KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.

Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.

Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli. Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola.

Prosimy o wybranie co najwyżej 3 odpowiedzi.

Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?

Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi

Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać 1 odpowiedź

Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?

Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście?

Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać 1 odpowiedź

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście?

Prosimy o wybranie co najwyżej 3 odpowiedzi.

Czy Pani/ Pana zdaniem:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców. Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

Czy w Świnoujściu należy stworzyć hospicjum finansowane ze środków miejskich?

Szacuje się, że w Krakowie mieszka około 60-70 tys. Ukraińców. Czy Pani/Pana zdaniem należy uruchomić programy społeczne i kulturalne skierowane do tej grupy?

Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?

Prosimy o wybranie co najwyżej 1 odpowiedzi.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi

W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi

Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę

Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

Filtruj wyniki

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.

   Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

   Bezpieczeństwo i porządek publiczny
   Drogi
   Komunikacja miejska
   Edukacja
   Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
   Ochrona środowiska
   Polityka mieszkaniowa
   Kultura
   Ochrona zdrowia
   Polityka społeczna
   Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
   Sport i turystyka
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Zadaniem gminy jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Gmina realizuje ten cel dzięki pieniądzom z budżetu państwa i części podatków płaconych przez mieszkańców. Często jednak środki te są niewystarczające i gminy poszukują źródeł własnych dochodów. Które z wymienionych sposobów zwiększania budżetu miasta należy Pani/Pana zdaniem zastosować w naszym mieście? Prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi.

   Szukanie oszczędności, poprzez zmniejszenie niektórych wydatków z budżetu miasta.
   Zachęcanie mieszkańców do rozliczania się z podatków na terenie miasta – np. przez wprowadzenie karty mieszkańca, preferencje w rekrutacji przedszkolnej.
   Kredyt na inwestycje lub inne formy zaciągnięcia długu.
   Podniesienie lub wprowadzenie nowych podatków i opłat lokalnych.
   Wprowadzenie dodatkowych zachęt do tworzenia przedsiębiorstw, co zwiększy dochody z podatków od przedsiębiorstw.
   Sprzedaż gruntów i budynków miejskich.
   Wynajem powierzchni należących do miasta zakładom produkcyjnym lub usługowym.
   Rozwijanie przedsiębiorstw komunalnych (np. zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów).
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Czy miasto powinno brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Które z wymienionych celów rozwoju szkół Pani/ Pana zdaniem powinny być priorytetem nadchodzącej kadencji?

   Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

   Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
   Poprawa stanu infrastruktury (wyposażenie pracowni, sal gimnastycznych, remonty szkół i przedszkoli).
   Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dobranych pod kątem przyszłości zawodowej uczniów.
   Wprowadzenie dodatkowych godzin z niektórych przedmiotów.
   Wprowadzenie dodatkowych działań wychowawczych np. zajęć dotyczących tolerancji, patriotyzmu, bezpieczeństwa, aktywności obywatelskiej.
   Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. mniejszości kulturowych, osób z niepełnosprawnością, osób z uboższych środowisk.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Średnia pensja nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą Nauczyciela, ok. 3 200 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego). Gminy finansują pensje nauczycieli z subwencji, którą dostają z budżetu państwa, często też z dofinansowują je z własnych środków. Z budżetu gminy można opłacić podwyżki dla nauczycieli. Ile Pani/ Pana zdaniem powinna/powinien zarabiać nauczycielka/ nauczyciel z pięcioletnim stażem w naszym mieście?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Ok. 3 200 zł brutto, jak przewiduje Karta Nauczyciela.
   Ok. 4 000 zł brutto.
   Ok. 5 000 zł brutto.
   Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   W sytuacji niedoboru miejsc w szkołach, czasem konieczne jest wprowadzenie nauki w systemie zmianowym. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana opinii?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie młodszych klas.
   Po południu powinni uczyć się przede wszystkim uczniowie starszych klas.
   Wszystkie klasy powinny w niektóre dni zaczynać naukę rano, a w inne dni – po południu.
   Należy przenieść część lekcji do innego budynku, by uniknąć konieczności nauki w systemie zmianowym, nawet jeśli w ten sposób narusza się zasadę rejonizacji.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Zgodnie z ustawą, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci z rodzin, w której jest osoba z niepełnosprawnością lub wychowywane przez samotnego rodzica. Rada miasta może określić dodatkowe kryteria, które decydują o kolejności przyjęć do przedszkoli. Prosimy o wskazanie kryteriów, które Pani/ Pana zdaniem w pierwszej kolejności powinny decydować, które dziecko zostanie przyjęte do przedszkola.

