Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Kandydat na posła do PE Komitet wyborczy: Trzecia Droga Okręg: 8, lubelski Partia: Polska 2050 Szymona Hołowni Zawód: poseł

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polska 2050 - Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1972-01-21, Zamość
Zawód: prawnik
Absolwent prawa na UMCS w Lublinie, ukończył także podyplomowe studia podatkowe na SGH oraz MBA dla finansistów w Akademii Leona Koźmińskiego. Prawnik i menedżer w spółkach handlowych, szef biura kancelarii prawniczej, w l. 2004-2016 pozaetatowy członek samorządowego kolegium odwoławczego w... Zamościu. W l. 2007-2012 członek Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Przedsiębiorca z branży OZE, od 2020 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem w zakresie fotowoltaiki. W 2018 r. bez powodzenia kandydował na prezydenta Zamościa. Radny Rady Miasta Zamościa. W wyborach w 2023 r. uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji. Związany z Polską 2050 Szymona Hołowni.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Sławomira Ćwika ul. Kołłątaja 2/4/6 22-400 Zamość woj. lubelskie slawomir.cwik@polska2050.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Od 27 lat pracuję zawodowo jako: prawnik, menedżer, rolnik, przedsiębiorca. 12 lat jako pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 5 lat radny Rady Miasta Zamościa. W latach 2016-2019 byłem członkiem partii politycznej .Nowoczesna, od 2022 członek partii Polska 2050 Szymona Hołowni.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Radny Rady Miasta Zamościa, miasto na prawach powiatu.
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Konieczna jest edukacja obywateli EU w zakresie wspólnych wartości i korzyści z integracji. Oczywiście musimy być otwarci na zmiany w sytuacji makro.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Koncepcja ogólnounijnych referendów jest ciekawa ale jest na nią za wcześnie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Powstrzymanie trendu wyludniania się Zamościa poprzez skokowy rozwój gospodarczy. Pozyskanie inwestorów i kapitału w celu powstania nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
pozyskanie inwestorów
Zamojska Karta Mieszkańca
Program dla seniorów
miasto smart city
1000 miejsc pracy w produkcji i usługach i 500 w turystyce
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

26.10.2023, Kim są posłowie i posłanki Trzeciej Drogi?

…Marek Biernacki 4. Izabela Bodnar 5. Agnieszka Buczyńska 6. Elżbieta Burkiewicz 7. Żaneta Cwalina-Śliwowska 8. Sławomir Ćwik 9. Adam Dziedzic 10. Adam Gomoła 11. Piotr Górnikiewicz 12. Michał Gramatyka 13. Andrzej Grzyb…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie