Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Była kandydatka na posłankę do PE Komitet wyborczy: Lewica Okręg: 6, łódzki Partia: Lewica Razem Zawód: filolog

Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1984-10-02, Kutno
Zawód: kierownik działu finansowego
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych z filozofii XX wieku na Collegium Civitas. Zajmowała się konserwacją zbiorów w Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, następnie pracowała w Urzędzie Miasta Kutno na stanowisku... inspektora. Pisała felietony do magazynu „Wszystko Co Najważniejsze”. Autorka i współautorka publikacji naukowych, recenzji i opracowań bibliograficznych. Członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Posłanka na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja), w Sejmie X kadencji jest członkinią komisji: Infrastruktury (zastępczyni przewodniczącego), ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Kultury i Środków Przekazu. Przewodniczy także Podkomisji stałej ds. czytelnictwa i prawa autorskiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Pauliny Matysiak ul. Narutowicza 20 99-300 Kutno woj. łódzkie tel. 723 007 070 biuro@paulinamatysiak.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

Około 30 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznaczane jest na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Wszystkie polityki unijne powinny odpowiadać na zmiany klimatyczne, dlatego dopłaty dla rolników powinny być uzależnione od tego, czy dbają oni o przyrodę i klimat.
B. Produkcja żywności wewnątrz Unii jest kluczowa dla bezpieczeństwa żywieniowego krajów członkowskich. Dopłaty dla rolników nie powinny być uzależnione od przestrzegania przez nich zasad ochrony środowiska i klimatu.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Dbałość o klimat i środowisko nie muszą iść w parze z odłożeniem na bok bezpieczeństwa żywnościowego. To drugie jest niezwykle istotne, pod tym względem Europa może być jak najbardziej samowystarczalna. Premiujmy za dobre praktyki rolników, którzy to bezpieczeństwo nam zapewniają.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Unia Europejska powinna przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r. (względem 1990 r.).
Unia Europejska powinna odroczyć zakaz rejestracji nowych aut spalinowych, który ma obowiązywać od 2035 r.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Daty to jedno, istotne są zmiany w miksie energetycznym (powinien być oparty o OZE i energię jądrową) oraz rozwój transportu publicznego, tak by każdy miał realną alternatywę dla transportu indywidualnego.
W Unii Europejskiej atom stanowi alternatywę dla produkcji energii z paliw kopalnych. Mimo to, w przeciwieństwie do odnawialnych źródeł energii, UE nie finansuje inwestycji w energię jądrową. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Atom jest niezbędny do przeprowadzenia transformacji przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Unia Europejska powinna finansować inwestycje w energię jądrową, bo jest to stabilne źródło niskoemisyjne.
B. Inwestycje w atom nie powinny być finansowane przez Unię Europejską. Dalszy rozwój elektrowni jądrowych powinien być co najwyżej samodzielnie finansowany przez państwa członkowskie.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Unia Europejska musi mieć zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. Najważniejsze jest, aby uniezależnić się od surowców z Rosji i innych dyktatur. Europejski miks energetyczny powinien opierać się na źródłach odnawialnych i energii jądrowej. A skoro tak - to UE powinna finansować inwestycje w elektrownie jądrowe.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paulina_Matysiak
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
W 2020 roku na skutek mojej interwencji u prezydentki Łodzi udało się znaleźć dla samotnej starszej pani mieszkanie w zasobie komunalnym. Sytuacja staruszki była dramatyczna, w zasadzie z dnia na dzień mogła znaleźć się na ulicy, bez dachu nad głową. Zaangażowałam się w tę sprawę i w efekcie pani Teresa od ponad dwóch lat czuje się bezpieczna i spokojna o swój los.
Drugi sukces
Po wystosowanej przeze mnie interpelacji w sprawie wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia „pod stołem” w Polskim Ładzie znalazły się odpowiednie przepisy, które sankcjonują ten proceder.
Trzeci sukces
