Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1962-01-16, Wyrzysk
Zawód: ekonomista
Wykształcenie: wyższe
Magisterka ekonomiki i organizacji obrotu towarowego i usług na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz rachunkowości (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Była członkinią rad... nadzorczych w przedsiębiorstwach: Geotermia Czarnków, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rokitnicy. W l. 2007-2011 zasiadała w zarządzie przedsiębiorstwa poligraficznego. Działaczka samorządowa: zastępczyni burmistrza Czarnkowa (1996-1998), radna powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (1998-2002), radna Sejmiku Woj. Wielkopolskiego (2010-2011, zrezygnowała z pełnienia funkcji po uzyskaniu mandatu poselskiego). Bez sukcesu kandydowała w wyborach uzupełniających do Senatu RP w 2011 r. Członkini PO. Posłanka od 2011 r. (VII-X kadencja), w IX kadencji Sejmu była wiceprzewodniczącą Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz członkinią Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Marii Janyska ul. Ogrodowa 25 64-700 Czarnków woj. wielkopolskie tel. (67) 262 93 59 biuro@mjanyska.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Trudno jest na wiele z powyższych pytań odpowiedzieć zero - jedynkowo : tak/nie. Zaznaczenie tej opcji nie wyczerpuje opinii, gdyż jest uzasadnione w tle wieloma warunkami . Opcja „nie mam zdecydowanej opinii” nie świadczy z kolei o braku refleksji, lecz wyraża stanowisko, że aby odpowiedzieć jednoznacznie musiałyby być wykonane przez państwo działania, których nie podjęto - np.wnioski o pomoc zewnętrzną, wykorzystanie procedur bezpieczeństwa, które nie wymagały i nie wymagają wprowadzania stanu wyjątkowego, prowadzenie prewencyjnej i skutecznej polityki zagranicznej, współpraca z opozycją, itd.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Bezpieczeństwo i humanitaryzm są możliwe do łącznej realizacji. Trzeba tylko profesjonalnych i konsekwentnych działań , we wspolpracy z UE, innymi państwami.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Gospodarka to gwarancja indywidualnego poziomu życia oraz dochodów publicznych, a więc jej systemowe odbudowanie oraz rozwój są kluczowe. Branże, które b.ucierpiały to usługi, takie jak, szeroko rozumiana gastronomia, hotelarstwo, targowa, fitness, beauty, (z branżami które z kolei żyją ze świadczenia usług dla tych placówek ). Rynek tych usług musi zostać odbudowany, gdyż rósł bardzo na przestrzeni ostatniej dekady, czyli istnieje duży popyt. Ochrona zdrowia, w tym ochrona zdrowia psychicznego,musi być systemowo wzmocniona w zakresie leczenia następstw pocovidowych, także tych, które zostały zahamowane wskutek pandemii. Zdrowie psychiczne jest tu b.ważnym obszarem, gdyż izolacja oraz strach o życie i zdrowie, spowodowały duże zmiany w psychice ludzi. Duże szkody zarówno w poziomie edukacji w czasie COVIDu, jak i aspekcie społecznym - braku kontaktów między uczniami, studentami, nauczycielami, spowodowało zdalne nauczanie. Musi to zostać uwzględnione w programach nauczania oraz organizacji zajęć w przyszłości.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Trudno jest zdecydować, gdy ustalono zasadę tylko dwóch odpowiedzi. Dodałabym jeszcze co najmniej szkolenia rodziców z wiedzy o zdrowiu psychicznym, ale także umiejętności rozmowy w tym zakresie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Odnowić demokrację i trójpodział władzy oraz zabezpieczyć je maksymalnie przed manipulacjami grup autorytarnych. Znieść wszystkie przepisy wprowadzone w mijającej kadencji, które łamią konstytucję i przyjęty ustrój demokracji konstytucyjnej. Uwolnić gospodarkę od złych regulacji, które wprowadzono w ostatnich czterech latach - zakazów, nakazów, wprowadzić system stanowienia prawa skutkujący w działalności przedsiebiorców oparty na analizach skutków finansowych, organizacyjnych, kadrowych, z obowiązkiem konsultacji i analiz zawartym w akcie rangi ustawowej , a nie regulaminu. Zmniejszyć obciążenia dla małych firm, premiować aktywność inwestycyjną. Wprowadzić system zachęt do pracy „praca musi się opłacać”, który będzie pozytywny zarówno dla pracobiorców, jak i pracodawców. Wdrożyć politykę senioralną, wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi,stworzyć „srebrną gospodarkę”.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ustrojowych, pracy parlamentu i systemu stanowienia prawa
2
Gospodarczych i rynku pracy
3
Opieki zdrowotnej
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wprowadzić swój projekt ustawy - system stanowienia prawa skutkującego w działalności przedsiębiorców (odrzucony w pierwszym czytaniu, przez większość parlamentarną obecnej kadencji )
2
Znieść wszystkie ustawy z tej kadencji, które wprowadziły zakazy i nakazy w obszarze gospodarki
3
Wprowadzić system wsparcia aktywności gospodarczej sektora MŚP, a szczególnie mikro i małych przedsiębiorców
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
 3. Inne, jakie?
  Wg mnie to było nielegalne,niezgodne z prawem przeniesienie posiedzenia. Nie były zapewnione warunki do obrad, głosowań , nie wpuszczono mediów, prawidłowość kontynuacji posiedzenia budziła moje obawy o zgodność z prawem

KRÓTKA PIŁKA
Jakich zmian potrzebują samorządy? (2016)

Jakie Pani/Pana zdaniem kwestie, aktualnie ważne dla samorządu powinny być rozwiązane na drodze ustawowej?
W związku z łamaniem przez większość rządzącą prawa i zasad legislacji nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Obecnie niestety nie ma znaczenia gwarancja ustawowa-rządzący zmieniają niezwykle istotne i obszerne regulacje ustawowe na 1 posiedzeniu sejmu i senatu.
Samorządy finansują realizację swoich zadań z dochodów własnych oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa. W 2015 r. 98 proc. samorządów było zadłużonych, w 105 dług na koniec roku przekroczył 60 proc. rocznych dochodów (źródło: wspólnota.org). Wg. Najwyższej Izby Kontroli m.in. z powodu zbyt niskich dochodów gminy do 5 tys. mieszkańców mają problem z wykonywaniem zadań publicznych. Jaki powinien być Pani/ Pana zdaniem główny kierunek działań, aby rozwiązać te problemy?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Należy zachęcać samorządy do oszczędności, m.in. przez wspólne z sąsiadami kontraktowanie usług (tzw. centra usług wspólnych).
 2. Należy zachęcać samorządy do realizacji zadań własnych wspólnie z sąsiadami.
 3. Należy zwiększać udział samorządów w podatkach PIT i CIT.
 4. Udziały w podatkach PIT i CIT powinny zostać zastąpione nowym podatkiem komunalnym/samorządowym.
 5. Należy rozszerzyć możliwości prowadzenia przez samorządy działalności gospodarczej.
 6. Należy przeznaczyć większą niż obecnie część budżetu państwa na finansowanie zadań narzucanych samorządom ustawami.
 7. Należy zmienić zasadę naliczania „janosikowego” (wpłata, którą bogatsze samorządy wnoszą do budżetu państwa na rzecz biedniejszych).
 8. Gminy, na których terenie znajdują się obszary chronione, powinny otrzymywać od państwa subwencję, jako rekompensatę za brak możliwości prowadzenia inwestycji na tych terenach.
 9. Należy wprowadzić wieloletnie kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ, by ograniczyć ryzyko finansowe jakie ponosi samorząd inwestując w zakład opieki zdrowotnej.
 10. Należy zwiększyć uprawnienia samorządów do egzekwowania należnych opłat od mieszkańców.
 11. Samorządy dysponują wystarczającymi środkami na realizację zadań, a ich problemy finansowe wynikają przede wszystkim ze złego zarządzania budżetem.
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 13. Inne (jakie?): Stworzyć system zachęt /benefitów podatkowych za projekty ppp i publiczno publiczne -rożnych samorzAdów, ńierylko sąsiadujących.W przypadku inwestycji zdrowotnych należy stworzyć system wcześniejszego potwierdzania przez NFZ potrzeby i skuteczności projektu, tak aby finansowanie w przyszłości było pewne

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz po wyborach

Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania Parlamentu poprzedniej kadencji?
rozpoczęcie procesu deregulacji w ramach tzw. pakietu "Przyjazne Państwo"; zmiany w prawie handlowym, rozpoczęcie procesu informatyzacji usług publicznych
Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia Parlamentu poprzedniej kadencji?
Nie załatwienie całościowo deregulacji, nie zinformatyzowanie kompleksowe usług publicznych, nie zreformowanie systemu emerytalnego, zbyt wąskie ograniczenie nienależnych przywilejów;
Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 5
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

7.03.2024, Czy rządzą nami kobiety?

