Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Kandydat na posła do PE Komitet wyborczy: Lewica Okręg: 12, dolnośląsko-opolski Partia: Nowa Lewica Zawód: adwokat

Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1979-08-25, Stalowa Wola
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW. Dr nauk prawnych, wykładowca akademicki, działacz społeczny. W l. 2003-2008 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w l. 2008-2010 w EQUINET - Europejskiej Sieci Urzędów ds. Równego Traktowania w... Brukseli, w l. 2011-2016 na WPiA UW. W l. 2017-2019 wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego - ogólnopolskiej organizacji prawniczej działającej na rzecz praw człowieka. W 2019 r. zaangażował się w działalność partii Wiosna, a po jej rozwiązaniu wstąpił do Nowej Lewicy, w której jest wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego bezskutecznie ubiegał się o mandat europosła. Poseł od 2019 r. (IX i X kad.). W Sejmie IX kad. był członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji ds. Unii Europejskiej. Od 2019 r. przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Równouprawnienia Społeczności LGBT+.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Krzysztofa Śmiszka ul. Krupnicza 13 lok. 301 50-075 Wrocław woj. dolnośląskie tel. 784 812 822 biuro@ksmiszek.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Poseł na Sejm RP, Nowa Lewica IX kadencja (2019-2023) 2006-2019 - Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 2008-2010 - prawnik w Europejskiej Sieci Urzędów ds Równego Traktowania, Bruksela 2003-2008 - prawnik w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Przyjęcie ustawy mojego autorstwa, która zwiększa ochronę prawną farmaceutów oraz techników farmaceutycznych, analogicznie do ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Ustawa była reakcją na skandaliczne ataki antyszczepionkowców na apteki. To jedyna ustawa opozycji, która przeszła przez Sejm większości Zjednoczonej Prawicy.
Drugi sukces
Powołanie pierwszego w historii polskiego parlamentaryzmu Zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+. Aktywne prace zespołu poskutkowały zaangażowaniem do prac na jednym z posiedzeń Komisarz Komisji Europejskiej do spraw równości Helenę Dalli.
Trzeci sukces
Szereg udanych interwencji poselskich związanych z ochroną środowiska naturalnego. Udało mi się zablokować inwestycje związane z budową chlewni, ferm przemysłowych czy obór.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Skandaliczna tzw. ustawa kagańcowa, która pozwala na prześladowanie polskich sędziów.
LEX TVN ograniczająca wolność niezależnych mediów.
Ustawa o prokuraturze betonująca nominatów aktualnego ministra sprawiedliwości w strukturze prokuratury.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Dolnośląski Zespół Parlamentarny Parlamentarny Zespół do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany Parlamentarny Zespół ds. Ludności, Zdrowia i Rozwoju Parlamentarny Zespół ds. Miast Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Unii Europejskiej Parlamentarny Zespół ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości Parlamentarny Zespół ds. Renaturyzacji Odry Parlamentarny Zespół Praw Kobiet Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt Parlamentarny Zespół "Wprowadzenie Edukacji Prawnej w Szkołach"
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Urzędy, gastronomia, kultura, sklepy, transport.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- rezygnacja z gospodarki opartej na węglu i zastąpienie węgla przez OZE (na poziomie conajmniej 75%) - pełne wyrównanie płac kobiet i mężczyzn - umocnienie pozycji w UE - zahamowanie starzenia się społeczeństwa
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma energetyczna - natychmiastowe działania na rzecz zahamowania zmian klimatycznych
2
Reforma praworządności - przywrócenie szacunku dla Konstytucji, przywrócenie niezależności sądów i prokuratury, reforma wymiaru sprawiedliwości - usprawnienie (prawdziwe) pracy sądów
3
Reforma systemu ochrony zdrowia - podniesienie finansowania tej dziedziny do 7,2% PKB
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przedstawienie zestawu projektów ustaw przywracających praworządność
2
Przedstawienie projektu ustawy o związkach partnerskich i równości małżeńskiej
3
Otwarcie Sejmu na środowiska pozarządowe i obywatelskie - upowszechnienie wysłuchań publicznych, szerokie konsultacje
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Dodanie jednolitych standardów opieki zdrowotnej do traktatów, wzmocnienie kompetencji UE w sferze socjalnej.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 7
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

5.03.2024, „Tylko «tak» oznacza zgodę” czy „postawienie systemu na głowie”? – zmiana kwalifikacji gwałtu w opinii posłanek i posłów

…Drewnowicz, Dariusz Joński, Barbara Nowacka, Kamila Gasiuk-Pichowicz, Adam Szłapka z KO, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek z Lewicy oraz Urszula Pasławska z PSL-TD. Poglądy tożsame z projektem mają zasiadający w Senacie…

19.10.2023, Kto tworzy klub Lewicy?

…Dorota Olko 14. Joanna Scheuring‑Wielgus 15. Arkadiusz Sikora 16. Wiesław Szczepański 17. Andrzej Szejna 18. Krzysztof Śmiszek 19. Tadeusz Tomaszewski 20. Tomasz Trela 21. Katarzyna Ueberhan 22. Joanna Wicha 23. Dariusz Wieczorek…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Szramka nie Niezrzeszony Materia jest zbyt złożona, aby na tak postawione pytanie odpowiedzieć tak lub nie. Krzysztof Śmiszek tak Lewica   Cezary Tomczyk brak opinii KO   Małgorzata Tracz tak KO Kobieta powinna mieć…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Śmiszek
Data urodzenia: 1979-08-25
Miejsce urodzenia: Stalowa Wola
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł-elekt
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 900 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 20 610 EUR

Kwota: 650 USD

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 55,59 m2
Wartość: 266 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu

Powierzchnia: 40,84 m2
Wartość: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2/5 udziału

Powierzchnia: 47,9 m2
Wartość: 182 000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału, spadek

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: gospodarstwo rodzinne
Powierzchnia działki: 2,97 ha
Wartość: 38 610 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynki gospodarskie
Tytuł prawny: spadek, 1/4 udziału
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,82 m2
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu, 1/2 udziału
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło)
Kwota: 144 242,75 PLN

Opis: dochód osiągnięty za granicą
Kwota: 25 300,80 PLN

Opis: najem mieszkania
Kwota: 16 174,63 PLN

Opis: inne dochody - grupowe zabezpieczenie zdrowotne oraz zwro kosztów podróży
Kwota: 2477,63 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Modus
Rok produkcji: 2008
Wartość: 11 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego którym mowa w części II pkt 2 oświadczenia, udzielony przez Bank BPH S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 24 565,68 CHF
Uwagi: stan na dzień 2019.11.06

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): limit na karcie kredytowej: 5000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-06
Źródło