Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1979-04-21, Kielce
Zawód: politolog
Wykształcenie: wyższe
Absolwent politologii w Akademii Świętokrzyskiej i studiów podyplomowych z audytu strategicznego w instytucjach państwowych i prywatnych. W l. 2003-2007 prowadził własną firmę zajmującą się pośrednictwem ubezpieczeniowo-finansowym. Należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W l. 2002-2007 radny... miasta Kielce, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego rady. Członek PO od 2001 r., jest wiceprzewodniczącym regionu śląskiego PO. Od 2019 r. członek zarządu stowarzyszenia „Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych”. Poseł w l. 2007-2019 oraz ponownie od 2023 r. (VI-VIII, X kadencja).
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Posaelskie Artura Gierady ul. Paderewskiego 40 lok. 3 25-502 Kielce woj. świętokrzyskie tel. (41) 345-47-75

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Zwiększenie innowacyjności, wykorzystanie położenia pod kątem szlaków handlowych, transformacja energetyczna.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
-Osiągnąć średni poziom rozwoju gospodarczego UE -Stać się państwem słynącym z nowych technologii oraz innowacyjnej gospodarki -Osiągnąć najwyższe standardy związane z poziomem służby zdrowia
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Służba zdrowia
2
Wymiar sprawiedliwości
3
System podatkowy
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wybudować drogę S74 oraz znacznie poprawić stan dróg w regionie, jednocześnie przywracając finansowanie na modernizację linii kolejowej nr 8
2
Stworzyć specjalny program inwestycyjny dla świętokrzyskiego (tzw REAKTYWACJA STAROPOLSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO)
3
Stworzyć warunki rozwoju młodych ludzi tak, aby zachęcić ich do pozostania po studiach w województwie powstrzymać wyludnianie się regionu. Nacisk na szkolnictwo zawodowe. Stworzenie „małej, świętokrzyskiej doliny krzemowej” sprzyjającej rozwojowi startupów oraz zaplecza IT.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydentów miast (2018)

Co Pani/ Pana zdaniem powinno być strategicznym celem rozwojowym miasta w ciągu najbliższych 15 lat?
Mój program nazwaliśmy „CEL: Nowe Kielce”. Nowe Kielce, czyli nowoczesne, przyjazne do życia miasto z dobrze płatnymi miejscami pracy. To miasto, rozwijające się gospodarczo, które jest atrakcyjnym miejscem zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Nowe Kielce to miejsce, gdzie dobrze żyje się zarówno Seniorom, rodzinom z dziećmi, jak i młodym ludziom.
Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców naszego miasta? Prosimy o sformułowanie maksymalnie pięciu deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.
Zapewnienie nowych, dobrze płatnych miejsc pracy (czyli stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu naszego miasta oraz pozyskanie zewnętrznych inwestorów)
oprawa bezpieczeństwa w mieście (rozbudowanie systemu monitoringu miejskiego, zmniejszenie czasu reakcji służb na zgłoszenie, system szkoleń dla mieszkańców)
Wsparcie dla Kielczan (wprowadzenie rozwiązań poprawiających komfort życia Kielczan m.in. wsparcie dla seniorów, dofinansowanie do przedszkoli i żłobków)
Walka ze smogiem (m.in. usprawnienie funkcjonowania komunikacji publicznej, wprowadzenie programu Kielecki Rower Miejski, powiększenie i rewitalizacja terenów zielonych)
Podział Kielc na Dzielnice (utworzenie Rad Dzielnicowych, zwiększenie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Miasta Seniorów, zwiększenie puli środków wydatkowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, podział Budżetu Obywatelskiego na „budżety dzielnicowe”).
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 14. Inne (jakie?): 2) Powstrzymanie wyludniania się miasta 3) stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu Miasta oraz mechanizmów pozyskiwania zewnętrznych inwestorów - przyczyni się to do stworzenia nowych, dobrze płatnych miejsc pracy dla Kielczan.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
-Otwarcie Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej w Kielcach - inwestycja ta realizowana była na przełomie VII i VIII Kadencji Sejmu RP. Centrum przyjmuje przesyłki z regionu i z kilkunastu innych węzłów rozdzielczych. Zatrudnienie znalazło tu ok. 215 osób.
-Interwencja poselska skierowana do Pani Premier RP, która poskutkowała realizacją Rządowego programu "Mieszkanie PLUS" w Kielcach
-Powrót RPO do Kielc - dzięki moim interwencjom w Kielcach otwarte zostało biuro terenowe Rzecznik Praw Obywatelskich.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Niestety, większość parlamentarna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII Kadencji przyjęła bardzo wiele ważnych, ale jednocześnie, bardzo szkodliwych ustaw, które w gruncie rzecz deformują Polskie Państwo. Do takich bez wątpienia należą - Ustawy wprowadzające reformę edukacji,
Ustawa o Sądzie Najwyższym,
oraz Ustawa obniżająca wiek emerytalny - powyższe Ustawy (jak i wiele innych) oraz atmosfera, w jakiej były przyjmowane, bez wątpienia przyćmiły dotychczasową działalność Sejmu RP VIII Kadencji.
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
-Realizacja założeń autorskiego projektu „Staropolski Okręg Przemysłowy” wpisującego się w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Premiera Morawieckiego.
-Dążenie do realizacji świętokrzyskiego odcinka Drogi Ekspresowej S-74 - inwestycja kluczowa dla dalszego rozwoju regionu.
-Rozwiązanie kwestii Portu Lotniczego w Kielcach - pierwotnie, na początku VIII kadencji projekt, według deklaracji Posłów z PiS miał być realizowany dzięki dotacji Rządowej (w ramach CPL) na chwilę obecną, mimo posiadanych terenów inwestycyjnych w Obicach pod Kielcami oraz istnienia spółki Port Lotniczy Kielce, Samorząd nie ma pomysłu na to, jak rozwiązać tę ważną dla regiony kwestię.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

