Parlament Europejski

Data ostatniej aktualizacji danych:
styczeń 2024 r.

W Parlamencie Europejskim Polskę reprezentuje 52 posłów. Jako członkowie komisji, sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy projektów, wspólnie z politykami 28 państw tworzą europejskie prawo.

Poznaj swoich reprezentantów!

Posłowie

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–10 z 52
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Imię i nazwisko Klub/koło
1. Magdalena Adamowicz Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
2. Marek Balt Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
3. Marek Belka Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
4. Robert Biedroń Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
5. Adam Bielan Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
6. Krzysztof Brejza Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
7. Joachim Brudziński Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
8. Jerzy Buzek Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
9. Włodzimierz Cimoszewicz Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
10. Ryszard Czarnecki Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Quiz wyborczy – porównaj się z europosłami

Wybraliśmy 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. Ich zadaniem przez 5 lat kadencji będzie ustalenie praw i rozwiązań dla wyzwań, jakie przed nami stoją.

Klimat, prawa cyfrowe, jakość żywności, bezpieczeństwo granic, podatki gigantów technologicznych, produkcja broni, dezinformacja, stosunki z państwami Afryki, europejska płaca minimalna, finansowanie twórców, rolnictwo. Czy wiesz, co dla Ciebie jest najważniejsze? Na jakie pytania powinny odpowiedzieć europejskie instytucje?

Odpowiedz na pytania i porównaj się z osobami, które zdobyły mandat do Parlamentu Europejskiego 2019-2024.

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.

Rozwój narzędzi komunikacji w internecie pociąga za sobą kolejne wyzwania dotyczące m. in. mowy nienawiści, różnych form dyskryminacji i znieważania oraz przestrzegania prawa przez użytkowników i twórców platform. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać wydawcy tych portali.

W 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie prawo ochrony danych osobowych, które daje obywatelom m. in. prawo do „bycia zapomnianym”, wyznacza standardy ochrony danych i nakłada kary na przedsiębiorców, którzy nie stosują się do tych przepisów (tzw. RODO). Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy o wybranie co najwyżej 1 odpowiedzi.

Celem Unii Europejskiej jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych (obniżenie emisji o 85 proc. do 2050 r). Na osiągnięcie celów klimatycznych Unia chce przeznaczyć ¼ budżetu na lata 2021-2027. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy o wybranie co najwyżej 1 odpowiedzi.

W mijającej kadencji Parlament Europejski w formie rezolucji zajął stanowisko w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

A. Parlament Europejski powinien jak najczęściej zabierać głos w obronie cennych przyrodniczo terenów w państwach członkowskich ze względu na szczególną wartość dla wszystkich obywateli Unii.
B. Parlament Europejski nie powinien zabierać głosu na temat ochrony obszarów cennych przyrodniczo na terenie poszczególnych państw członkowskich. Ochrona przyrody powinna być wyłączną kompetencją tych państw.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

W Unii Europejskiej powinny obowiązywać jednolite zasady wyliczania płacy minimalnej (np. określony procent średniego wynagrodzenia w danym kraju).
Wszyscy migranci nielegalnie przebywający na terytorium UE, powinni zostać odesłani z powrotem do swoich krajów.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ułatwiać obywatelom Ukrainy dostęp do swojego rynku pracy.

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Unia Europejska powinna wymagać by europejskie firmy prowadziły interesy tylko w tych państwach, które gwarantują podstawowe prawa pracownicze i racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych.
Unia Europejska powinna ograniczyć państwom członkowskim swobodę zlecania usług cyfrowych i budowy infrastruktury cyfrowej firmom z Chin.

Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro.
B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

A. Zakupy uzbrojenia powinny być realizowane przez poszczególne państwa członkowskie w zależności od ich indywidualnych interesów.
B. Należy rozwijać europejski system produkcji i zakupów uzbrojenia.

Które z wymienionych czynników Pani/ Pana zdaniem powinny wpływać na wysokość funduszy europejskich kierowanych do państwa członkowskiego?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Na początku 2019 r. Komisja Europejska zablokowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa, stwierdzając, że połączenie koncernów narusza unijne przepisy antymonopolowe. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

A. Należy przede wszystkim chronić konkurencję między firmami na rynku europejskim i kontynuować działania, które zapobiegają tworzeniu monopoli.
B. Ważniejsze od ochrony konkurencji na rynku europejskim jest wsparcie najsilniejszych europejskich firm (tzw. europejskich czempionów), które będą skutecznie konkurować na rynku globalnym.
Poprzednie pytanie
Następne pytanie
Odpowiadasz tylko na część pytań, które zadaliśmy kandydatom.
Zobacz cały kwestionariusz

Poglądy

Kandydatów i osoby wybrane do Parlamentu Europejskiego pytamy o ich poglądy i pracę.
Do tej pory odpowiedzieli nam na takie pytania:

Kwestionariusze 1–3 z 3
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie

Obietnice wyborcze

Od 2011 r. zbieramy obietnice wyborcze polityków. Wybierz swój temat, sprawdź, co obiecali reprezentanci, dodaj kolejną obietnicą i rozlicz swoich reprezentantów!

MamPrawoWiedziec.pl pyta

Marek Belka: Ochrona konkurencji czy wsparcie najsilniejszych europejskich firm?
Urszula Zielińska: Celem UE jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Jak to osiągnąć?