…Bielsko-Biała – Gabriela Lenartowicz (KO), 37 Konin – Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050-TD), 38 Piła – Maria Janyska (KO). Tylko jedna kobieta – Dorota Niedziela (KO) – została wybrana z 8-mandatowego okręgu nr 12 Kraków, obejmującego powiaty…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Grupiński brak opinii KO   Marek Hok brak opinii KO   Klaudia Jachira tak KO   Maria Janyska brak opinii KO   Michał Jaros brak opinii KO   Joanna Jaśkowiak tak KO   Dariusz Joński…

22.02.2021, PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

…Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia. Maria Janyska Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.   2019 Wybory do parlamentu (2019) Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
2019
kandydatka na posłankę, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Piła, liczba głosów: 30 783
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
12.11.2015 – 4.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Wolność gospodarcza

Janyska zaprezentowała […] kolejną z zasad stworzonego przez posłów PO "dekalogu wolności" - wolność gospodarczą. […] Maria Janyska: Nie może być tak, że gospodarka jest zakładnikiem osobistych ambicji i osobistych emocji innych osób. […] Jeśli tylko zmieni się władza, to obiecujemy, że zmienimy każdą decyzję, która prowadziła do centralizacji gospodarczej i która ograniczała własność prywatną, przywrócimy każdy milimetr wolności gospodarczej - zadeklarowała Janyska.

Źródło: m.interia.pl

Data obietnicy: 9.01.2017

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
prawa i wolności obywatelskie
działalność gospodarcza
PO
Gabinet Cieni
38 Piła
Wpływ państwa na gospodarkę

Trudno wyznaczyć granicę patriotyzmu gospodarczego (ile powinno być ingerencji państwa), bo to zależy od sytuacji w danym kraju, na jakim etapie rozwoju on się znajduje - oceniła posłanka PO. Zwróciła też uwagę na relacje: kapitał zewnętrzny a rodzimy. - Trzeba racjonalności i rozsądku, by nie popaść w izolację. Tyle państwa w gospodarce, na ile wymagają tego warunki. W kryzysie państwo ma wspierać rodzimych przedsiębiorców, aby ich firmy mogły przetrwać - apelowała Janyska.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 22.11.2016

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
działalność gospodarcza
PO
Gabinet Cieni
38 Piła
Deregulacja zawodów

Jak wskazywała sprawozdawca komisji Maria Janyska (PO) wśród zawodów objętych obszernym projektem trzeciej transzy deregulacji są profesje pożarnicze, geologiczne i górnicze oraz m.in.: muzealnik, rzecznik patentowy, doradca inwestycyjny, tłumacz przysięgły, konserwatorzy zabytków, rzeczoznawcy, a także maklerzy papierów wartościowych i giełd towarowych. "Ułatwienia będą polegać m.in. na ograniczeniu praktyk zawodowych, dopuszczeniu możliwości samokształcenia, obniżeniu maksymalnych opłat za egzaminy zawodowe i ewentualności zwolnienia z egzaminu pisemnego w przypadku określonej praktyki zawodowej, likwidacji niektórych biurokratycznych obowiązków i uelastycznieniu warunków zatrudnienia" - mówiła Janyska.

