KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.

Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.

Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.

Prosimy o wybranie co najwyżej 3 odpowiedzi.

Od początku roku do września 2021 r. ok. 5,2 tys. cudzoziemców złożyło wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce. Najliczniejszą grupą stanowią obywatele Afganistanu (1,7 tys.), w tym ewakuowani do kraju współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego i dyplomacji (źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców). Do Polski stale będą docierać osoby potrzebujące azylu. W związku z tym, które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Polska powinna opracować lepszy, kompleksowy program adaptacji uchodźców (językowej, zawodowej, kulturowej).
B. Polska nie musi prowadzić żadnych dodatkowych działań, obecna infrastruktura, programy adaptacyjne i administracja są wystarczające.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

Filtruj wyniki

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.

   Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

   Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
   B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   zdecydowanie A
   raczej A
   zdecydowanie B
   raczej B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.

   Prosimy o wybranie co najwyżej 3 odpowiedzi.
   Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
   Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
   Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
   Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
   Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
   Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Od początku roku do września 2021 r. ok. 5,2 tys. cudzoziemców złożyło wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce. Najliczniejszą grupą stanowią obywatele Afganistanu (1,7 tys.), w tym ewakuowani do kraju współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego i dyplomacji (źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców). Do Polski stale będą docierać osoby potrzebujące azylu. W związku z tym, które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Polska powinna opracować lepszy, kompleksowy program adaptacji uchodźców (językowej, zawodowej, kulturowej).
   B. Polska nie musi prowadzić żadnych dodatkowych działań, obecna infrastruktura, programy adaptacyjne i administracja są wystarczające.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   zdecydowanie A
   raczej A
   zdecydowanie B
   raczej B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   Powrót do rankingu