Kiedy po napaści Rosji na Ukrainę w Polsce znalazły się setki tysięcy uchodźców, udało się przekonać PKP Intercity oraz resort infrastruktury, aby ukraińscy obywatele mogli bezpłatnie podróżować pociągami kategorii EIC na takich samych zasadach jak w pociągach IC i TLK.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Bycie w opozycji zdecydowanie nie ułatwia wprowadzania proponowanych przez siebie zmian i ustaw, nawet jeśli są one korzystne i uzasadnione merytorycznie. Dlatego w powyższej odpowiedzi przedstawiłam kilka mniejszych sukcesów, które udały się mimo niesprzyjających warunków. Zgłaszane przeze mnie oraz posłanki i posłów Lewicy projekty ustaw i poprawek były odrzucane przez PiS lub lądowały w tzw. zamrażarce sejmowej. I działo się tak często wyłącznie dlatego, że były to propozycji opozycji — stanowi to moim zdaniem przykry obraz poziomu debaty i tworzenia prawa.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Istotne moim zdaniem było przyjęcie ustawy w sprawie ratyfikowania Funduszu Odbudowy, za którą głosowała Lewica, ponieważ stała za tym polska racja stanu. Dlatego z ogromnym rozgoryczeniem obserwuję dziejący się na naszych oczach spektakl władzy, która na własne życzenie pozbawia Polskę potrzebnych środków unijnych i daje się szantażować awanturnikom w swoich szeregach.
W tej kadencji Sejmu niezwykle istotne były przyjmowane “ustawy-tarcze”, które wspierały poszczególne sektory i branże podczas kryzysu związanego z pandemią COVID-19, z rosnącą inflacją czy kryzysem na rynku paliwowym.
Choć Sejm odrzucił mój projekt ustawy o medycznej marihuanie, który zawierał kompleksowe rozwiązania i szersze spojrzenie na to zagadnienie, to jednak można uznać za krok w dobrą stronę przyjęcie konkurencyjnego projektu, ponieważ kwestia uprawy i zbioru konopi innych niż włókniste wymagała regulacji. W przyszłości i tak warto pochylić się nad lepszymi moim zdaniem rozwiązaniami, nad którymi pracowałam wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Legalizacji Marihuany.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Jak już wcześniej wspomniałam, wprowadzanie dobrych i potrzebnych ustaw jest znacznie utrudnione, kiedy jest się w opozycji, a władzę sprawuje PiS. To ugrupowanie, którego posłowie nie analizują projektów pod względem merytorycznym, a wyłącznie według klucza partyjnego. Z tego powodu wiele przydatnych pomysłów zostało odrzuconych lub wylądowało w tzw. zamrażarce sejmowej.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Należę do następujących zespołów parlamentarnych: Parlamentarny Zespół ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym (przewodnicząca), Parlamentarny Zespół ds. Równości Rodziców w Dostępie do Świadczeń po Stracie Ciąży (przewodnicząca), Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany (wiceprzewodnicząca), Parlamentarny Zespół Absolwentów Szkoły Liderów im. prof. Zbigniewa Pełczyńskiego (sekretarz), Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (sekretarz), Łódzki Zespół Parlamentarny, Parlamentarna Grupa Kobiet, Parlamentarny Zespół do spraw Polityki Migracyjnej i Integracyjnej, Parlamentarny Zespół do spraw Przyszłości Pracy, Parlamentarny Zespół ds. Miast, Parlamentarny Zespół ds. Nauczycieli, Nauczycielek i Osób Pracujących w Oświacie, Parlamentarny Zespół ds. Praw Reprodukcyjnych, Parlamentarny Zespół ds. Szczepień i Promocji Zdrowia, Parlamentarny Zespół ds. Transportu Rowerowego, Parlamentarny Zespół ds. walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami, Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, Parlamentarny Zespół ds. Złoczewa, Parlamentarny Zespół Praw Kobiet, Parlamentarny Zespół Strażaków, Zespół Parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Chodzi o ułatwienia w dostępie do miejsc publicznych takich jak siłownie, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, hotele, restauracje, centra handlowa, wydarzenia kulturalne i sportowe.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Wpływ samorządów na program nauczania: program powinien być centralny, aby nie pogłębiać nierówności. Finansowanie szkół niepublicznych ze środków publicznych: Możliwe, ale raczej wtedy, kiedy rodzice nie płacą, szkoła realizuje publiczny program nauczania, a także jeśli pomoże to wprowadzić innowacje lub uzupełnić lukę istniejącą w edukacji publicznej.