   Prosimy o wybranie co najwyżej 3 odpowiedzi.
   Dziecko, które mieszka bliżej przedszkola.
   Dziecko wychowujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
   Dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują.
   Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola.
   Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 3 dzieci.
   Dziecko z rodziny, w której wychowuje się co najmniej 2 dzieci.
   Dziecko, którego rodzic/ rodzice rozlicza podatek dochodowy w urzędzie skarbowym na terenie miasta.
   Dziecko z rodziny o niższych dochodach.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Czy Pani/ Pana zdaniem w szkołach miejskich powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Tak. W szkołach powinny funkcjonować stołówki z własną kuchnią, nawet jeśli jest to bardziej kosztowne niż wprowadzenie cateringu.
   Prowadzenie własnej stołówki jest zbyt obciążające finansowo i organizacyjnie dla szkoły. Należy wprowadzać catering.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Które z wymienionych rozwiązań w zakresie rozwoju i organizacji dróg są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   Poszerzanie zakorkowanych ulic.
   Poszerzanie chodników, kosztem zmniejszenia szerokości jezdni na niektórych ulicach.
   Sadzenie zieleni wzdłuż dróg, nawet kosztem zwężenia jezdni i/lub chodnika.
   Budowa obwodnicy miasta.
   Remonty mniej ruchliwych ulic przy osiedlach mieszkaniowych.
   Wprowadzanie stref z ograniczeniem prędkości ruchu do 30 km/h.
   Wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych ze światłami.
   Rozbudowa ścieżek rowerowych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Które z wymienionych rozwiązań w zakresie organizacji komunikacji miejskiej są Pani/ Pana zdaniem najpotrzebniejsze mieszkańcom?

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   Wydzielenie nowych buspasów.
   Uruchomienie nowych linii komunikacji miejskiej.
   Wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej.
   Wymiana pojazdów komunikacji miejskiej na nowe.
   Zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
   Uruchomienie połączeń z sąsiednimi miejscowościami.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Które z wymienionych rozwiązań należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić, by ograniczyć problemy z parkowaniem w centrum miasta?

   Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi

   Wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych w centrum.
   Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum i tworzenie parkingów typu P+R w peryferyjnych częściach miasta, przy przystankach komunikacji miejskiej.
   Powiększenie strefy płatnego parkowania.
   Podniesienie stawki za postój w strefie płatnego parkowania (od 2019 r., w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, samorząd może podnieść opłatę do kwoty 9,99 zł/h).
   Problem parkowania w centrum miasta nie jest na tyle dotkliwy, by był priorytetem nadchodzącej kadencji.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Miasto może podejmować działania na rzecz budowy mieszkań. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Miasto powinno budować przede wszystkim mieszkania na wynajem, dla rodzin o stałych dochodach na średnim poziomie.
   Miasto powinno skupić się na wsparciu rodzin najuboższych i budowie mieszkań socjalnych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   W pierwszej kolejności należy zagęszczać zabudowę w centrum, tak by ograniczyć odpływ mieszkańców na przedmieścia.
   W pierwszej kolejności należy wykorzystać wolne przestrzenie na przedmieściach, dostosowując infrastrukturę publiczną i połączenia komunikacyjne do potrzeb mieszkańców.
   Nie należy regulować zabudowy.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji, organizacji pozarządowych i innych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać 1 odpowiedź

   Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszu i podatków, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu (np. banków, aptek).
   Polityka lokalowa powinna służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości życia mieszkańców – należy dbać o zróżnicowanie punktów usługowych w okolicy, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów dla niektórych rodzajów działalności.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Rada miasta może przyjąć uchwały regulujące przeznaczenie przestrzeni w mieście. Które z poniżej wymienionych regulacji powinny Pani/ Pana zdaniem obowiązywać w naszym mieście?

   Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

   Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać obecność reklam w przestrzeni publicznej.
   Uchwała krajobrazowa powinna ograniczać możliwość budowy grodzonych osiedli w naszym mieście.
   Ogródki działkowe powinny zostać przekształcone w teren służący większej niż obecnie liczbie mieszkańców.
   W mieście powinien powstać przynajmniej jeden nowy park.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, gmina może jednak wyznaczyć strefy, w których dozwolone jest spożywanie alkoholu. Wydaje też pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Które z poniższych regulacji dotyczących sprzedaży i spożywania alkoholu powinny obowiązywać w mieście?

   Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

   Należy wyznaczyć miejsca, w których picie alkoholu jest dozwolone.
   Picie alkoholu w miejscach publicznych powinno być bezwzględnie zakazane. Nie należy wyznaczać miejsc, w których byłoby dozwolone.
   Należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu w mieście.
   Należy wprowadzić ograniczenia czasowe sprzedaży alkoholu, np. w nocy.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Gmina przyjmuje zgłoszenia zgromadzeń publicznych i może zakazać organizacji dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie (np. kontrmanifestacji), jeśli oceni, że jest to niebezpieczne dla porządku publicznego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   Prosimy wybrać 1 odpowiedź

   Gmina musi przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie powinna wydawać zgody na organizację dwóch zgromadzeń publicznych, o przeciwstawnych hasłach, w tym samym miejscu i czasie.
   Dwa zgromadzenia, o przeciwstawnych hasłach, organizowane w tym samym miejscu i czasie nie muszą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Gmina powinna zgadzać się na ich organizację i monitorować bezpieczeństwo w trakcie ich trwania.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   (odpowiedź spoza listy)

   Według danych Europejskiej Agencji Środowiska, co roku ponad 45 tysięcy Polek i Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Jakie działania należy Pani/ Pana zdaniem podjąć w ciągu nadchodzącej kadencji, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście?

   Prosimy o wybranie co najwyżej 3 odpowiedzi.
   Akcje edukacyjne skierowane do mieszkańców.
   Częstsze kontrole i karanie mandatami mieszkańców, którzy w piecach i kotłach palą odpady.
   Dofinansowanie termomodernizacji budynków.
   Dopłaty do paliwa lepszej jakości dla najuboższych mieszkańców lub rekompensata wyższych kosztów ogrzewania.
   Dopłaty do wymiany pieców i kotłów na bardziej ekologiczne.
   Instalacja nowych stacji mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza.
   Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta.
   Zachęty do korzystania z samochodów elektrycznych – budowa stacji ładowania, przywileje w ruchu.
   Rozwój sieci ciepłowniczej.
   Rozwój sieci komunikacji publicznej (wytyczanie buspasów, zwiększanie częstotliwości kursów, modernizacja taboru, itp.)
   Zakup ekologicznych pojazdów – np. autobusów i śmieciarek elektrycznych.
   Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tej dziedzinie.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Czy Pani/ Pana zdaniem:

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Należy podnieść opłatę za wywóz śmieci z domów mieszkalnych i firm, aby rozwijać sieć sortowania, przetwarzania i utylizacji odpadów.
   Obecne stawki za wywóz śmieci z są wystarczające i nie należy ich podnosić.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   (odpowiedź spoza listy)

   Które z wymienionych działań w obszarze kultury są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom?

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   Rozwój bibliotek miejskich np. powiększenie księgozbioru, dłuższe godziny otwarcia.
   Wzbogacenie oferty domów kultury.
   Organizacja imprez i festiwali.
   Rozwój oferty kin, teatrów, muzeów itp.
   Renowacja wybranych zabytków.
   Wspieranie mediów lokalnych.
   Stworzenie dużego centrum kulturalnego.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Władze miasta tworzą ofertę kulturalną z myślą o różnych grupach mieszkańców. Które z wymienionych grup najbardziej potrzebują rozwoju oferty kulturalnej skierowanej bezpośrednio do nich?

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   Rodziny z dziećmi.
   Seniorzy.
   Osoby z różnych przyczyn wykluczone.
   Osoby szczególnie zainteresowane kulturą .
   Osoby, które nie interesują się kulturą.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Czy Pani/ Pana zdaniem boiska przy szkołach publicznych powinny być dostępne dla mieszkańców?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Boiska szkolne powinny być bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
   Mieszkańcy powinni móc korzystać z boisk szkolnych za niewielką opłatą.
   Boiska szkolne powinny być udostępniane na zasadach komercyjnych – stanowią źródło dodatkowego dochodu dla szkół.
   Boiska szkolne mają służyć uczniom i powinny być użytkowane tylko przez nich (pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów).
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Które z wymienionych stwierdzeń na temat finansowania sportu są bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Miasto powinno dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, ponieważ jest to ważny element promocji regionu, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie środków na wsparcie sportu amatorskiego i rekreacyjnego.
   Miasto powinno przeznaczyć więcej środków na upowszechnianie sportów amatorskich i rekreacyjnych, zamiast dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe.
   Miasto nie powinno wydawać pieniędzy na wspieranie sportu.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Gmina może wprowadzać programy polityki zdrowotnej, odpowiadające na najpoważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców. Jakie programy zdrowotne są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne w mieście?

   Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

   Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
   Profilaktyka i leczenie chorób osób starszych.
   Profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości.
   Profilaktyka i leczenie stomatologiczne dzieci.
   Profilaktyka i diagnoza chorób nowotworów.
   Programy szczepień ochronnych np. przeciw grypie, pneumokokom, HCV.
   Wykrywanie wad postawy i programy rehabilitacji.
   Ochrona zdrowia psychicznego.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Samorząd tworzy przychodnie i szpitale, wyposaża je w sprzęt i zajmuje się zarządzeniem tymi placówkami. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia zdrowotne – wizyty u specjalistów, badania, zabiegi i operacje. Często jednak, dotacja NFZ nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Finansowanie świadczeń zdrowotnych jest zadaniem państwa i NFZ. Miasto powinno ograniczyć swoją rolę do zarządzania placówkami zdrowotnymi, zabiegać o większe środki dla swoich przychodni i szpitali w NFZ, ale nie przeznaczać własnego budżetu na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
   Gmina musi dbać o zdrowie swoich mieszkańców. W sytuacji, gdy brakuje środków z NFZ, miasto powinno dopłacać do świadczeń zdrowotnych z własnego budżetu.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Instytucje miejskie w różny sposób mogą wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami zależnymi – przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Jakie formy odciążenia opiekunów osób zależnych są Pani/ Pana zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom naszego miasta?

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   Rozwój programów opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu miasta np. dopłaty do leków, rozwój infrastruktury medycznej, finansowanie badań profilaktycznych.
   Budowa mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób zależnych.
   Dostosowywanie istniejących budynków mieszkalnych do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się np. dofinansowanie budowy wind, podjazdów, itp.
   Darmowy transport finansowany z budżetu miasta.
   Upowszechnianie instytucji opiekuna społecznego.
   Dom dziennego pobytu dla dorosłych osób zależnych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Czy w Świnoujściu należy stworzyć hospicjum finansowane ze środków miejskich?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Szacuje się, że w Krakowie mieszka około 60-70 tys. Ukraińców. Czy Pani/Pana zdaniem należy uruchomić programy społeczne i kulturalne skierowane do tej grupy?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Jaką Pani/Pana zdaniem należy prowadzić politykę dotyczącą mieszkań socjalnych?

   Prosimy o wybranie co najwyżej 1 odpowiedzi.
   Miasto powinno budować nowe osiedla mieszkań socjalnych.
   Miasto powinno tworzyć nowe lokale socjalne w budynkach w różnych częściach miasta.
   Priorytetem powinny być remonty istniejących lokali socjalnych. Dopiero w dalszej kolejności należy budować nowe.
   Należy stopniowo zmniejszać liczbę lokali socjalnych utrzymywanych przez miasto.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom z wysoką bonifikatą.
   Mieszkania komunalne powinny być sprzedawane ich lokatorom po cenach rynkowych.
   Mieszkania komunalne powinny zostać w zasobie miasta.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Jednym z zadań gminy jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi

   W mieście powinna funkcjonować straż miejska.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Część budżetu miasta powinna być przeznaczana na wsparcie policji.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana opinii?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców należy rozwijać system monitoringu miejskiego.
   Systemy monitoringu zbyt mocno naruszają prywatność mieszkańców, są kosztowne i nie zwiększają znacząco bezpieczeństwa. W mieście nie powinno być monitoringu w miejscach publicznych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie pasujące odpowiedzi

   Należy wydłużyć godziny pracy urzędu miasta.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy udostępnić informację o wszystkich umowach zawieranych przez urząd miasta.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Wszystkie umowy zawierane przez urząd miasta powinny być publicznie dostępne, wraz z informacją o przedmiocie i wartości umowy oraz kontrahencie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Informacje o kwalifikacjach i ocenie osób, które startują w konkursach na stanowiska kierownicze w instytucjach miejskich, powinny być publicznie dostępne (z pominięciem danych osobowych).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Firmy pracujące i budujące dla samorządów powinny zatrudniać tylko na umowę o pracę
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Czy Pani/ Pana zdaniem należy wywieszać flagę Unii Europejskiej obok flagi Polski na budynkach publicznych, nie tylko podczas święta Europy?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Powrót do rankingu