Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1988-01-13, Siedlce
Zawód: socjolog
Doktorka nauk społecznych, absolwentka socjologii oraz podyplomowego studium filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jako badaczka i specjalistka PR współpracowała z politykami, organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i klientami biznesowymi. Pracowała jako redaktorka, badaczka... społeczna i marketingowa oraz nauczycielka akademicka. Była związana z wydawnictwem Krytyki Politycznej. Publikowała m.in. w „Kulturze Współczesnej” i „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”. Rzeczniczka prasowa i członkini Zarządu Krajowego partii Razem. Od 2023 r. posłanka na Sejm X kadencji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro poselkie Doroty Olko ul. Nowy Świat 27 lok. 1 00-029 Warszawa woj. mazowieckie dorota.olko@sejm.pl

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prawa dziecka w Polsce (2023)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?
 1. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, zasądzanych po złożeniu wniosku w formularzu urzędowym.
 2. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego, mającego na celu pojednanie rodziców i dojście do porozumienia w kwestii alimentów.
 3. Wypracowanie systemu obiektywnych kryteriów, wyznaczających minimalną wysokość alimentów podlegającą corocznej waloryzacji.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Absolwentka socjologii oraz podyplomowego studium filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jako badaczka i specjalistka PR współpracowała z politykami, organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i klientami biznesowymi. Pracowała jako redaktorka, badaczka społeczna i marketingowa oraz nauczycielka akademicka. Była związana z wydawnictwem Krytyki Politycznej. Publikowała m.in. w „Kulturze Współczesnej” i „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”. Rzeczniczka prasowa i członkini Zarządu Krajowego partii Razem.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
 7. Inne (jakie?): hiszpański
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- odejście od węgla i innych paliw kopalnych - zapewnienie dostępu do sprawnej publicznej ochrony zdrowia - zapewnienie równości wszystkim obywatelkom i obywatelom - zapewnienie tanich i dostępnych mieszkań - zapewnienie godnego życia osobom z niepełnosprawnościami i seniorom
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Dofinansowania ochrony zdrowia
2
Poważnych zmian polityki energetycznej i radykalnego zmierzenia się z nadciągająca katastrofa klimatyczną
3
Realnego rozdziału kościoła od państwa i likwidacji przywilejów kościoła katolickiego
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Powołanie publicznego dewelopera i budowa nowych mieszkań, również w mniejszych miejscowościach
2
Zapewnienie każdemu dziecku miejsca w żłobku, zaczynając od miejscowości, gdzie publicznych żłobków po prostu nie ma
3
Inwestycja w transport publiczny: doprowadzenie pociągu do każdego powiatu i autobusu do każdej gminy
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Problemem nie jest treść Konstytucji, ale przede wszystkim interpretacja jej zapisów.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.
B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

19.04.2024, Podziały wewnątrz koalicji – co parlamentarzyści sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych?

…Lewica. Wszystkie parlamentarzystki z tego ugrupowania ( Magdalena Biejat ,  Daria Gosek-Popiołek ,  Paulina Matysiak ,  Dorota Olko ) które odpowiedziały na pytanie, chcą zmiany w prawie. Najbardziej podzielona z kolei wydaje się być Koalicja Obywatelska…

19.10.2023, Kto tworzy klub Lewicy?

…Adrian Zandberg, który otwierał warszawską (okręg nr 19) listę komitetu – 64 435. 44 188 głosów otrzymała Dorota Olko (nr 4 na liście w Warszawie), a barierę 40 tysięcy głosów przekroczył także Łukasz Litewka w okręgu…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie