Kim jest Trzecia Droga?

Nie jest tajemnicą, że choć na listach wyborczych znajdują się setki działaczek i działaczy, to o tożsamości partii decydują kandydaci ze szczytów list. Przyjrzeliśmy się dla Was liderom Trzeciej Drogi.

Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga to efekt połączenia sił Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W wyniku koalicyjnych ustaleń przedstawiciele pierwszej partii otrzymali na listach 20 „jedynek“, a drugiej 17.  Z oficjalnych danych wynika, że czołowe miejsce na listach uzyskały też osoby formalnie nienależące do żadnej z tych partii. Okazuje się jednak, że są to osoby ściśle związane z ugrupowaniami tworzącymi Trzecią Drogę. Wśród nich jest np. Tomasz Zimoch – dziennikarz znany z żywiołowego komentowania sportowych zmagań. W mijającej właśnie kadencji dostał się do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej, jednak już od 2021 r. jest członkiem parlamentarnego koła Polski 2050. 

Weterani

Staż w Sejmie posiada też ponad połowa „jedynek” z list Trzeciej Drogi – 21 osób (z łącznej liczby 41). Także pozostali jedynkowi kandydaci i kandydatki nie są nowi w polityce – w dużej mierze pełnili różne funkcje na szczeblu samorządowym.

Ciekawym wyjątkiem jest tu przewodniczący Polski 2050 – Szymon Hołownia. Choć w 2020 r. był kandydatem w wyborach prezydenckich, to dotychczas nie pełnił żadnej funkcji publicznej. Był za to dziennikarzem oraz prezenterem w popularnym telewizyjnym programie  „Mam Talent”.

Zobacz najnowsze

Zawód polityk

Rejestrując start w wyborach, kandydaci musieli wskazać swój zawód. Choć wachlarz zawodów wykonywanych przez jedynki Trzeciej Drogi jest dość szeroki, to wyodrębniliśmy te najpopulaniejsze. Najczęściej wśród liderów list Trzeciej Drogi występują ekonomiści i politycy różnych szczebli – obie te kategorie zaznaczyło po pięciu kandydatów.

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL i minister w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz wskazał, że jest lekarzem. Tymczasem, Szymon Hołownia, o którego politycznej karierze już wspomnieliśmy, określił się jako „polityk”. 

Jak na tym tle wygląda ogólny rozkład deklarowanych zawodów na listach Trzeciej Drogi? Analiza odpowiedzi wszystkich kandydatów komitetu – ze wszystkich miejsc na liście – pokazuje, że najwięcej wśród nich jest nauczycieli (11,44 proc.), samorządowców (8,28 proc.) oraz ekonomistów i przedstawicieli kadry zarządzającej (obie kategorie po 7,30 proc.). Rolnicy, stereotypowo kojarzeni z działaczami PSL, stanowią 6,43 proc kandydatów. Więcej o tym, jakie zawody deklarują przedstawiciele wszystkich komitetów, przeczytasz tutaj