KRÓTKA PIŁKA
Dzień uchodźcy. Jak reagować na kryzys migracyjny? (2017)

Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw. W 2016 r. w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ponad 12 tys. cudzoziemców, uciekających przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. W tym samym okresie we wszystkich krajach UE obcokrajowcy złożyli 1,2 mln wniosków o nadanie statusu uchodźcy (Eurostat). Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska w związku z kryzysem migracyjnym?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
  1. W ramach działań sojuszniczych zaangażować się militarnie w zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.
  2. Prowadzić pomoc rozwojową i humanitarną na Bliskim Wschodzie.
  3. Wspomóc finansowo państwa europejskie, do których przybywa najwięcej uchodźców.
  4. Wspomóc finansowo państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce, do których przybywa najwięcej uchodźców.
  5. Przyjąć uchodźców w Polsce.
  6. Nie angażować się w konflikt i dążyć do zmniejszenia liczby uchodźców przybywających do Polski z Bliskiego Wschodu i Afryki.
  7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jaki powinien być kierunek polityki państwa wobec imigrantów?
A. Celem Polski powinno być trwałe włączenie uchodźców do życia społecznego i rynku pracy.
B. Celem Polski powinno być przede wszystkim zapewnienie uchodźcom schronienia na okres przejściowy.
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.