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Jednym z kluczowych rozwiązań, jakie powinny zostać wdrożone w Polsce jest zwiększenie finansowania na ochronę zdrowia, w tym na ochronę zdrowia psychicznego. Statystyki są przerażające. Liczba młodych osób, które popełniły samobójstwo w zeszłym roku jest wyższa od roku 2019 r., a według wielu specjalistów i tak są one zaniżone, Ta tendencja niestety rośnie od kilku lat, a ochrona zdrowia psychicznego znajduje się obecnie w zapaści. Pandemia uderzyła z całą mocą w polskie rodziny. Zaburzyła poczucie bezpieczeństwa, wzmocniła lęk przed przyszłością, zdezorganizowała codzienność. Izolacja wpłynęła negatywnie na dobrostan starszych i młodszych Polaków, którzy funkcjonują w relacjach z innymi osobami, z rówieśnikami. W tej perspektywie izolacja wzmocniła poczucie samotności. Pandemia podyktowała warunek pracy zdalnej dla wielu branż – w tym dla ochrony zdrowia psychicznego. Konsultacje, sesje psychoterapeutyczne przeniosły się do onlajnu, co ujawniło problem, jaki z polską ochroną zdrowia psychicznego mamy od lat - dostępność do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej nie jest wystarczająca, a jednocześnie bywa zależna od zasobności portfela. Bywa, ponieważ nawet na pierwszą wizytę u psychiatry dziecięcego np. na rynku warszawskim dzieciaki muszą czekać 1,5 miesiąca. Oddziały psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej są niewydolne, wiele z nich nie przyjmuje nowych pacjentów, nawet tych, którzy podjęli się próby samobójczej. A reforma opieki psychiatrycznej wdrażana jest zbyt wolno (na ten moment otwarto 33 centra zdrowia psychicznego). Ochrona zdrowia psychicznego nie jest niestety traktowana priorytetowo przez polski rząd, co skutkuje tym, że często na pomoc jest już za późno. Dlatego mocno stoję za tym, żeby profilaktyka zdrowia psychicznego, kulejąca jeszcze przed pandemią, stała się jednych z filarów działań strategicznych w Polsce.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Z wymienionych działań szczególnie ważne jest, żeby szkoła, czyli miejsce, w którym dzieci i młodzież spędzają codziennie tak wiele godzin, gwarantowała również bezpieczeństwo w zakresie pomocy psychologicznej. Na co dzień takim rozwiązaniem jest psycholog i pedagog szkolny. Niestety nie w każdej szkole uczniowie i uczennice mają dostęp do takiej formy wsparcia, stąd zeszłoroczny projekt obywatelskiego projektu ustawy wprowadzający obowiązek zatrudniania psychologa w każdej szkole. Początek pandemii przyniósł wiele chaosu, w tym również w organizacji zdalnej pracy szkoły. Na ten moment, zgodnie z rozporządzeniem MEN, to dyrekcja decyduje o organizacji pracy nauczycieli, ale również psychologów i pedagogów szkolnych. Uważam, że postulat obecności psychologa / psycholożki nadal jest aktualny, może nawet bardziej, niż przed pandemią. To właśnie rolą psychologa szkolnego jest wyłapanie niepokojącego sygnału w zachowaniu ucznia i podjęcie odpowiednich działań na rzecz dobra ucznia. Obok psychologa szkolnego kadra pedagogiczna również powinna posiadać podstawową wiedzę o tym, jak wspierać uczniów i uczennice w kryzysie, podobną wiedzę powinni móc otrzymać rodzice. To z pewnością sprawi, że relacje: rodzice-dzieci zyskają na wartości. Obecnie całodobowy telefon zaufania dla dzieci oraz rodziców i nauczycieli jest finansowany przez państwo, również Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje wsparcie dzieciom i młodzieży przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Z mojej aktualnej wiedzy wynika, że wsparcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę to ogrom doświadczenia i profesjonalizmu, który powinien być finansowany ministerialnie. Dorośli z różnymi problemami również mają dedykowane telefoniczne linie wsparcie, brakuje jednak ogólnej linii całodobowej dla dorosłych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Transformacja energetyczna w stronę OZE do 2035. Stworzenie sensownego programu mieszkaniowego (Lewica chce stworzenia państwowego przedsiębiorstwa, które w ciągu 10 lat wybuduje milion mieszkań w atrakcyjnych cenach).
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Godna płaca w sektorze publicznym - płaca minimalna na poziomie 3500 zł dla nauczycieli, ratowników medycznych, pracowników instytucji kultury, ośrodków pomocy społecznej, urzędników państwowych.
2
Kompleksowa reforma służby zdrowia - zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB do 2022 roku i 7,2% PKB do 2024, zwiększenie liczby miejsc na kierunku lekarskim docelowo o 50%, leki na receptę maksymalnie za 5 zł.
3
Reforma mieszkalnictwa - tanie mieszkania na wynajem budowane na terenach należących do Skarbu Państwa. Docelowo, do 2031 roku wybudowanie miliona mieszkań.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Potrzebujemy silniejszego Parlamentu Europejskiego - jedynego organu UE, wybieranego w demokratycznych wyborach. Europosłowie powinni mieć prawo do wnoszenia projektów ustaw.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Referenda nie wyczerpują wszystkich możliwych narzędzi demokracji bezpośredniej w UE - europejska inicjatywa ustawodawcza, debaty, czy panele obywatelskie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 9
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

