Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Senacki Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1977-08-01, Rydułtowy
Zawód: pracownik samorządowy
Wykształcenie: wyższe
Absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim, ukończył także studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi (Szkoła Zarządzania UŚ w Chorzowie) oraz szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej (Uczelnia Korczaka). Pracował jako nastawniczy w PKP oraz w TUiR Warta S.A. Od... 2000 r. pracował w strukturach samorządowych (członek komisji budżetowej w Rydułtowach, pracownik Urzędu Miasta Radlina i Starostwa Powiatowego w Rybniku). W l. 2005-2007 koordynator krajowy projektu EURO-NGO w Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Działacz organizacji pozarządowych, współzałożyciel Forum Obywateli Rybnika, w l. 2006-2014 dyrektor zarządzający Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, pracował też jako animator i koordynator projektów europejskich. W 2011 r. powołany do zespołu doradczego przy kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej. W 2014 r. bez powodzenia kandydował na prezydenta Rybnika. W l. 2014-2023 zastępca prezydenta Rybnika. Członek Polski 2050 Szymona Hołowni, sekretarz rybnickiego koła partii. Od 2023 r. senator XI kadencji z ramienia Trzeciej Drogi.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Byłem (w kolejności) nastawniczym na kolei, dilerem ubezpieczeniowym, pracownikiem samorządowym, pracownikiem organizacji pozarządowej i zastępcą prezydenta miasta. Moja pierwsza przynależność partyjna to Unia Pracy (rok, w trakcie studiów), Unia Wolności (byłem sekretarzem koła). Potem miałem troszkę przerwy -jakieś 21 lat- aż w 2022 zostałem członkiem partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Pełnię funkcję sekretarza okręgu. W zasadzie "od zawsze" byłem aktywny społecznie, w 1991 roku jeszcze w szkole podstawowej zostałem członkiem Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Katowickiego. Poza działalnością w UW byłem aktywnym działaczem Stowarzyszenia Młodych Demokratów. Byłem jednym z współzałożycieli Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, organizacji infrastrukturalnej, która była częścią Sieci SPLOT. Zakładałem kilka innych stowarzyszeń. Z ramienia wspomnianego SPLOTu koordynowałem program EURO-NGO finansowany przez PAFW, który miał przygotować organizacje do absorbcji funduszy unijnych - najpierw w regionie, a potem na terenie całego. Byłem reprezentantem komitetów monitorujących FIO i RPO. W 2013 roku otrzymałem nagrodę Eurolider Internautów (nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego). Byłem członkiem zespołu doradczego przy kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej. W 2023 roku odebrałem ogólnoeuropejską nagrodę Innowacje w Polityce w kategorii demokracja, gdzie docenione zostały techniki partycypacyjne opracowane i stosowane w rybnickich projektach rewitalizacyjnych
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W 2018 zostałem wybrany w wyborach do Rady Miasta Rybnika, ale nie objąłem mandatu.
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
  1. Język angielski
  2. Język francuski
  3. Język niemiecki
  4. Język ukraiński
  5. Język rosyjski
  6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej