Zapowiedź 11. posiedzenia Sejmu

Po długiej majówce posłowie i posłanki wracają do Sejmu na posiedzenie nietypowe, bo rozłożone na dwa tygodnie. W praktyce jednak piątkowe obrady zostały przeniesione na przyszłą środę (15 maja). O powodach takiej decyzji oraz o… nowych posłach przeczytacie w zapowiedzi 11. posiedzenia Sejmu przygotowanego przez MamPrawoWiedziec.pl.

W środę 8 maja posiedzenie zacznie się od złożenia ślubowania przez dwóch nowych posłów: Dominika Jaśkowca oraz Pawła Masełko. Ten pierwszy zastąpi wybranego przed dwoma tygodniami na prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Drugi z kolei zajmie miejsce zmarłego Rajmunda Millera. Obaj politycy dołączą do klubu Koalicji Obywatelskiej.

Następnie izba przystąpi do pierwszego czytania rządowego projektu ustawy wprowadzającej zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. Ministerstwo Finansów chce bowiem odroczenia terminu, w którym miał wejść w życie obowiązek e-fakturowania dla przedsiębiorców. Resort argumentuje to nieprzystosowaniem systemu do przyjęcia znacznej liczby e-faktur. Przepisy, decyzją poprzedniej władzy, miały wejść w życie 11 lipca 2024 r. Nowa data proponowana w projekcie ustawy wyznaczona została na 1 lutego 2026 r.

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowelizacja dotychczasowego dokumentu zakłada przede wszystkim przedłużenie legalizacji pobytu czasowego Ukraińców, którzy przybyli do Polski w związku z rosyjską agresją, do 30 września 2025 r. Przepisy mają ułatwić łączenie rodzin, ale też nakładają na uchodźców z Ukrainy obowiązek uzupełnienia danych w bazie PESEL o odciski palców i podpis. Ustawa umożliwi też zatrudnianie w Polsce Ukraińców w zawodach takich jak lekarz, pielęgniarka czy psycholog. 

Posłowie rozpatrzą też sprawozdania komisji na temat dwóch ustaw: o Krajowej Administracji Skarbowej oraz o systemie ubezpieczeń społecznych. O założeniach tej drugiej pisaliśmy w zapowiedzi 9. posiedzenia Sejmu. W obu przypadkach komisje wnoszą o uchwalenie projektów. 

Środa to także dzień pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o tzw. babciowym. Dokument zakłada dopłaty dla pracujących rodziców – jeśli oboje podejmą pracę – dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w wysokości 1500 zł miesięcznie. Rodzina będzie mogła przeznaczyć je m.in. na opłacenie opiekunki (w tym babci i dziadka) lub pobytu malucha w żłobku. Rodzice niepracujący również będą mogli skorzystać ze świadczenia, jednak tylko w wysokości 500 zł miesięcznie.

Pierwszy dzień 11. posiedzenia Sejmu posłowie zakończą czytaniem poselskiej ustawy o zmianie Kodeksu wyborczego. Posłowie KO chcą rozszerzenia możliwości głosowania korespondencyjnego, w tym dla obywateli Polski przebywających w dniu wyborów poza granicami państwa. Celem ustawy jest zwiększenie frekwencji wyborczej i realizacja zasady powszechności wyborów.

Zobacz najnowsze

W czwartek posłowie mają zająć się wnioskiem o wotum nieufności dla ministry klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, złożonym przez grupę posłów PiS-u. Politycy opozycji zarzucają ministrze podejmowanie działań, które mają doprowadzić do drastycznych podwyżek cen prądu, oraz oskarżają ją o próbę wprowadzenia w życie tzw. ustawy wiatrakowej, rzekomo przewidującej możliwość wywłaszczenia mieszkańców pod elektrownie wiatrowe.

Wydaje się, że w odpowiedzi na te zarzuty rząd przygotował ustawę o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, która będzie procedowana po głosowaniu nad wspomnianym wotum nieufności. Nie znamy jednak szczegółów tych przepisów, bowiem Kancelaria Sejmu nie podała numeru jej druku (stan na 7.05, godz. 22:00).

Czwartek zakończy się pierwszym czytaniem projektu ustawy posłów PiS-u o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Obecnie wynosi ona dwa razy mniej, bo 30 tys. zł. Projektodawcy w uzasadnieniu wskazują na potencjalny wzrost płac netto większości obywateli oraz ustalenie bardziej sprawiedliwych obciążeń podatkowych. Propozycja podniesienia kwoty wolnej była jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej w 2023 r., dotychczas nie została jednak zrealizowana.

Piątkowe obrady zostały tym razem wyjątkowo przeniesiona na środę 15 maja. Rządzący chcą bowiem, aby dwie ważne ustawy można było przyjąć w ramach jednego posiedzenia Sejmu. Chodzi o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy oraz projekt dotyczący cen energii. Odpowiednie komisje będą więc miały niecały tydzień na rozpatrzenie dokumentów i sporządzenie sprawozdań, które przedstawione mają zostać właśnie w środę 15 maja.

11. posiedzenie Sejmu zakończy się przedstawieniem przez ministrę zdrowia sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 za 2022 rok. Opiniująca go Komisja Zdrowia wnosi o przyjęcia sprawozdania. Na sam koniec posłów i posłanki czeka blok głosowań m.in. nad sprawozdaniem komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, którą Sejm uchwalił na jednym z poprzednich posiedzeń.