Źródło: www.radiopik.pl

Data obietnicy: 23.06.2015

PO
rynek pracy
38 Piła
sprawy ogólnopolskie
Zmiany prawa przetargowego

Wkrótce czeka nas kulminacja kolejnej fali przetargów, chcemy więc szybko zniwelować największe wady obecnej ustawy. Prace nad projektem powinny zakończyć się w ciągu jednego, góra dwóch posiedzeń podkomisji podczas lipcowych posiedzeń Sejmu" - powiedziała PAP Maria Janyska (PO), przewodnicząca podkomisji pracującej nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych (PZP). - Potem ustawa trafi do komisji gospodarki, która mam nadzieję przyjmie sprawozdanie na pierwszym posiedzeniu powakacyjnym w ostatnim tygodniu sierpnia - dodała. - Mam nadzieję, że Sejm rozpatrzy projekt na początku września bez zgłaszania nowych pomysłów, gdyż prace nad tą nowelizacją trwają dosyć długo i szczegółowo dyskutujemy każdy przepis, toteż było wystarczająco dużo czasu na propozycje i wyjaśnianie uwag - zaznaczyła posłanka.

Źródło: wyborcza.pl

Data obietnicy: 6.07.2014

PO
38 Piła
sprawy ogólnopolskie
prawo
gospodarka i energetyka
Walka z nadużywaniem kryterium cenowego w zamówieniach publicznych

Maria Janyska (PO) podkreślała, że największym problemem, z jakim chce się zmierzyć PO, jest powszechne dzisiaj nadużywanie kryterium cenowego, co powoduje problemy z uzyskiwaniem właściwej jakości zamówienia publicznego. – Celem nowelizacji jest ograniczenie nadużywania kryterium ceny jako jedynego w większości przypadków (kryterium) stosowanego przez zamawiających – tłumaczyła.

Źródło: polska.newsweek.pl

Data obietnicy: 17.07.2013

PO
38 Piła
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
projekt ustawy

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 000 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w II filarze

Kwota: 109 927,56 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym PKO BP

Kwota: 23,70 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym PKO BP

Kwota: 141 172,12 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym ING

Kwota: 60 020,63 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym ING

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 982,69 EUR
Uwagi: środki pieniężne w walucie obcej PKO BP
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 240 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 całości (współwłasność z inną osobą fizyczną)

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 70 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny

Rodzaj: nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym
Powierzchnia lokalu: 36 m2
Powierzchnia działki: 60 m2
Wartość: 135 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód posła na Sejm w roku 2018 - dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29 978,89 PLN opodatkowana: 0 PLN

Opis: dochód posła na Sejm w roku 2019 - uposażenie
Kwota: 127 399,17 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X3
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: Q5
Rok produkcji: 2009
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków na 15 lat od 28.08.2009 do 01.07.2024, oprocentowanie: 5,52%
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 55 876,99 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-04
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 34 966,12 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w II filarze

Kwota: 103 784,48 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym PKO BP

Kwota: 10 180,15 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym PKO BP

Kwota: 14 031,26 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym ING

Kwota: 70 000 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym ING

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 982,69 EUR
Uwagi: środki pieniężne w walucie obcej PKO BP
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 240 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 całości (współwłasność z inną osobą fizyczną)

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 70 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny

Rodzaj: nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym
Powierzchnia lokalu: 36 m2
Powierzchnia działki: 60 m2
Wartość: 135 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód posła na Sejm w roku 2019 - dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana:20 041,60 PLN opodatkowana: 0 PLN

Opis: dochód posła na Sejm w roku 2019 - uposażenie
Kwota: 72 863,68 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X3
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: Q5
Rok produkcji: 2009
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków na 15 lat od 28.08.2009 do 01.07.2024, oprocentowanie: 5,52%
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 57 618,09 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-09-08
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93
Stanowisko lub funkcja: dyrektor administracyjny (urlop bezpłatny)

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: posłanka na Sejm RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 90 404,05 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym

Kwota: 10 834,27 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym

Kwota: 120 057,78 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym

Kwota: 33 511,02 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w II filarze

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1182,96 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska lokalu o powierzchni 80 m2, współwłasność małżeńska lokalu o powierzchni 80 m2 do 1/2 jego powierzchni (współwłasność z inną osobą fizyczną)
Uwagi: oddane w części do użytkowania

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 70 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: kwota około

Rodzaj: nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym
Powierzchnia lokalu: 36 m2
Powierzchnia działki: 60 m2
Wartość: 135 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 127 399,17 PLN
Uwagi: w roku 2018 r.

