Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1957-05-05, Warszawa
Zawód: producent filmowy
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W drugiej połowie l. 80. pracowała w dziale literackim Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego. W l. 1994-2005 była producentką filmową, a także wiceprezeską Gambit Production, kierowanego przez jej męża Jana Kidawę-Błońskiego. Od 2001 r.... członkini Platformy Obywatelskiej, przewodnicząca warszawskich struktur partii. W l. 2002-2006 radna m.st. Warszawy. Posłanka na Sejm w l. 2005-2023 (V-IX kadencja). W l. 2014-2015 sekretarzyni stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w 2014 r. rzeczniczka prasowa drugiego rządu Donalda Tuska, a w 2015 r. rządu Ewy Kopacz. Marszałkini Sejmu VII kadencji (2015), wicemarszałkini Sejmu VIII i IX kadencji (2015-2023). Kandydatka na prezydentkę RP wyborach prezydenckich w 2020 r, ostatecznie zrezygnowała z kandydowania. Od 2021 r. wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. W IX kadencji Sejmu była członkinią Komisji Kultury i Środków Przekazu. Od 2023 r. senatorka XI kadencji i marszałkini Senatu.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Jednym z najważniejszych wyznaczników mojej działalności politycznej jest dbanie o przestrzeganie prawa i zasad. Dlatego za swój sukces uważam zablokowanie przeprowadzenia nielegalnych wyborów korespondencyjnych, które miały wyłonić Prezydenta RP w maju 2020 r. PiS dążył do organizacji wyborów z pogwałceniem obowiązującego prawa, pomijał organ uprawniony do przeprowadzania wyborów tj. PKW, premier wydawał polecenia na mocy decyzji administracyjnych i bez podstaw prawnych. Nielegalność decyzji podejmowanych przez rządzących potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uchylił zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zlecenia przygotowywania kopertowych wyborów prezydenckich oceniając tę decyzję jako rażąco naruszającą prawo i wydaną bezpodstawnie. Niezmiennie uważam, że szacunek do Konstytucji, prawa i wartości wymagał zbojkotowania wyborów i niedopuszczenia do ich przeprowadzenia.
Drugi sukces
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej dotyczący zaostrzenia prawa aborcyjnego znacząco wpłynął na bezpieczeństwo kobiet. W całym kraju rozgorzały protesty Polek, które dały wyraz sprzeciwu wobec nowego, drakońskiego prawa. Zamach na prawa Polek skłonił Platformę Obywatelską do podjęcia pracy nad pakietem rozwiązań, które przywrócą kobietom poczucie bezpieczeństwa i zapewnią prawo do decydowania o sobie. Zespół pod moim przewodnictwem zaproponował: bezpłatne badania prenatalne, bezpłatną antykoncepcję, tabletkę „dzień po” bez recepty, stałe wsparcie finansowe i opiekę medyczną w przypadku urodzenia dziecka niepełnosprawnego, edukację seksualną w szkołach oraz prawo do podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży do 12 tygodnia. Wynik prac zespołu, jego akceptacja i determinacja, by po wygranych wyborach wdrożyć rozwiązania w życie, to ważny sukces.
Trzeci sukces
Zaproponowany przez rząd tzw. Polski Ład okazał się ogromnym chaosem, który zaszkodził wielu grupom społecznym. Jedną z nich są rodzice samodzielnie wychowujący dzieci. Polski Ład odebrał im możliwość rozliczania podatku na preferencyjnych zasadach, czyli tzw. wspólnego rozliczenia z dzieckiem. W efekcie te rozwiązania pogorszyły ich sytuację materialną. Doprowadziłam w Sejmie do spotkania z samodzielnymi rodzicami, co pomogło nagłośnić problem. Na konferencjach prasowych domagałam się od rządu zmiany decyzji. Wraz z posłankami Koalicji Obywatelskiej podjęłyśmy liczne interwencje. Ostatecznie, rząd wycofał się z tej niesprawiedliwości. To przede wszystkim sukces samodzielnych rodziców, którzy zorganizowali się, zwoływali protesty, zawiązali stowarzyszenie. Cieszę się, że mogłam się do tego również przyczynić.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Jedną z najważniejszych, a jednocześnie najgorszych zmian w prawie była reforma podatkowa nazwana przez rząd „Polskim Ładem” przyjęta w zaledwie dwa tygodnie. Mimo zapowiedzi, że nikt nie straci na zmianach, reforma okazała się chaosem i przyczyniła się do ogromnej fali niezadowolenia wielu grup społecznych z powodu obniżonych pensji. Ulga dla klasy średniej okazała się rozwiązaniem skomplikowanym i spowodowała niepewność co do wysokości pensji, ucierpieli przedsiębiorcy, którzy utracili możliwości odliczenia składki zdrowotnej, stracili samodzielni rodzice. System podatkowy powinien być jasny, przejrzysty i prosty. „Polski Ład” okazał się tego zaprzeczeniem.
Ustawa zakładająca wypłatę mediom publicznym rekompensaty z tytułu utraconych wpływów abonamentowych w wysokości nie niższej niż 1,95 mld zł każdego roku. W efekcie, do zdewastowanych mediów publicznych, wpływa każdego roku ogromna suma pieniędzy, która mogłaby zostać przeznaczona m.in. na leczenie onkologiczne o co apelowała opozycja. Jednocześnie PiS forsowało lex-TVN, czyli próbę zablokowania przedłużenia tej stacji koncesji na nadawanie. Ostatecznie ustawa została zawetowana, jednak PiS nie ustaje w działaniach represyjnych wobec wolnych mediów.
Ustawa z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za organizację głosowania odpowiadał minister aktywów państwowych Jacek Sasin, a nie organ do tego powołany tj. PKW.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Do ww. ustaw należy dodać zmianę dotyczącą warunków dopuszczalności przerywania ciąży. W październiku 2020 r., TK orzekł, że przepis zezwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest sprzeczny z konstytucją. Ta decyzja godzi w bezpieczeństwo kobiet prowadząc do narażenia ich zdrowia i życia.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarna Grupa Kobiet Parlamentarny Zespół ds. Endometriozy Parlamentarny Zespół ds. m. st. Warszawy
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Rząd ma swoich rękach narzędzia, których użycie gwarantuje uszczelnienie polskiej granicy. To obowiązek rządu, by do tego doprowadzić. Budowa muru nie jest jednak rozwiązaniem, które doprowadzi do zażegnania problemu nielegalnego przekraczania granic. W dodatku, nie dano gwarancji, że ogromne środki publiczne przeznaczone na budowę muru będą wydane transparentnie.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Branż dotkniętych skutkami pandemii jest wiele. Trzeba umożliwić im podniesienie się po tym trudnym okresie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Pandemia koronawirusa dotknęła prawie każdego aspektu naszego życia, trudno więc wybrać jedynie trzy odpowiedzi, gdyż każdy z tych obszarów wymaga szczególnej uwagi ze strony państwa. Problemy związane z brakiem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, pracą, nauką zdalną oraz chorobami swoimi i bliskich przekładają się na stan zdrowia psychicznego. Dlatego z pewnością duży nacisk powinien zostać położony na budowę systemu ochrony zdrowia psychicznego, która staje się strategicznym zadaniem państwa. Celowo używam słowa „budowa”, ponieważ pandemia uwidoczniła zaniedbania w tym obszarze i potrzebę ich pilnego nadrobienia zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży. Wraz z działaniami na rzecz powrotu do funkcjonowania gospodarki, szkolnictwa, kultury strategicznie należy podejść do wzmocnienia całego systemu ochrony zdrowia wraz z budową kompleksowego systemu ochrony zdrowia psychicznego.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Szkolenia i akcje mające na celu zwiększanie świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży są również ważne i powinny być nieodłączną częścią budowy systemu ochrony zdrowia psychicznego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Przede wszystkim należy podjąć działania zapewniające nienaruszalność zasady demokratycznego państwa prawnego i zagwarantowanie, że Polska będzie państwem, w którym szanowana jest wspólnota oraz godność i wolność człowieka. Polska musi być państwem równych szans, tolerancyjnym i mądrze dbającym o bezpieczeństwo obywateli. To m.in. bezpieczeństwo zdrowotne, klimatyczne i energetyczne. Należy niezwłocznie zacząć naprawę systemu ochrony zdrowia. Polacy muszą oddychać czystym powietrzem, więc kolejnym krokiem powinny być działania dla klimatu tj. wymiana pieców i stopniowe odchodzenie od węgla w energetyce. Praca musi się opłacać, należy więc premiować aktywność zawodową i podejmować działania zmierzające do wzrostu płac bez obciążania przedsiębiorców. Ważna jest także poprawa stosunków z naszymi partnerami w UE.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Odpolitycznienie sądownictwa
2
Wdrożenie priorytetowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia
3
Wprowadzenie programu „Niższe podatki, wyższa płaca”, większe zarobki Polaków bez obciążeń dla przedsiębiorców
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wdrożenie rozwiązań przygotowanej przez nas Deklaracji Styczniowej zmierzających do zapewnienia równości kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, społecznym i zawodowym
2
Przywrócenie złamanych przez obecną większość sejmową zasad parlamentaryzmu i prawidłowej legislacji
3
Działania dla kultury rozumianej jako element rozwoju każdego społeczeństwa
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto popiera związki partnerskie? (2018)

Które z poniższych propozycji sformalizowania związków osób tej samej płci powinny Pani/ Pana zdaniem zostać wprowadzone w Polsce?
 1. Zawieranie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 2. Zawieranie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 3. Zawieranie związku partnerskiego – umowy spisywanej przed notariuszem.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania nowej instytucji formalizującej związki osób tej samej płci.
Czy Pani/ Pana zdaniem osobom tej samej płci, które żyją w stałym związku powinny przysługiwać wymienione poniżej prawa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Prawo do otrzymywania od lekarza informacji o stanie zdrowia partnera/ partnerki.
Prawo do odbioru zwłok i pochowania zmarłego partnera/ partnerki.
Prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym partnera/ partnerki.
Prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/ partnerce.
Prawo do wspólności majątkowej i wspólnego rozliczania podatków.
Prawo do reprezentowania partnera/ partnerki jako pełnomocnik w sprawach formalnych (np. w sądzie, urzędzie skarbowym, odbierając korespondencję na poczcie).
Prawo do adopcji dzieci.
Prawo do adopcji biologicznych dzieci swojego partnera/ partnerki.
Zawarte przez nie za granicą związki małżeńskie powinny być uznawane w Polsce.
Czy zgodzi się Pani/ Pan ze stwierdzeniem, że osoby homoseksualne są w Polsce dyskryminowane?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie na półmetku Sejmu VIII kadencji (2017)

Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
Wstrzymanie ograniczenia dostępu dziennikarzy do Sejmu i parlamentarzystów
Złożenie projektu ustawy znoszącej limit, od którego twórcy mogliby odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów. PiS głosował za odrzuceniem projektu w I czytaniu. W rzeczywistości, wobec tej inicjatywy Platformy Obywatelskiej postanowił złożyć swoją propozycję. Rząd chce zwiększyć limit dwukrotnie, więc to sukces połowiczny, ponieważ projekt PO przewidywał całkowite jego zniesienie.
Ustanowienie przez Sejm roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki w związku z 200. rocznicą jego śmierci.
Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze?
Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy
Mogę wskazać tylko najgorsze ustawy, gdyż projekty przyjmowane przez większość parlamentarną nie uzyskiwały mojego poparcia: 1.Ustawy dot. Trybunału Konstytucyjnego 2.Ustawa ograniczający możliwość sprzedaży ziemi 3.Ustawa o sądach powszechnych
Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
Obrona praworządności w Polsce i przestrzegania Konstytucji RP
Walka z cenzurą w kulturze
Dbałość o poszanowanie prawdy historycznej oraz ochrona dobrego imienia bohaterów polskiej historii i symboli wolności
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Kto głosował nad budżetem w sali kolumnowej? (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
 1. Tak
 2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
 1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
 2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2011)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament nadchodzącej kadencji powinien wprowadzić zmiany w obowiązującej Konstytucji?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii?
 1. Powinno się dążyć do zwiększenia roli regionów w państwie, poprzez rozszerzenie kompetencji województw.
 2. Powinno się dążyć do centralizacji władzy w Państwie, poprzez ograniczanie kompetencji województw na rzecz administracji centralnej.
 3. Obecny podział kompetencji pomiędzy województwa a administrację centralną jest odpowiedni i nie powinien być zmieniany.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Które z poniższych metod ograniczania korupcji zamierza Pani/ Pan wspierać, zasiadając w Parlamencie?
 1. Stworzenie długofalowej strategii antykorupcyjnej.
 2. Zwiększenie nakładów finansowych dla służb podejmujących walkę z korupcją.
 3. Prowadzenie programów edukacyjnych.
 4. Zapewnienie lepszej ochrony prawnej osobom zgłaszającym przypadki korupcji, np. w miejscu pracy.
 5. Zaostrzenie kar dla osób przyjmujących korzyść majątkową.
 6. Wprowadzenie pełnej jawności na każdym etapie przetargu publicznego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Nie ma potrzeby podejmowania działań w walce z korupcją.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 14
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Agnieszka Dziemianowicz-Bąk tak Lewica   Konrad Berkowicz nie Konfederacja   Magdalena Biejat tak Lewica   Małgorzata Kidawa-Błońska brak opinii KO   Piotr Borys tak KO Popieram utrzymanie obecnych regulacji dot. prawa kobiet do…

2.02.2023, Sprawy do załatwienia na ostatni rok kadencji

…wiąże się z wypełnieniem kamieni milowych i przewróceniem praworządności”. O innym kamieniu milowym – odblokowaniu OZE – przypomniała Małgorzata Kidawa-Błońska natomiast Małgorzata Tracz przypomniała, że wyszła z konkretną propozycją ustawową odblokowującą energię wiatrową na lądzie i…

22.02.2021, PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

…dole.) Brak jasnego poglądu w tej kwestii zadeklarowali m.in.: Rafał Grupiński, Cezary Tomczyk, Tadeusz Zwiefka oraz Małgorzata Kidawa-Błońska. W gronie przeciwników liberalizacji znaleźli się m.in.: Grzegorz Schetyna, Sławomir Nitras, Marcin Kierwiński, Izabela Leszczyna. Rozszerzenie…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
30.03.2020 – 15.05.2020
kandydatka na prezydenta RP
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
,
źródło
Portal rmf24.pl www.rmf24.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, wicemarszałek, Warszawa
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Polityka społeczna

Jedna minuta to za mało, żeby powiedzieć o polityce społecznej, jeżeli chcemy na ten temat na poważnie rozmawiać. (...) My powinniśmy porozmawiać właśnie o emerytach, o osobach, które są w tej chwili w DPS-ach i są pozostawione same sobie - gdyby nie pomoc samorządów, życie ich byłoby jeszcze cięższe. Tam są ogniska zachorowań. Powinniśmy rozmawiać o edukacji i problemach dzieci. 500+ nie rozwiązało problemów społecznych, to nie jest tak, że wszyscy są szczęśliwi. Poziom ubóstwa w naszym kraju wzrósł. Musimy nad tym się zastanowić i potrzebna jest duża debata. Osoby niepełnosprawne, także zostawione same sobie przez ten rząd. Pamiętamy strajk rodziców osób dzieci niepełnosprawnych, jak były potraktowane w sejmie. To są poważne, realne tematy i na te tematy powinniśmy rozmawiać, traktując poważnie wyborców i rozmawiając o rzeczach, które dla nich są najważniejsze, bo o tym chcą ludzie rozmawiać i chcą, żebyśmy to rozwiązali.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Praworządność

Polska potrzebuje prezydenta, który będzie strażnikiem konstytucji, bo jeżeli prezydent łamie te zasady, nie można budować demokratycznego państwa.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Unia Europejska

Powiedział pan tutaj, że w wyniku pandemii Europa nam nie pomaga. Są ogromne środki przeznaczone na pomoc naszemu krajowi i trzeba te środki wykorzystać. Rząd powinien zwrócić się o te pieniądze, wypełnić formularze. A tutaj mówi się, szczególnie w telewizji publicznej, że Europa nas zostawiła. Mówił pan prezydent o solidarności. Tak, solidarność jest potrzebna, ale także powinna być solidarność z Polakami w tej sytuacji, bo polski rząd zaspał i przynajmniej miesiąc nie realizował tego, co powinien, a testów do dnia dzisiejszego nie robi na takim poziomie, na jakim powinien. Wyprowadzana jest Polska z UE i mamy sprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, przegrane procesy. W stosunku do nas rozpoczęto działania z powodu artykułu 7, bo łamana jest praworządność w naszym kraju.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Obronność

