Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1953-03-27, Olsztyn
Zawód: emeryt
Wykształcenie: srednie ogólne
Absolwentka liceum ogólnokształcącego w Kościerzynie. W l. 70. motornicza w Oddziale Komunikacji Miejskiej Tramwajowej w Gdańsku, operatorka urządzeń dźwigowych w Stoczni Gdańskiej. W l. 1994-2009 prowadziła rodzinny dom dziecka w Gdańsku. Społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka, członkini Rady... Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Zaangażowana w działalność ruchu społecznego Kongres Kobiet. Członkini NSZZ „Solidarność”, sygnatariuszka porozumień sierpniowych w 1980 r. Od 1995 r. należała do Unii Wolności, od 2014 r. startowała w wyborach z list PO, od 2021 r. członkini PO. W 2014 r. bez powodzenia kandydowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Posłanka od 2015 r. (VIII-X kadencja), w IX kadencji członkini Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Henryki Krzywonos- Strycharskiej ul. Starowiejska 25 lok. 4 81-363 Gdynia woj. pomorskie tel. (58) 350 56 74 biuro.krzywonos@wp.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Sygnatariuszka Porozumień Sierpniowych, matka 12.dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka, doradczyni Rzecznika Praw Dziecka . Posłanką na Sejm VIII i IX kadencji
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Ośrodki kultury i sportu itp.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Chodzi o osoby w pełni zaszczepione 3 dawkami
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Gastronomia , Turystyka , Usługi oraz Transport.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Artykuły

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

26.03.2020, Posłowie, którzy ukończyli 65 lat

…Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Andrzej Sośnierz (1951-05-08) - Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Henryka Krzywonos-Strycharska (1953-03-27) - Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Andrzej Szlachta…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 12.11.2015
Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, Gdynia, liczba głosów: 24 333
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej parlament2015.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Henryka
Nazwisko: Krzywonos-Strycharska
Nazwisko panieńskie: Januszkiewicz
Data urodzenia: 1953-03-27
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm VIII Kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 13 328 PLN
Uwagi: konto bieżące wspólnota majątkowa z mężem

Kwota: 175 609 PLN
Uwagi: konto oszczędnościowe wspólnota majątkowa z mężem

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 25 587 USD
Uwagi: konto oszczędnościowe wspólnota majątkowa z mężem
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 67 m2
Wartość: 480 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa z mężem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie emerytalne w m-cach 01-08.2019
Kwota: 51 500 PLN brutto
Uwagi: kwota około

Opis: uposażenie poselskie w m-cach 01-08.2019
Kwota: 63 243,60 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: uposażenie z tytułu umowy o dzieło
Kwota: 5343,43 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2017
Uwagi: współwłasność majątkowa z mężem
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Henryka
Nazwisko: Krzywonos-Strycharska
Nazwisko panieńskie: Januszkiewicz
Data urodzenia: 1953-03-27
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm VIII Kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 424,06 PLN
Uwagi: konto bieżące stan na 2018-12-31 wspólnota majątkowa z mężem

Kwota: 141 978,31 PLN
Uwagi: konto oszczędnościowe stan na 2018-12-31 wspólnota majątkowa z mężem

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 25 587,38 USD
Uwagi: konto oszczędnościowe wspólnota majątkowa z mężem
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 67 m2
Wartość: 400 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność, wspólnota majątkowa z mężem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie emerytalne
Kwota: 78 246,96 PLN brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 110 564,17 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN

Opis: uposażenie z tytułu umowy o dzieło
Kwota: 5343,43 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2017
Uwagi: wspólnota majątkowa z mężem
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-03-01
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Henryka
Nazwisko: Krzywonos-Strycharska
Nazwisko panieńskie: Januszkiewicz
Data urodzenia: 1953-03-27
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm VIII Kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 308,14 PLN
Uwagi: konto bieżące wspólnota majątkowa z mężem

Kwota: 190 789 PLN
Uwagi: konto oszczędnościowe wspólnota majątkowa z mężem

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 25 587 USD
Uwagi: konto oszczędnościowe wspólnota majątkowa z mężem
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 67 m2
Wartość: 480 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa z mężem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna w 2018 r.
Kwota: 29 987,89 PLN brutto
Uwagi: stan na 31.12.2018