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29 978,89 PLN w roku 2 018 r.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X3
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 65 262,56 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,52%
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93
Stanowisko lub funkcja: dyrektor administracyjny (urlop bezpłatny)

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 71 500 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym, kwota około

Kwota: 6673 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym, kwota około

Kwota: 130 000 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym, kwota około

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 200 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 wartości, współwłasność z inną osobą fizyczną
Uwagi: kwota około

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 70 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: kwota około

Rodzaj: nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym
Powierzchnia lokalu: 36 m2
Powierzchnia działki: 60 m2
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 132 211,01 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 895,38 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 360 PLN opodatkowana: 2 535,38 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X3
Rok produkcji: 2011
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 83 435,09 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,53%, kwota pozostała do spłaty to kwota około
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-29
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93
Stanowisko lub funkcja: dyrektor administracyjny (urlop bezpłatny)

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria Sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 29 000 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze, kwota około

Kwota: 53 000 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym, kwota około

Kwota: 4330 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym, kwota około

Kwota: 325 000 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym, kwota około

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną, kwota około

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 70 m2
Wartość: 180 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
Uwagi: kwota około

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: kwota około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 1 170 422,86 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 360 PLN opodatkowana: 2 234,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X1
Rok produkcji: 2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 84 175 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,53%, kwota pozostała do spłaty to kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt samochodowy, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 46 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 6380 PLN
Uwagi: od 31.05.2014 do 26.05.2017, oprocentowanie 5,63%, kwota pozostała do spłaty to kwota około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt w rachunku bieżącym (debet) PKO BP o.Czarnków
Uwagi: wykorzystany limit kredytowy w kwocie 2700 PLN, oprocentowanie 10%

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93
Stanowisko lub funkcja: dyrektor administracyjny (urlop bezpłatny)

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: Posłanka na Sejm RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 28 000 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze

Kwota: 35 000 PLN
Uwagi: środki na rachunku oszczędnościowym

Kwota: 4750 PLN
Uwagi: środki na rachunku bieżącym

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną, oddane w części do użytkowania

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 52 m2
Wartość: 156 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Powierzchnia działki: 1620 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 137 882,64 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 676,96 PLN
Uwagi: nieopodatkowana - 27 360 PLN opodatkowana - 2 316,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X1
Rok produkcji: 2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 92 000 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,5%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt samochodowy, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 46 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 21 000 PLN
Uwagi: od 31.05.2014 do 26.05.2017, oprocentowanie 5,62%

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93
Stanowisko lub funkcja: dyrektor administracyjny (urlop bezpłatny)

Miejsce zatrudnienia: Kancelaria sejmu RP
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP

I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 27 600,26 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze

Kwota: 32 100 PLN
Uwagi: środki na koncie bieżącym i oszczędnościowym

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 52 m2
Wartość: 156 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Powierzchnia działki: 1620 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 24 730,80 PLN

Opis: diet poselska
Kwota: 117 595,10 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X1
Rok produkcji: 2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X1
Rok produkcji: 2010
Uwagi: Współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 93 582,10 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,52%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt samochodowy, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 46 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 24 277,74 PLN
Uwagi: od 31.05.2014 do 26.05.2017, oprocentowanie 5,62%

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-04
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93
Stanowisko lub funkcja: dyrektor administracji - prokurent (urlop bezpłatny)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 27 000 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze, kwota około

Kwota: 36 700 PLN
Uwagi: środki na koncie bieżącym i oszczędnościowym

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 52 m2
Wartość: 156 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Powierzchnia działki: 1620 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny, wartość około
Uwagi: darowizna rodziców

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 82 316,57 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-03

Opis: dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-03

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X1
Rok produkcji: 2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 96 349,41 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,61%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt samochodowy, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 46 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 28 111 PLN
Uwagi: od 31.05.2014 do 26.05.2017, oprocentowanie 5,73%

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-17
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93
Stanowisko lub funkcja: dyrektor administracji - prokurent (urlop bezpłatny)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 24 997,95 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze

Kwota: 31 400 PLN
Uwagi: środki na koncie bieżącym i oszczędnościowym

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 52 m2
Wartość: 156 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Powierzchnia działki: 1620 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 129 705,25 PLN

