KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.

Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

W 2020 r. nakłady na ochronę zdrowia w Polsce wyniosły 5,03 proc. PKB, z czego na ochronę zdrowia psychicznego przeznaczono ok. 3 proc. budżetu zdrowotnego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

a. Należy podnieść nakłady na ochronę zdrowia psychicznego.

b. Nakłady na ochronę zdrowia psychicznego są w odpowiedniej wysokości, należy ulepszyć ich wykorzystanie.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

Filtruj wyniki

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.

   Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

   przeciążenie sądownictwa
   ochrona zdrowia psychicznego
   powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
   branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
   bezpieczeństwo na rynku pracy
   system ochrony zdrowia
   działanie instytucji kultury
   finanse samorządów
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   zatrudnienie psychologa w każdej szkole
   szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
   włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
   zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
   szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
   szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
   zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
   przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
   zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
   zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
   stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
   zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
   Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   W 2020 r. nakłady na ochronę zdrowia w Polsce wyniosły 5,03 proc. PKB, z czego na ochronę zdrowia psychicznego przeznaczono ok. 3 proc. budżetu zdrowotnego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   a. Należy podnieść nakłady na ochronę zdrowia psychicznego.

   b. Nakłady na ochronę zdrowia psychicznego są w odpowiedniej wysokości, należy ulepszyć ich wykorzystanie.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie a
   Raczej a
   Zdecydowanie b
   Raczej b
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   Powrót do rankingu