KRÓTKA PIŁKA
Jakich zmian potrzebują samorządy? (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
Regulacje dotyczące kontroli władzy uchwałodawczej nad wykonawczą. Często Prezydenci/B/W nie dopuszczają radnych, komisji rewizyjnej do informacji wewnętrznych i kontroli spółek z wiekszościowym udzialem samorządu.
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli Pani/Pana zdaniem należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców, to jakie nowe uprawnienia powinny uzyskać samorządy?
Rozszerzyć i uskutecznić opłatę adiacencką.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu mijającej kadencji?
Stabilny rozwój kraju, pakiet ustaw gospodarczych - który to umożliwił. Stały dialog ze stroną społeczną, który pozwolił na stopniowe dostosowanie prawa do potrzeb obywateli.
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu mijającej kadencji?
Brak dogłębnej reformy KRUS. Mimo wielu pozytywnych zmian, niedokończenie reformy emerytalnej - poprzez zmianę systemu dla służb mundurowych. Mam nadzieję, że wszystko przed nami:)
Która z ustaw uchwalonych przez Parlament mijającej kadencji była Pani/ Pana zdaniem najważniejsza?
Ciężko powiedzieć, jednak dodam do poprzednio wymienionych zmianę przepisów, które pozwoliły uczynić wielki krok w poprawie infrastruktury drogowej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
2018
kandydat na prezydenta Kielc, Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Kielce, liczba głosów: 6503
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
od 16.12.2017
Platforma Obywatelska, członek Zarządu Krajowego
źródło
Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej www.platforma.org
Pokaż więcej

Obietnice

Budowa drogi krajowej nr 42

Gospodarczo jednak potrzebna nam jest kompleksowa budowa S74 i krajowej 42. Nie wszystko można zrobić od razu, jednak to są nasze kolejne priorytety.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: luty 2015

sprawy lokalne
infrastruktura
33 Kielce
PO
drogi i autostrady
Obwodnica Opatowa

Obwodnica dla Opatowa - inwestycja strategiczna dla miasta, być może jeszcze w tym roku trafi na listę inwestycji strategicznych w ramach aktualizacji programu budowy dróg krajowych

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: wrzesień 2013

sprawy lokalne
33 Kielce
infrastruktura
drogi i autostrady
PO

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielce
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 25 000 PLN

Kwota: 6 000 000 PLN
Uwagi: polisa na życie z ubezpieczeniem kapitałowym Warta Diamentowa Przyszłość

Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska SA
Liczba jednostek: 934
Pełna kwota: 1414,08 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel

Powierzchnia: 90 m2
Wartość: 500 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
Uwagi: powierzchnia przynależna - 16,89 m2 garaż - 26,70 m2

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 70 859,48 PLN

Opis: dochód z tytułu dzierżawy gruntu
Kwota: 3200 PLN brutto

Opis: świadczenie 500+
Kwota: 4000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2014
Wartość: 30 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2014
Wartość: 54 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na warunkach komercyjnych
Kwota pozostała do spłacenia: 13 484,22 PLN
Uwagi: stan na dzień 03.09.2019 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): mieszkaniowy kredyt hipoteczny na warunkach komercyjnych
Kwota pozostała do spłacenia: 208 729,02 PLN
Uwagi: stan na dzień 03.09.2019 r.