Nie będzie bezpieczeństwa militarnego ani energetycznego, jeżeli Polacy nie będą się czuli bezpiecznie w naszym kraju i nie będą ze sobą rozmawiać i nie będą wspólnie działać. Powinniśmy poważnie potraktować sprawy obrony narodowej i przypomnę, że poprzednie rządy konsekwentnie budowały i realizowały modernizację armii. Nie mamy rozwiązanej sprawy tarczy rakietowej, nie mamy nadal śmigłowców, samoloty ciągle nie są na naszych lotniskach, nie zainwestowaliśmy, nie włączyliśmy do produkcji sprzętu obronnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ciągle słyszymy hasła, a tak naprawdę nie ma tutaj żadnego modelu wypracowanego, poza tym trzeba przywrócić godność oficerom i żołnierzom, bo tak naprawdę ostatnie lata to taki obrazek, który widzimy - pana Misiewicza, nad którym żołnierz, oficer trzyma parasol. Do tego nie możemy dopuścić.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Zielona energia

Jeżeli chodzi o energetykę, bardzo ważne jest myślenie i realizowanie energii odnawialnej. Musimy pomyśleć o czystej, zielonej energii.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka klimatyczna
prezydent2020
Kryzys

Stanęliśmy przed bardzo poważnym kryzysem. Kryzysem zdrowotnym i także ekonomicznym, gospodarczym. I niestety nasz rząd w czasach koniunktury nie przygotował się na taką sytuację, w jakiej jesteśmy. Jeszcze kilka miesięcy temu słyszeliśmy, że mamy zrównoważony budżet, tylko, że okazało się, że ten budżet jest pusty. Teraz bez silnej pomocy dla polskich przedsiębiorców, dla osób utrzymujących miejsca pracy, dla osób, które musiały zawiesić swoją działalność, na przykład fryzjerzy, szewcy, osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, które nie z własnej winy nie mogą wrócić do pracy, bez pomocy dla nich ze strony państwa wpadniemy w jeszcze większy kryzys. Niestety te tzw. tarcze tej pomocy nie dały. Ludzie potrzebują zwolnienia z ZUS-u, potrzebują szybkich kredytów, które pozwolą im zachować ciągłość i żeby miały pieniądze obrotowe potrzebne są ulgi w czynszach, potrzebne jest przede wszystkim zaufanie, a to zaufanie można zdobyć wtedy, kiedy z nimi konsultuje się te rozwiązania.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Polityka zagraniczna

My musimy rozmawiać jako partnerzy, ale jako sojusznicy, dlatego ważna jest Unia Europejska, ważne są Stany Zjednoczone, ważne są kraje Europy Wschodniej. A chciałabym pokazać, że możemy rozmawiać i że jesteśmy partnerem, który słucha, daje dobre propozycje i który jest partnerem wiarygodnym. Dlatego chciałabym, i mówiłam o tym wielokrotnie, zaprosić do Polski, na pierwszą wizytę przedstawicieli Trójkąta Weimerskiego, żeby Polska na nowo wróciła do tego ważnego miejsca decydowania o losach w Europie, bo wtedy łatwiej nam będzie rozmawiać ze wszystkimi innymi krajami.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 7.05.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Sądy

[Sąd Najwyższy - przyp. MPW] już jest prawie [pisowski - przyp. MPW], skoro mamy "komisarza" w Sądzie. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby w Sądzie Najwyższym był komisarz delegowany, partyjny. To jest zniszczenie tej instytsucji. Spełniło się marzenie Kaczyńskiego - zdemolował kolejny obszar naszego życia.

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 1.05.2020

ustrój państwa
prezydent2020
Koronawirus a wybory

10 maja wybory przeprowadzone w taki sposób, jaki funduje PiS, to nie będą wybory. Sąd Najwyższy z "komisarzem" delegowanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę już nie jest Sądem Najwyższym. Tak naprawdę jest zamach stanu i nie możemy udawać, że można zaskarżać te wybory, bo potrzebny jest mocny protest obywateli, mocny sygnał, że wybory powinny się odbyć, bo wszyscy chcemy, żeby się odbyły, żeby to były wybory demokratyczne, ale na warunkach zgodnych z polskim prawem i Konstytucją. Ja nie wierzę w takich rycerzy, którzy biorą udział w takim spektaklu, potem wierzą, że mogą wygrać te oszukańcze wybory, bo ich nie wygrają. Te wybory są już ustawione i to jest fikcja. Kaczyński chce, żebyście po prostu grali na jego warunkach. Musimy zrobić wszystko, żeby tych wyborów nie było i wtedy krok po kroku próbować odbudować normalność w naszym kraju.

Źródło: www.newsweek.pl

Data obietnicy: 1.05.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Strategia klimatyczna

Ważne jest to, by myśląc o klimacie i ochronie środowiska myśleć nie w perspektywie kadencji, nawet dwóch kadencji, tylko wielu, wielu lat. To na co się umówimy musi być realizowane w przyszłości. Nie zrobimy tego bez edukacji, mądrej edukacji, na różnych etapach naszego życia.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 22.04.2020

prezydent2020
polityka klimatyczna
Koronawirus: wybory

Tutaj potrzebna jest odpowiedzialność. W takich warunkach, w takiej sytuacji, jak my jesteśmy w tej chwili, wybory nie powinny się odbywać. My musimy myśleć o zdrowiu i bezpieczeństwie Polek i Polaków, a wybory można odłożyć na później. Teraz, naprawdę, są ważniejsze sprawy. I lekceważenie sytuacji w naszym kraju, mówienie, że nic się nie dzieje i mogą być wybory jest po prostu nieodpowiedzialne i pokazujące, że społeczeństwo, my się nie liczymy, liczy się tylko władza.

Źródło: www.tokfm.pl

Data obietnicy: 19.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: testy

Upowszechnienie testów - to najskuteczniejsza metoda w walce z koronawirusem. Potwierdzają to nie tylko WHO, ale przykłady z całego świata. W Polsce nadal jest ich za mało, apeluję do rządzących o natychmiastowe zwiększenie liczby przeprowadzanych testów. To sprawa naszego bezpieczeństwa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 19.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: propozycje

Przedstawiam rozwiązania, dzięki którym Polacy będą mogli czuć się bezpieczniej. Propozycje są efektem rozmów z lekarzami, z przedsiębiorcami, z rodzicami, którzy obawiają się o swoją przyszłość i najlepiej wiedzą jak państwo mogłoby im pomóc w tej trudnej sytuacji z związku z epidemią koronawirusa. Naszym obowiązkiem jest ochrona miejsc pracy, ochrona przedsiębiorców i pracowników: (1) od 15 do 31 marca pracownicy otrzymują 1300 zł (połowa minimalnego wynagrodzenia), od 1 kwietnia otrzymują 2600 zł/miesiąc (finansowane z budżetu państwa) (2) zwolnienie z podatków i składek ZUS firm, których przychody spadły o 20% (3) elastyczny czas pracy w okresie epidemii (4) zrównanie praw pracowników zatrudnionych na tzw. śmieciówkach i na podstawie umowy o pracę (5) nieobecność w pracy spowodowana chorobą COVID-19 lub kwarantanną finansowana na poziomie 100% wynagrodzenia przez ZUS (6) państwowe ubezpieczenie pracowników ochrony zdrowia (gwarantowane odszkodowania) (7) NFZ powinien zapewnić środki ochrony osobistej dla personelu medycznego (8) upowszechnienie testów, w tym obowiązkowe i cykliczne testy dla personelu medycznego i pracowników sanepidu (9) zasiłek za opiekę nad dziećmi do 15 roku życia.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 18.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: UE

Polska otrzyma największe wsparcie z #UE na walkę z #koronawirus. Oskarżenia, że UE pozostaje w tej sprawie bezczynna, są niedopuszczalne. Solidarność w obliczu zagrożenia wirusem ma wymiar ponadnarodowy, bo w tej walce potrzeba jedności. Wspólnie pokonamy kryzys!

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 14.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Unia Europejska
Koronawirus: sądy

W wielu obszarach naszego życia są problemy, dotyczy to sądów - ślą do mnie sygnały ludzie, którzy widzą, że odkładanie spraw w sądach z powodu bezpieczeństwa spowoduje, że wiele spraw zostanie przedawnionych. To jest zadanie dla ministra sprawiedliwości, który powinien się zastanowić, jak można w tej sprawie pomóc.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
koronawirus
ochrona zdrowia
Koronawirus: testy

Dobrze, że rząd zdecydował się, że także osoby, które są na kwarantannie będą poddawane testowi na wykrycie wirusa, ale to jest za mało. Naprawdę, te osoby, które czują, że mogły mieć kontakt z osobami, które przyjechały z zagranicy, czy które mogą być zakażone, powinny także mieć taką szansę. Ludzie muszą mieć poczucie bezpieczeństwa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: szpitale

I ważne, żebyśmy pomyśleli o tych ludziach, którzy codziennie bardzo ciężko pracują, ryzykują własne życie i nam pomagają. O lekarzach i pielęgniarkach, całej służbie medycznej - wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękujemy, ale apelujemy do rządu także o to, żeby docenić pracę tych ludzi i dać im dodatkowe zabezpieczenie, bo oni muszą się czuć pewnie pracując. Bo kiedy oni zachorują, to my naprawdę zostaniemy bezradni, dlatego konieczne jest wsparcie - nie tylko sprzętu dodatkowego, ochronnego, ale także takiego poczucia, że państwo czuwa, żeby ich praca mogła być wykonywana bezpiecznie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: pakiet antywirusowy

Składamy projekt ustawy: Pakiet Antywirusowy dedykowany polskim przedsiębiorcom i pracownikom. Polscy przedsiębiorcy potrzebują wsparcia. Jak widzimy rząd nie ma gotowych i konkretnych pomysłów jak wspomóc polskie firmy w tym trudnym czasie, dlatego wychodzę z inicjatywą i składam propozycję rozwiązań. Powinniśmy solidarnie podejść do problemu i wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania. Liczę na to, że rząd skorzysta z naszych dobrych pomysłów. Pakiet obejmuje również szczególne rozwiązania dla pracowników szpitali i innych osób o podwyższonym ryzyku zakażeniem koronawirusem. Jeśli szczególnie nie zadbamy o tych, którzy nas leczą, to możemy zostać bezbronni. Pakiet: (1) zawieszenie poboru podatków i składek od najbardziej dotkniętych firm (2) zapewnienie dostępu do subkonta VAT (3) odroczenie wprowadzenia PPK dla małych firm (4) odroczenie wprowadzenia rozszerzonego pliku JPK_VAT (5) ograniczenie kontroli ZUS i skarbówki (6) wsparcie kapitałowe dla przedsiębiorstw, które ucierpiały z powodu epidemii (7) uelastycznienie czasu pracy w celu uratowania miejsc pracy (8) odroczenie likwidowania OFE, żeby przyszli emeryci nie stracili 30% swoich oszczędności (9) pilna nowelizacja budżetu państwa, żeby zabezpieczyć środki na walkę z epidemią.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: budżet

[czy konieczna jest nowelizacja budżetu?] To jest konieczność, i będziemy musieli - kiedy rząd się do tego przygotuje - usiąść i znowelizować, to jest oczywiste.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: wybory

