Głosowanie korespondencyjne w wyborach parlamentarnych

Kto może głosować korespondencyjnie w wyborach 2023 r.? Wyjaśniamy.

Kto może głosować korespondencyjnie?

Głosować korespondencyjnie może:

  • osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  • osoba, która w dniu wyborów będzie miała ukończone co najmniej 60 lat;
  • osoba, która w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Co muszę zrobić?

Zamiar głosowania korespondencyjnego musisz zgłosić do lokalnego komisarza wyborczego (lista znajduje się na stronie PKW) na jeden z trzech sposobów:

  • online przez stronę gov.pl
  • pisemnie (doręczyć osobiście lub wysyłając wniosek pocztą na adres siedziby komisarza – wzór wniosku dostępny jest na stronie PKW);
  • telefonicznie (tylko wyborcy z niepełnosprawnościami oraz podlegający obowiązkowej kwarantannie lub izolacji).

Do kiedy muszę się zgłosić?

Wniosek możesz złożyć do 2 października, chyba że przebywasz w izolacji lub na kwarantannie. Wtedy termin upływa 10 października. Jeśli rozpoczynasz kwarantannę/izolację po tej dacie, najpóźniejszy termin złożenia wniosku to 13 października.

Zobacz najnowsze

Jakich dokumentów potrzebuję?

Jeśli wniosek składasz ze względu na niepełnosprawność, musisz załączyć do niego kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Pomyśl o innych

Głosowanie korespondencyjne to udogodnienie dla osób, dla których utrudnione jest wzięcie udziału w tradycyjnym głosowaniu. Jeśli sądzisz, że ten problem dotyczy kogoś w twoim otoczeniu, zapytaj go, czy wie o takiej możliwości.