Podpis
Data: 2019-09-03
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 104 000 PLN

Kwota: 5000 PLN
Uwagi: polisa na życie z ubezpieczeniem kapitałowym Warta Diamentowa Przyszłość

Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska SA
Liczba jednostek: 934
Pełna kwota: 2045,46 PLN
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel

Powierzchnia: 45 m2
Wartość: 212 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel (darowizna)

4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 124 159,10 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN

Opis: dochód z tytułu dzierżawy gruntu
Kwota: 4800 PLN brutto

Opis: świadczenie 500+
Kwota: 5000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2014
Wartość: 30 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2014
Wartość: 54 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na warunkach komercyjnych
Kwota pozostała do spłacenia: 24 248,95 PLN
Uwagi: na dzień 2019-04-23, Miesz
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 87 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska SA
Liczba jednostek: 935
Cena jednostki: 2,42 PLN
Pełna kwota: 2263 PLN
Uwagi: wartość na dzień 27.04.2017 r.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 279,94 PLN

Opis: dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 29 645,92 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 2285,92 PLN

Opis: dochód z tytułu dzierżawy gruntów
Kwota: 4800 PLN brutto

Opis: świadczenie 500+
Kwota: 6000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2014
Wartość: 33 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2014
Wartość: 59 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny udzielony na warunkach komercyjnych
Kwota pozostała do spłacenia: 56 610,07 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-30
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 75 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska SA
Liczba jednostek: 935
Cena jednostki: 3,23 PLN
Pełna kwota: 3020 PLN
Uwagi: wartość na dzień 27.04.2017 r.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 046,22 PLN

Opis: dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 2152,80 PLN

Opis: dochód z tytułu dzierżawy gruntów
Kwota: 4800 PLN brutto

Opis: świadczenie 500+
Kwota: 4500 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2014
Wartość: 39 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2014
Wartość: 63 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny udzielony na warunkach komercyjnych
Kwota pozostała do spłacenia: 88 959,76 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-28
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 58 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska SA
Liczba jednostek: 935
Cena jednostki: 2,97 PLN
Pełna kwota: 2777 PLN
Uwagi: wartość na dzień 27.04.2016 r.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 606,11 PLN

Opis: dieta poselska nieopodatkowana
Kwota: 27 360 PLN

Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 2361,76 PLN

Opis: dochód z tytułu dzierżawy gruntu
Kwota: 4800 PLN brutto

Opis: dochód z tytułu odsetek od pożyczki
Kwota: 7124 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2014
Wartość: 42 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Qashqai
Rok produkcji: 2014
Wartość: 65 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny udzielony na warunkach komercyjnych
Kwota pozostała do spłacenia: 121 308,02 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kwota zwrotu dofinansowania do kredytu mieszkaniowego
Cała kwota: 31 000 PLN
Uwagi: kwota będąca w sporze z bankiem

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielcach
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 38 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska Energia
Liczba jednostek: 935
Cena jednostki: 3,06 PLN
Pełna kwota: 2801 PLN
Uwagi: wartość na dzień 23.04.2015 r.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 108 197,44 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 24 858,04 PLN
Uwagi: opodatkowana 2058,04

Opis: dochód z tytułu dzierżawy gruntu
Kwota: 4000 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2014
Wartość: 42 000 PLN
Uwagi: współwłaściciel

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: nissan
Model: [nieczytelne]
Rok produkcji: 2014
Wartość: 65 000 PLN
Uwagi: właściciel

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny - warunki rynkowe
Kwota pozostała do spłacenia: 137 540 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kwota zwrotu dofinansowania do kredytu mieszkaniowego
Cała kwota: 31 000 PLN
Uwagi: kwota sporna, na etapie wyjaśnień z bankiem

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-04
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielcach
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 59 000 PLN
Uwagi: środki ulokowane w banku