[przełożenie daty wyborów] Sytuacja jest poważna, zmienia się z dnia na dzień i wszystko jest możliwe. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że nie ma potrzeby przekładania terminu wyborów, tym bardziej, że ja naprawdę uważam, że w pałacu prezydenckim powinna nastąpić zmiana, ale to jest wszystko przed nami. Zobaczymy jak będzie się rozwijała ta sytuacja. Dzisiaj chyba nikt nie ma takiej pewności, żeby powiedzieć co będzie jutro, pojutrze czy za dwa tygodnie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: propozycje

(...) przypominam, że w sejmie jest nasz projekt ustawy dotyczy tego, by także rodzice dzieci powyżej 8 roku życia mogli korzystać z rekompensaty, że będą mogli otrzymywać 100% zadośćuczynienie za to, że nie pracują, Ten zasiłek powinni dostawać w 100%. Naprawdę różnica pomiędzy dzieckiem 8-letnim a 9-letnim jest mała. Jedno i drugie dziecko potrzebuje opieki rodziców, tym bardziej w takiej sytuacji, że nie rozumieją co się dzieje, że muszą być zamknięte w domu. To jest także potrzeba wsparcia psychologicznego i wytłumaczenia dzieciom o co chodzi, żeby nie czuły się zagrożone.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
gospodarka i energetyka
Koronawirus: rząd

Rząd bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się w naszym kraju. My, jako opozycja, diagnozujemy sytuację i przygotowujemy rozwiązania. Ale to rząd odpowiada za to, jak przejdziemy przez ten kryzys, jak damy sobie z tym radę. My, jako opozycja, będziemy we wszystkich działaniach wspierać i nawet te pakiety, które przygotowujemy, to jest nasza diagnoza po rozmowach z ludźmi, z przedsiębiorcami, z obywatelami, gdzie widzą potrzeby wsparcia. Więc wszędzie tam, gdzie będzie możliwość wspólnego rozwiązania problemów, będziemy pomagać i współpracować. Ale nie możemy zastąpić rządu, bo to rząd odpowiada za to, jakie działania będą podjęte w naszym kraju.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: sejm i senat

[czy parlament powinien obradować] Są sytuacje, kiedy sejm i senat muszą obradować, bo jeżeli chcemy pomóc Polakom, wprowadzić rozwiązania, możemy zrobić to tylko zgodnie z prawem i potrzebne są ustawy, więc musimy ponieść to ryzyko i w sposób odpowiedzialny pracować. NIe zastąpi się ani sejmu ani senatu, to są mechanizmy, które muszą być spełnione. Jeżeli ma powstać ustawa dająca rządowi narzędzia do wykonania, musi to sejm i senat zatwierdzić.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: kościół

Każdy powinien samodzielnie podejmować decyzję, ale mówimy głośno: pozostanie w domu jest bezpieczne, powinniśmy jak najmniej uczestniczyć w spotkaniach, gdzie jest więcej osób. Musimy wszyscy zachowywać się odpowiedzialnie. Nie można nikomu zakazać, ale apeluję do odpowiedzialności i do tego, żeby wspierać osoby, które powinny zostawać w domu.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 13.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: rząd

-Przecież rząd informował na bieżąco. -Tak, ale przemilczał to, że przez długi czas nie były przeprowadzane żadne testy na obecność wirusa. -Nie boi się pani, że takie wpisy mogą niepotrzebnie wzniecać panikę? [chodzi o wpis Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na Twitterze - przyp. MPW] -Nie. My biliśmy na alarm już dawno. Zgłosiliśmy projekt ustawy, ale rząd nie był tym tematem zainteresowany. Dopiero po mojej reakcji na Twitterze coś zaczęło się dziać. Pan prezydent zwołał posiedzenie Sejmu, pan premier wyszedł na mównicę. Dopiero po naszych interwencjach rząd zaczął się liczyć z tym, że Polacy oczekują konkretnych działań.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 11.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: kampania

Jak wiecie świat, także nasz świat został zaatakowany przez wirusa. Groźną chorobę, która zaczyna odciskać swoje piętno na naszym codziennym życiu. Jesteśmy w środku kampanii wyborczej na najwyższy urząd w państwie i nie będzie to normalna kampania polityczna. Nie wszystkie możliwości dotarcia do was będą w pełni dostępne, w tym najbardziej cenne dla mnie - spotkania osobiste. Wiem, że życie i zdrowie każdego z was jest najważniejsze, dlatego zawiesiłam wszystkie większe spotkania z wami do czasu, gdy znowu będzie to możliwe. Mamy jednak przygotowane inne sposoby i formy docierania w najdalsze zakątki Polski. Wypatrujcie nas! Na pewno się zobaczymy. Zwracam się też do pozostałych kandydatów. Nie pozwólmy, by wirus był okazją do wykorzystywania sprawowanego urzędu i dostępu do źródeł przekazu. Losy naszego kraju, nasz prestiż, przyszła polityka zależeć będą nie tylko od tego, kogo wybierzemy, ale też od tego, jak dokonamy wyboru. Jestem w pełni świadoma tego, jak wielkie wyzwanie stoi przed nami. , jako narodem i wspólnotą. W naszej historii często stawaliśmy wobec najcięższych prób i wyzwań.Wygrywaliśmy je, gdy byliśmy razem, widząc w sobie to, co dobre. Wygrywaliśmy też wtedy, gdy mieliśmy wspólny dla nas cel. Dziś tym celem jest zapanowanie nad chaosem i zwycięstwo nad koronawirusem. Potrzebujemy silnej i sprawnej ochrony zdrowia dla wszystkich Polek i Polaków, dla każdego z nas. Potrzebujemy ludzkiej solidarności i szacunku na co dzień. Dlatego bardzo proszę wszystkich serdecznie - okazujmy sobie na co dzień szacunek, przyjaźń i ludzką solidarność. Pomagajmy jeden drugiemu. Wtedy wygramy wszyscy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 11.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Sądy

