Prawo i Sprawiedliwość

Wzmocnienie bezpieczeństwa, kontynuacja programów socjalnych i edukacja patriotyczna. Co, po 8 latach rządów, proponuje Polkom i Polakom Prawo i Sprawiedliwość?

Prawo i Sprawiedliwość podczas zbliżającej się kampanii wyborczej stanie przed wyzwaniem zdecydowanie większym niż choćby 4 lata temu, kiedy po pierwszej kadencji swoich rządów partia mogła pochwalić się przede wszystkim sporą ilością zrealizowanych obietnic. Co dzisiaj PiS proponuje Polkom i Polakom i jak przedstawiają się poglądy rządzących na najważniejsze kwestie społeczne?

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie partia Jarosława Kaczyńskiego chciałaby systematycznie zwiększać wydatki państwowe na obronność, jednocześnie podnosząc poziom suwerenności militarnej Polski. Dużą wagę przykłada jednak także do wojskowych sojuszy międzynarodowych i rozwoju relacji sojuszniczych. Chodzi przede wszystkim o NATO, a także obecność amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski. 

PiS zapowiada obronę granic RP przed nielegalnymi migrantami, czego przykładem może być wybudowanie muru na granicy z Białorusią. Zjednoczona Prawica jest przeciwko idei multikulturalizmu i nie godzi się na przyjmowanie uchodźców z państw odmiennych kulturowo od Polski. 

W energetyce partia Kaczyńskiego stawia na węgiel, niechętnie odnosząc się do europejskich decyzji dotyczących zielonej energii. PiS zapowiada długą i heroiczną obronę polskich kopalni. Za cel stawia sobie jednak budowę elektrowni jądrowej, która w perspektywie dekad ma zapewnić Polsce suwerenność energetyczną nawet w momencie odejścia od węgla.

Zjednoczona Prawica mówiąc o gospodarce, skupia się przede wszystkim na takich sprawach, jak: repolonizacja w sektorze bankowym, ulgi podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw czy likwidacja opłat skarbowych. PiS proponuje kredyt o oprocentowaniu 2% dla osób do 45. roku życia, które nie posiadają własnego lokalu mieszkaniowego. 

Zobacz najnowsze

Rządzący wspominają także o potrzebie zwrócenia uwagi na klimat i ochronę środowiska. Poprzez programy zachęt przekonują Polaków do instalacji fotowoltaicznych oraz stawiają na dopłaty do wymiany starych i nieekologicznych źródeł ogrzewania. Postulują także stworzenie ogólnopolskiej sieci punktów zwrotu pojemników plastikowych i powiązanie go z systemem kaucyjnym.

Politykę społeczną z kolei PiS buduje na programach socjalnych. Dla najstarszych to rozwiązania dotyczące 13. i 14. emerytury, dla nieco młodszych (i z dziećmi) – 800+ (waloryzacja świadczenia 500+ ma odbyć się w styczniu 2024 r.) i 300+. Wszystkie te projekty znajdują się także w tegorocznych obietnicach wyborczych rządzących.

W polskim systemie edukacji politycy prawicy szczególnie cenią sobie silną rolę kuratorów oświaty i planują systematyczny wzrost ich kompetencji. Sprzeciwiają się zajęciom prowadzonym w szkołach przez organizacje pozarządowe, których tolerancyjne i równościowe treści nie wpisują się w światopogląd partii. Jasno opowiadają się też za pozostaniem lekcji religii w szkołach.

Na polu kulturowym PiS chce skupić się na wpajaniu przede wszystkim młodym Polakom wartości patriotycznych oraz edukowaniu społeczeństwa na temat historii i dziejów Polski. Właśnie taką rolę według partii rządzącej ma pełnić polityka kulturowa prowadzona przez rząd. Jednocześnie ofensywę historyczną planują prowadzić także na arenie międzynarodowej, szczególnie skupiając się na roli i pozycji Polski podczas II wojny światowej.