19.04.2024, Podziały wewnątrz koalicji – co parlamentarzyści sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych?

…zwolennikiem zakazu pozostaje Lewica. Wszystkie parlamentarzystki z tego ugrupowania ( Magdalena Biejat ,  Daria Gosek-Popiołek ,  Paulina Matysiak ,  Dorota Olko ) które odpowiedziały na pytanie, chcą zmiany w prawie. Najbardziej podzielona z kolei wydaje…

12.02.2024, 5. posiedzenie Sejmu

…będzie kontynuowany, bo to jest polska racja stanu, żeby nasz kraj mógł się rozwijać” – rozpoczęła  Paulina Matysiak (Lewica). Stwierdziła też, że budowa CPK powinna łączyć wszystkie siły w parlamencie. „Dlaczego nie zostały…

19.10.2023, Kto tworzy klub Lewicy?

…Maciej Konieczny 7. Katarzyna Kotula 8. Anita Kucharska‑Dziedzic 9. Marcin Kulasek 10. Łukasz Litewka 11. Paulina Matysiak 12. Wanda Nowicka 13. Dorota Olko 14. Joanna Scheuring‑Wielgus 15. Arkadiusz Sikora 16. Wiesław Szczepański…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 13.02.2020
Sejm RP IX kadencji, Komisja Polityki Senioralnej, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
13.11.2019 – 13.02.2020
Sejm RP IX kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Paulina
Nazwisko: Matysiak
Data urodzenia: 1984-10-02
Miejsce urodzenia: Kutno
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Partia Razem
Stanowisko lub funkcja: członkini Zarządu Krajowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3018,47 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Miasta Kutno
Kwota: 30 220,95 PLN

Opis: Partia Razem
Kwota: 21 243,33 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-30
Źródło