Polska 2050

Wsparcie dla przedsiębiorców, transformacja energetyczna i rozwój usług publicznych, to najważniejsze postulaty Polski 2050 przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

Ruch Szymona Hołowni pomimo niekorzystnego kalendarza – powstał w związku z wyborami prezydenckimi w 2020, na ponad 3 lata przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi – potrafił przetrwać ciężkie trzy lata bez dostępu do subwencji, po drodze przekształcił się w partię i w dodatku utworzył w Sejmie koło poselskie. Obecnie jednak Polska 2050 zmuszona jest do szukania potencjalnych koalicjantów. Powrót Donalda Tuska do krajowej polityki spowodował bowiem znaczący odpływ wyborców od projektu Hołowni. Czy propozycje programowe również przyczyniły się do spadku notowań? Sprawdźmy.

Obronność nie jest przewodnim tematem dla Polski 2050, ale w szeregach ekspertów partii znajduje się chociażby gen. Mirosław Różański (były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych), spod pióra którego wychodzą zapewne takie postulaty, jak chociażby przystąpienie Polski do Europejskiego Systemu Obrony Przeciwlotniczej. Hołownia mówi też o większym zaangażowaniu rządu w relacje sojusznicze, a w kontekście dozbrajania polskiej armii przypomina o potrzebie rozwoju przede wszystkim krajowych przedsiębiorców zbrojeniowych.

Uchodźcy w oczach polityków Polski 2050 to przede wszystkim ludzie, którym należy pomóc, przeprowadzając każdą osobę przekraczającą granicę przez przysługującą jej prawną ścieżkę starania się o azyl. Zdaniem partii Hołowni Polska nie może jednak przyjmować wszystkich migrantów, więc w przypadku większości z nich państwo ma pełne prawo posługiwać się mechanizmem deportacji. Jednocześnie partia Hołowni chciałaby inwestycji państwa w kampanie informacyjne w krajach, w których ma miejsce kryzys humanitarny, informujące o trudnościach i zagrożeniach czekających na uchodźców i migrantów na drodze do Europy. 

Energetyczne bezpieczeństwo Polski przy jednoczesnym zapewnieniu zielonej transformacji były kandydat na Prezydenta RP chce osiągnąć poprzez odejście od węgla do 2040 r. czy zwiększenie udziału OZE w polskim mixsie energetycznym do 40% (w 2030 r.). Jednocześnie planuje system kampanii i zachęt mających na celu włączenie lokalnych wspólnot w produkcję zielonej energii. Polska 2050 jest przeciwnikiem budowania elektrowni atomowej w Polsce, głównie z powodu czasochłonności tego procesu.

Gospodarczo Hołownia zwraca się przede wszystkim do przedsiębiorców. Chciałby bowiem uproszczenia formalności po stronie pracodawcy przy procesie zatrudniania pracowników czy obniżenia podatku VAT odpowiednio do 20% i 7%. Dużo czasu poświęca jednak również kwestii przejrzystości finansów publicznych. Postuluje bowiem wyjęcie spółek skarbu państwa spod nadzoru ministerstw i przekazanie go niezależnym ekspertom. Mówi też o większej transparentności raportowania budżetowego i wzmocnieniu roli Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Zobacz najnowsze

Polska 2050 próbuje odpowiadać też na potrzeby mieszkaniowe. Stąd pomysł zakazu sprzedaży nowych i będących w dobrym stanie mieszkań komunalnych podmiotom prywatnym. Same koszty związane z budową i utrzymaniem takiego lokalu pokrywać miałoby państwo, a nie – jak do tej pory – samorządy. Hołownia chciałby, aby do takiego mieszkania każdy Polak mógł dojechać, posługując się jednolitym biletem na wszystkie środki transportu (nawet te ponadregionalne) w cenie 150 zł miesięcznie. 

Politycy Polski 2050 nie popierają projektu waloryzacji programu 500+ do wysokości 800 zł, stojąc na stanowisku, że ewentualna podwyżka powinna dotyczyć tylko rodziców pracujących. Postulaty dotyczące polityki społecznej partia Hołowni kieruje głównie do osób z niepełnosprawnościami i emerytów. Mówi więc o przystosowaniu systemu edukacji do OzN, deinstytucjonalizacji ich wsparcia, a także żąda wprowadzenia świadczenia pomostowego dla ich opiekunów. Pracującym emerytom proponuje zwolnienie ze składki rentowej. Seniorom obiecuje także wsparcie cyfrowe i rozwój domów seniora.

W Polsce 2050 duży nacisk położono na stworzenie poważnego programu edukacyjnego. Po konsultacjach z nauczycielami i działaczami społecznymi związanymi z systemem oświaty stworzono projekt „Edukacja dla Przyszłości”. Zakłada on m.in. zatrudnienie jednego psychologa na pełen etat na każdą setkę uczniów w każdej szkole, przechodzenie na system ocen opisowych czy samodzielną decyzję dziecka o uczęszczaniu na lekcje religii już od 15 r.ż. Postulaty dotyczące reformy edukacji po stronie aparatu państwowego to przede wszystkim przekształcenie kuratoriów i stworzenie niezależnej Komisji Edukacji Narodowej oraz powołanie ogólnopolskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. W wizji Polski 2050 mieści się też średnie wynagrodzenie krajowe już dla nauczycieli stażystów.

Ugrupowanie Hołowni ma także pomysł na gruntowną reformę mediów publicznych. Zakłada on przede wszystkim decentralizację i niezależność stacji regionalnych od centrali. W nowym systemie Polska 2050 nie widzi miejsca dla Rady Mediów Narodowych (pozakonstytucyjnego ciała stworzonego przez PiS) oraz postuluje zniesienie abonamentu RTV i zastąpienie go medialnym funduszem rządowym, który miałby stanowić nową pomoc finansową dla zreformowanych mediów publicznych.

Partia proponuje także wprowadzenie zmian w systemie opieki zdrowotnej. Według ekspertów PL2050 kluczową rolę odgrywać ma w nim lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Hołownia stawia też na profilaktykę, proponując pakiet badań kolejno dla 40-, 50- i 60–latków. Pozostałe postulaty dotyczą dofinansowania opieki paliatywnej i psychiatrii w Polsce. Z kolei zwiększenie liczby lekarzy mogłoby zostać osiągnięte poprzez skrócenie studiów medycznych do 5 lat.