Opis: uposażenie poselskie w 2018 r
Kwota: 110 564,17 PLN brutto
Uwagi: stan na 31.12.2018

Opis: uposażenie emerytalne w 2018 r
Kwota: 78 246,96 PLN brutto
Uwagi: stan na 31.12.2018

Opis: uposażenie z tytułu umowy o dzieło w 2018 r.
Kwota: 5343,43 PLN brutto
Uwagi: stan na 31.12.2018

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2017
Uwagi: współwłasność majątkowa z mężem
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-010-24
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Henryka
Nazwisko: Krzywonos-Strycharska
Nazwisko panieńskie: Januszkiewicz
Data urodzenia: 1953-03-27
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm VIII Kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 85 195,87 PLN
Uwagi: konto oszczędnościowe stan na 2017-12-31 wspólnota majątkowa z mężem

Kwota: 9143,81 PLN
Uwagi: konto bieżące stan na 2017-12-31

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 25 587,38 USD
Uwagi: konto oszczędnościowe z mężem wspólnota majątkowa z mężem
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 67 m2
Wartość: 380 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność, wspólnota majątkowa z mężem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie emerytalne
Kwota: 76 249,80 PLN brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 116 409,40 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Kia
Model: Sportage
Rok produkcji: 2017
Uwagi: wspólnota majątkowa z mężem
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2018-04-09
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Henryka
Nazwisko: Krzywonos-Strycharska
Nazwisko panieńskie: Januszkiewicz
Data urodzenia: 1953-03-27
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm VIII Kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 112 632 PLN
Uwagi: konto oszczędnościowe

Kwota: 13 779 PLN
Uwagi: rachunek bieżący na dzień 2016-12-31

Kwota: 66 273 PLN
Uwagi: lokata roczna bankowa, wspólnota majątkowa z mężem

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 12,38 USD
Uwagi: wspólnota majątkowa z mężem
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 67
Wartość: 380 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność, wspólnota majątkowa z mężem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: emerytury
Kwota: 75 983,66 PLN brutto

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 360 PLN opodatkowana: 2 234,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2015
Wartość: 60 000 PLN
Uwagi: wartość około, wspólnota majątkowa z mężem
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka FŚS Sejm
Kwota pozostała do spłacenia: 19 125 PLN
Uwagi: stan na 2016-12-31
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-19
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Henryka
Nazwisko: Krzywonos-Strycharska
Nazwisko panieńskie: Januszkiewicz
Data urodzenia: 1953-03-27
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm VIII Kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 55 800 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 150 m2
Powierzchnia działki: 1186 m2
Wartość domu: 500 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa z mężem
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Umowy o dzieło
Kwota: 5030,08 PLN

Opis: Emerytura, renta
Kwota: 75 687,96 PLN

Opis: Prawa autorskie
Kwota: 1034,35 PLN

Opis: wynagrodzenie poselskie
Kwota: 19 784,60 PLN

Opis: diety poselskie
Kwota: 4039,36 PLN

Łączny dochód
Uwagi: według PIT 37 za 2015r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2015
Podpis
Data: 2016-04-12
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Henryka
Nazwisko: Krzywonos-Strycharska
Nazwisko panieńskie: Januszkiewicz
Data urodzenia: 1953-03-27
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sejm
Stanowisko lub funkcja: Poseł RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 000 PLN
Uwagi: kwota około
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 150 m2
Powierzchnia działki: 1196 m2
Wartość domu: 500 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność majątkowa
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Umowy o dzieło i zlecenie
Kwota: 3201 PLN brutto

Opis: Emerytura
Kwota: 74 771,20 PLN

Opis: Prawa autorskie i inne prawa
Kwota: 10 292 PLN

Łączny dochód
Uwagi: według zeznania podatkowego za 2014 r.
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Suzuki
Model: SX4
Rok produkcji: 2015
Uwagi: współwłasność majątkowa
Podpis
Data: 2015-11-03