Kwota: 45 000 PLN
Uwagi: pożyczka udzielona osobie fizycznej

Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska Energia
Liczba jednostek: 935
Cena jednostki: 3,59 PLN
Pełna kwota: 3357 PLN
Uwagi: wartość na dzień 23.04.2015 r.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 76 546,08 PLN brutto

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 998,32 PLN

Opis: dochód z tytułu dzierżawy gruntu
Kwota: 3200

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2014
Wartość: 44 000 PLN
Uwagi: współwłaściciel
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny - warunki rynkowe
Kwota pozostała do spłacenia: 145 707,01 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka udzielona osobie fizycznej
Cała kwota: 45 000 PLN
Uwagi: pożyczkobiorca Pan Grzegorz Gąsior

Podpis
Data: 2015-08-10
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielcach
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 65 000 PLN
Uwagi: środki ulokowane w banku

Kwota: 45 000 PLN
Uwagi: pożyczka udzielona osobie fizycznej

Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska Energia
Liczba jednostek: 935
Cena jednostki: 4,88 PLN
Pełna kwota: 4562,80 PLN
Uwagi: wartość na dzień 23.04.2015 r.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu dzierżawy gruntu
Kwota: 4392 PLN netto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 211,08 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Nissan
Model: Note
Rok produkcji: 2014
Wartość: 46 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny - warunki komercyjne
Kwota pozostała do spłacenia: 159 689,92 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka udzielona osobie fizycznej
Cała kwota: 45 000 PLN
Uwagi: pożyczkobiorca Pan Grzegorz Gąsior

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2015-04-30
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielcach
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 42 000 PLN
Uwagi: środki ulokowane w banku

Kwota: 45 000 PLN
Uwagi: pożyczka udzielona osobie trzeciej

Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska Energia
Liczba jednostek: 935
Pełna kwota: 4881 PLN
Uwagi: wartość na dzień 29.04.2014 r.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 350 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu dzierżawy gruntu
Kwota: 4392 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 211,08 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E270 Avangarde
Rok produkcji: 1999
Wartość: 12 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Seat
Model: Toledo
Rok produkcji: 2000
Wartość: 10 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia: 186 041,99 PLN
Uwagi: na dzień 24.04.2014, kredyt udzielony został na cele mieszkaniowe na warunkach komercyjnych
Podpis
Miejscowość: [ukryte
Data: 2014-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielcach
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 38 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska Energia
Liczba jednostek: 935
Pełna kwota: 3758 PLN
Uwagi: wartość na dzień 23.04.2013 r.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 340 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu dzierżawy gruntu
Kwota: 4800 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 133 200,32 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 30 109,91 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E270 Avangarde
Rok produkcji: 1999
Wartość: 14 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Seat
Model: Toledo
Rok produkcji: 2000
Wartość: 10 900 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe na warunkach komercyjnych
Kwota pozostała do spłacenia: 218 250,12 PLN
Uwagi: na dzień 23.04.2013
Podpis
Data: 2013-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 23 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska Energia SA
Pełna kwota: 4366 PLN
Uwagi: wartość na dzień 26.04.2012 r.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 340 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 230 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z dzierżawy gruntu
Kwota: 4800 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 2123,88 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 119 206,84 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E270 Avangarde
Rok produkcji: 1999
Wartość: 20 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Seat
Model: Toledo
Rok produkcji: 2000
Wartość: 14 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny, kupno mieszkania, warunki komercyjne
Kwota pozostała do spłacenia: 250 583,40 PLN
Uwagi: na dzień 26.04.2012 r.
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-26
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Artur Daniel
Nazwisko: Gierada
Data urodzenia: 1979-04-21
Miejsce urodzenia: Kielce
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 15 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: akcje Tauron Polska Energia SA
Liczba jednostek: 935
Pełna kwota: 4946 PLN
Uwagi: wartość na dzień 02.11.2011 r.
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 59 m2
Wartość: 340 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka budowlana
Powierzchnia działki: 252 m2
Wartość: 290 000 PLN
Tytuł prawny: właściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1930,80 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 97 810,50 PLN

Opis: dochód z dzierżawy gruntu
Kwota: 4000 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Mercedes Benz
Model: E270 Avangarde
Rok produkcji: 1999
Wartość: 20 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Seat
Model: Toledo
Rok produkcji: 2000
Wartość: 14 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny, kupno mieszkania, warunki komercyjne
Kwota pozostała do spłacenia: 266 750,04 PLN
Uwagi: na dzień 02.11.2011 r.
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-11-07