Co sądzą komitety: relacje państwo – Kościół

W ostatnim spisie powszechnym 71 proc. Polek i Polaków zadeklarowało, że należy do Kościoła katolickego. Jakich relacji między państwem i Kościołem chcą komitety wyborcze?

Lewica żąda wypowiedzenia konkordatu. W kwestii polityki wewnętrznej zapowiada też wyprowadzenie religii ze szkół, uchylenie przepisów o obrazie uczuć religijnych i zniesienie klauzuli sumienia. Oprócz tego chce zlikwidowania Funduszu Kościelnego i powołania komisji do zbadania odpowiedzialności Kościoła za przemoc seksualną wobec dzieci.

Prawo i Sprawiedliwość w programie mówi o roli Kościoła katolickiego w polskiej tradycji i kulturze. Nie zapowiada zmian w relacjach państwo – Kościół.

Partie tworzące Trzecią Drogę nie mają wspólnych poglądów w tym temacie. Polska 2050 chce znieść Fundusz Kościelny i utworzyć grupę prokuratorów badających przypadki pedofili w Kościele. Decyzję o tym, czy w danej szkole będzie nauczana religia, mają wspólnie podejmować: rada rodziców, rada pedagogiczna i samorząd uczniowski. Obraza uczuć religijnych nie będzie już ścigana z urzędu. PSL nie zgłasza propozycji w zakresie relacji państwo – Kościół.

Zobacz najnowsze

Koalicja Obywatelska domaga się zniesienia Funduszu Kościelnego oraz zakazania finansowania ze środków publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii i zakonów, z wyłączeniem edukacji i działalności charytatywnej. Ocena z religii zniknie ze świadectwa szkolnego, a lekcje tego przedmiotu będą odbywać się na pierwszej lub ostatniej godzinie. 

W programie Konfederacji słowa „kościół” i „religia” nie pojawiają się ani razu. Nie ma też mowy o ewentualnych zmianach w relacji państwo – Kościół.