KRÓTKA PIŁKA
Dzień uchodźcy. Jak reagować na kryzys migracyjny? (2017)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw. W 2016 r. w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ponad 12 tys. cudzoziemców, uciekających przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. W tym samym okresie we wszystkich krajach UE obcokrajowcy złożyli 1,2 mln wniosków o nadanie statusu uchodźcy (Eurostat). Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska w związku z kryzysem migracyjnym?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Jaki powinien być kierunek polityki państwa wobec imigrantów?

A. Celem Polski powinno być trwałe włączenie uchodźców do życia społecznego i rynku pracy.
B. Celem Polski powinno być przede wszystkim zapewnienie uchodźcom schronienia na okres przejściowy.

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

Filtruj wyniki

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw. W 2016 r. w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ponad 12 tys. cudzoziemców, uciekających przed prześladowaniem lub poważną krzywdą. W tym samym okresie we wszystkich krajach UE obcokrajowcy złożyli 1,2 mln wniosków o nadanie statusu uchodźcy (Eurostat). Które z poniższych działań powinna Pani/ Pana zdaniem podjąć Polska w związku z kryzysem migracyjnym?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   W ramach działań sojuszniczych zaangażować się militarnie w zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.
   Prowadzić pomoc rozwojową i humanitarną na Bliskim Wschodzie.
   Wspomóc finansowo państwa europejskie, do których przybywa najwięcej uchodźców.
   Wspomóc finansowo państwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce, do których przybywa najwięcej uchodźców.
   Przyjąć uchodźców w Polsce.
   Nie angażować się w konflikt i dążyć do zmniejszenia liczby uchodźców przybywających do Polski z Bliskiego Wschodu i Afryki.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Jaki powinien być kierunek polityki państwa wobec imigrantów?

   A. Celem Polski powinno być trwałe włączenie uchodźców do życia społecznego i rynku pracy.
   B. Celem Polski powinno być przede wszystkim zapewnienie uchodźcom schronienia na okres przejściowy.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Powrót do rankingu