-Obecny KRS został wybrany niezgodnie z polską konstytucją. -Ale pytamy o ten poprzedni, krytykowany nawet przez prof. Rzeplińskiego. Pani też była wobec tej instytucji krytyczna? -Obecnie system trójpodziału władzy nie działa. Każdy może dziś podważać wiarygodność orzeczeń wydawanych przez sądy, zapanował wielki chaos. O tym dziś trzeba rozmawiać.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 11.03.2020

ustrój państwa
sądy i prokuratura
KRS
Związki partnerskie

-PO już kilka lat temu przygotowała ustawę o związkach partnerskich. Niestety nie było odpowiedniej większości, by to rozwiązanie wprowadzić w życie. Gdy pisaliśmy ustawę o związkach partnerskich, natrafialiśmy na duży sprzeciw. A obecnie sytuacja zdecydowanie uległa zmianie. Gdy dziś rozmawiam o tym z ludźmi, to widzę, że są bardziej na tak. Trzeba ludzi edukować, przekonywać i wprowadzać zmiany, gdy tylko będzie na nie społeczna akceptacja. -Czy jako prezydent wystąpi pani z inicjatywą ustawodawczą dot. związków partnerskich? -Nie mam z tym żadnego problemu. -Czyli wystąpi pani? -Prezydent powinien występować ze swoimi propozycjami wtedy, gdy rząd i parlament nie rozwiązują danych problemów. Jeśli nie będzie woli ze strony parlamentu, by uregulować tę sprawę, to od prezydenta powinna taka inicjatywa wyjść.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 11.03.2020

ustrój państwa
związki partnerskie
Koronawirus: kampania

Aktywności nie ograniczymy, ale na pewno zmienimy sposób prowadzenia kampanii, myśląc o bezpieczeństwie Polaków. Nie możemy nikogo narażać na to, żeby były spotkania bardzo liczne, wiemy, że trzeba się z tym liczyć. Ale mamy przygotowane sposoby prowadzenia kampanii, także przygotowujemy się do tego. Za chwilę polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy odczują skutki tego wirusa i chcemy apelować do rządu, żeby przygotował programy wsparcia, programy osłonowe, dlatego, że już kilka branż rzeczywiście ponosi wielkie straty, a to dopiero początek. Nie wiemy co będzie za kilka tygodni czy za kilka miesięcy, więc jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to także o tym rząd powinien pomyśleć i już zacząć się przygotowywać do wsparcia polskich przedsiębiorców.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 9.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: kampania

Aktywności nie ograniczymy, ale na pewno zmienimy sposób prowadzenia kampanii, myśląc o bezpieczeństwie Polaków. Nie możemy nikogo narażać na to, żeby były spotkania bardzo liczne, wiemy, że trzeba się z tym liczyć. Ale mamy przygotowane sposoby prowadzenia kampanii, także przygotowujemy się do tego. Za chwilę polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy odczują skutki tego wirusa i chcemy apelować do rządu, żeby przygotował programy wsparcia, programy osłonowe, dlatego, że już kilka branż rzeczywiście ponosi wielkie straty, a to dopiero początek. Nie wiemy co będzie za kilka tygodni czy za kilka miesięcy, więc jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to także o tym rząd powinien pomyśleć i już zacząć się przygotowywać do wsparcia polskich przedsiębiorców.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 9.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: samorząd

Ze spotkania [z kampanijnym sztabem ds. koronawirusa - przyp. MPW] wyciągnęłam trzy wnioski. Po pierwsze bardzo źle działa komunikacja między samorządami a rządem. Tak naprawdę samorządy są przygotowane do tego, żeby w szpitalach samorządowych leczyć pacjentów, ale one potrzebują wsparcia. W tej chwili sprzęt, który mają, środki ochrony to są rzeczy, które zakupiły samorządy. Obiecane pieniądze przez pana ministra jeszcze do samorządów nie trafiły, to po pierwsze. Po drugie to, że lekarze nie mają odpowiedniego zabezpieczenia, nie mają strojów ochronnych, nie ma masek, nie ma okularów, nie ma rękawiczek, to jest skandal. Lekarze muszą być w to zaopatrzeni we wszystkich szpitalach, bo przecież lekarzy w naszym kraju jest mało, jeśli oni zachowują - kto będzie leczył chorych. I po trzecie - rzecz bardzo ważna. NFZ musi płacić szpitalom za ten okres czuwania i przygotowywania się do epidemii. Część oddziałów stoi w bezczynności, nie może świadczyć normalnych usług, te szpitale nie zarabiają, więc NFZ musi to zrekompensować i nie może czekać w nieskończoność, te pieniądze w szpitalach muszą znaleźć się natychmiast.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 7.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: specustawa

(...) główne zadania do walki z tą chorobą spadają na samorządy i one muszą być do tego dobrze przygotowane. Z tego co wiem, rząd zadeklarował - rozmawiałam z ministrem Szumowskim - że pieniądze dla samorządów znajdą się szybko.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 5.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Koronawirus: sztab

Zaprosiłam specjalistów od spraw epidemii i powołałam nasz wewnętrzny, kampanijny zespół do spraw monitorowania koronawirusa. Są tam i samorządowcy i epidemiolodzy i osoby, które potrafią zarządzać kryzysem tak, żebyśmy na bieżąco wiedzieli co się w naszym kraju dzieje.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 4.03.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
koronawirus
Emerytury