Opis: diet poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: BMW
Model: X1
Rok produkcji: 2010
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 101 361,48 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 5,61%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka - kancelaria sejmu
Cała kwota: 20 000 PLN
Uwagi: od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2015 oprocentowanie - 4%, wartość do spłacenia podana około

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt samochodowy, PKO BP o.Czarnków
Cała kwota: 46 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 37 400 PLN
Uwagi: od 31.05.2014 do 26.05.2017, oprocentowanie 5,73%

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-29
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93
Stanowisko lub funkcja: dyrektor administracji - prokurent (urlop bezpłatny)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22 863,60 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze

Kwota: 25 200
Uwagi: środki na koncie bieżącym i oszczędnościowym

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 52 m2
Wartość: 156 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Powierzchnia działki: 1620 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: diet poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Avensis
Rok produkcji: 2006
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 108 000 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 7,55%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka - kancelaria sejmu
Cała kwota: 20 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 15 660 PLN
Uwagi: od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2015 oprocentowanie - 4%, wartość do spłacenia podana około

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93
Stanowisko lub funkcja: dyrektor administracji - prokurent (urlop bezpłatny)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 19 786,85 PLN
Uwagi: w ramach ubezpieczenia emerytalnego w III filarze
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 52 m2
Wartość: 156 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Powierzchnia działki: 1620 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: diet poselska
Kwota: 30 128,61 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Avensis
Rok produkcji: 2006
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 113 000 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 7,55%
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2013-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93
Stanowisko lub funkcja: dyrektor administracji - prokurent
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 52 m2
Wartość: 156 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Powierzchnia działki: 1620 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: działalność jako osoba fizyczna
Przedmiot działalności: consulting
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 1000 PLN
Dochód: 0 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Rokietnica sp. z o. o.
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2008-03
Do kiedy: 2011-02-15
Dochód
Kwota: 527,50 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 146 665 PLN

Opis: dochód z wynajmu nieruchomości
Kwota: 5000 PLN

Opis: dochód radnego Sejmiku Wielkopolskiego
Kwota: 638,50 PLN

Opis: dochód Posła na Sejm RP
Kwota: 19 755,18 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Avensis
Rok produkcji: 2006
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP
Cała kwota: 130 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 120 000 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 8,52%
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Maria Małgorzata
Nazwisko: Janyska
Nazwisko panieńskie: Chojcan
Data urodzenia: 1962-01-16
Miejsce urodzenia: Wyrzysk
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: sp. Drukarnia Interak sp. z o. o., 64-700 Czarnków ul. Kościuszki 93
Stanowisko lub funkcja: dyrektor administracji - prokurent
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 24 900,72 PLN
Uwagi: fundusz inwestycyjny
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 232 m2
Wartość domu: 600 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 220 m2
Powierzchnia działki: 129 m2
Wartość: 120 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska do 1/2 wartości
Uwagi: współwłasność z inną osobą fizyczną oddane do użytkowania częściowo

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37 m2
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: pawilon handlowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 52 m2
Wartość: 156 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Rodzaj: nieruchomość zabudowana
Powierzchnia lokalu: 160 m2
Powierzchnia działki: 1620 m2
Wartość: 100 000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

Rodzaj: nieruchomość gruntowa
Powierzchnia działki: 1148 m2
Wartość: 5000 PLN
Tytuł prawny: majątek odrębny
Uwagi: darowizna rodziców

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: działalność jako osoba fizyczna
Przedmiot działalności: consulting
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście
Dochód / Przychód
Przychód: 1000 PLN
Dochód: 0 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Rokietnica sp. z o. o.
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2008-03
Do kiedy: 2011-02-15
Dochód
Kwota: 527,50 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota: 130 887, 50 PLN

Opis: dochód z wynajmu nieruchomości
Kwota: 5000 PLN

Opis: dochód radnego Sejmiku Wielkopolskiego
Kwota: 640 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Honda
Model: FRV
Rok produkcji: 2007
Uwagi: współwłasność małżeńska
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt na zakup nieruchomości, PKO BP
Cała kwota: 130 000 PLN
Uwagi: na 15 lat od 2009-08-28 do 2024-07-01, oprocentowanie: 8,52%
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2011-10-31