numery dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 14

   Zgłoszenie kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
   14 marca o 16:00 upływa termin na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 15

   Przyznanie numerów list komitetom wyborczym, które zarejestrowały min. jedną listę w wyborach do sejmików
   Do 15 marca komisarze wyborczy, wykonujący zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, przyznają numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez PKW
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 18

   Powołanie obwodowych komisji wyborczych.
   Do 18 marca komisarze wyborczy mają czas na powołanie obwodowych komisji wyborczych.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 18

   Przyznanie numerów list komitetom wyborczym, które zarejestrowały min. jedną listę kandydatów do rady powiatu
   Do 18 marca komisarze wyborczy przyznają numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez PKW ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 23.03–05.04

   Rozpowszechnianie audycji wyborczych komitetów
   Od 23 marca do północy 5 kwietnia komitety wyborcze będą mogły nieodpłatne rozpowszechniać w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych swoje audycje wyborcze.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 25

   Informacja o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
   Do 25 marca do publicznej widomości zostanie podana informacja, w drodze rozplakatowania obwieszczeń gminnych komisji wyborczych, o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 25

   Ostatni dzień na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
   Z głosowania korespondencyjnego (w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a) mogą skorzystać wyborcy z niepełnosprawnościami oraz wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 25

   Ostatni dzień na zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego
   Prawo to mają wyborcy z niepełnosprawnościami oraz wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 25

   Informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
   Do 25 marca do publicznej widomości zostanie podana informacja, w drodze rozplakatowania obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych, o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 28

   Informacja o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego
   Do 28 marca podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 29

   Ostatni dzień na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
   Z pełnomocnictwa w wyborach mogą skorzystać wyborcy z niepełnosprawnościami oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
 • kwiecień 2024
  • 04

   Informacja o godzinie bezpłatnego transportu w dniu głosowania
   Poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
  • 06

   Cisza wyborcza
   Cisza wyborcza zaczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W tym czasie obowiązuje całkowity zakaz agitacji wyborczej. Obywatele mogą w spokoju przemyśleć swoją decyzję.

   Kodeks wyborczy
  • 07

   WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
   Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy i w pierwszej turze wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
Wszystkie wydarzenia