Jeżeli w 13-tej emeryturze są zagwarantowane pieniądze dla emerytów, jeżeli te pieniądze są w naszym budżecie, nie widzę powodu, żeby taką ustawę wetować. Natomiast z większą chęcią podpisałabym ustawę, która na trwałe wprowadza rozwiązania zwiększające emerytury u Polaków, bo 13-ta emerytura jest tylko uznaniowa, jednorazową formą wsparcia emerytów, a mnie bardziej interesowałoby rozwiązanie systemowe. Ale zawetowanie takiej ustawy, w sytuacji kiedy są na to pieniądze, byłoby bez sensu. Trzeba ludziom pomagać.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.03.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Związki partnerskie

[związki partnerskie - przyp. MPW] Jestem za tym od dawna, żeby taka ustawa obowiązywała i mam nadzieję, że parlament taką ustawę przygotuje i będę ją mogła podpisać.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.03.2020

prezydent2020
ustrój państwa
związki partnerskie
Emerytury

Polacy nie chcieli zwiększenia wieku emerytalnego. To był nasz błąd, bo źle wytłumaczyliśmy ludziom. (...) Nie tłumaczyliśmy tego dokładnie. A ta reforma była rozłożona na wiele lat, najbardziej protestowały te osoby, któe już były na emeryturach, nie wiedząc, że to będzie w ciągu jednego roku, tylko rozłoży się na wiele, wiele, wiele lat. Polacy żyją coraz dłużej, w coraz lepszym zdrowiu i chcą pracować, więc trzeba zachęcić ich, żeby odkładali, sami - niech mają prawo wyboru - czy chcą dłużej pracować, czy nie.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.03.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Religia w szkołach

Nie podpiszę żadnej ustawy, która będzie powodowała konflikty w naszym społeczeństwie. Tego typu ustawy muszą dotyczyć konsensusu, musi być porozumienie. Między nauczycielami, rodzicami,między samorządowcami, a także pomiędzy Kościołem. (...) Zadaniem dla prezydenta na tę kadencję jest szukanie takich rozwiązań, które pozwolą ludziom się do siebie zbliżać, a nie oddalać. A ja widzę, że dyskusja na temat lekcji religii w szkole trwa i widzę, że będzie można dojść do porozumienia i wypracować takie rozwiązanie, które wszystkich zadowoli.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.03.2020

edukacja
prezydent2020
Konstytucja

- Konstytucja jest najważniejszym dokumentem w naszym kraju. Politycy składają ślubowanie na konstytucję, że będą ją chronić, strzec i przestrzegać. Prezydent jest strażnikiem konstytucji. Więc jeżeli mamy konstytucję, ślubuje się na konstytucję, trzeba tej konstytucji strzec, a nie mówić, że jest tymczasowa.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.03.2020

prezydent2020
ustrój państwa
konstytucja
Trybunał Stanu

- Andrzej Duda może się spodziewać z waszej strony, że będzie postawiony przed Trybunałem Stanu? - Taką decyzję kiedyś podejmie sejm, na pewno takiej decyzji nie podejmuje prezydent.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.03.2020

prezydent2020
ustrój państwa
Trybunał Stanu
Państwo-kościół

Przede wszystkim Polacy bardzo by chcieli, żeby konstytucja w naszym kraju była przestrzegana, a w naszej konstytucji jest zapis mówiący bardzo wyraźnie o neutralności państwa wobec Kościoła. Jest taki zapis, o którym bardzo wiele osób zapomina. Wiele osób, jeżeli patrzymy na to, jak się zachowują, stara się przypodobać z powodów własnych interesów lub zdobycia większej popularności, a Kościół, w każdym razie część hierarchów kościelnych, stara się to wykorzystać także dla siebie. Więc przede wszystkim zacznijmy od przestrzegania konstytucji.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.03.2020

prezydent2020
ustrój państwa
rozdział kościoła od państwa
Państwo-kościół

[fundusz kościelny - przyp. MPW] Te rozmowy się toczą i też widzę, że nadchodzi czas, naprawdę, to jest taki czas, że to będzie zadanie na następną kadencję, żeby te sprawy uporządkować, w dobrze pojętym interesie i Kościoła i nas, jako społeczeństwa. Fundusz Kościelny, uważam, że byłoby lepiej, gdyby było wiadomo, w jaki sposób środki trafiają do Kościoła. Nie powinien być traktowany w sposób wyjątkowy. - Czy samą instytucję funduszu kościelnego utrzymujemy? - Na razie nie ma w Sejmie takiej debaty, nie ma takich ustaw, nie ma żadnej większości, która mogłaby to zrobić, co nie zmienia faktu, że ta dyskusja i to rozwiązanie musi się w naszym społeczeństwie znaleźć.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.03.2020

prezydent2020
ustrój państwa
rozdział kościoła od państwa
fundusz kościelny
Związki partnerskie

- Równość małżeńska: tak czy nie? - Trzeba znowu, tak, jak z in vitro. Uważam, że nasze społeczeństwo dojrzało już do tego, żeby zaakceptować związki partnerskie i trzeba to zrobić jak najszybciej, a potem trzeba dalej tłumaczyć, rozmawiać, żeby ludzie zaakceptowali.

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.03.2020

prezydent2020
ustrój państwa
związki partnerskie
Trybunał Konstytucyjny

Skoro został ten Trybunał [Konstytucyjny - przyp. MPW] wybrany niezgodnie z polską Konstytucją, skoro wybór pani prezes jest niezgodny, bo nie spełniono wszystkich wymaganych formalności, to trudno mówic, żeby taka instytucja mogła rozpatrywać ważne sprawy.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.03.2020

prezydent2020
konstytucja
ustrój państwa
Rynek pracy

Ludzie za swoją pracę powinni dostawać pieniądze i praca powinna opłacać się. Jeżeli ktoś pracuje, to powinien wiedzieć, że za swoją pracę może się utrzymać, że może funkcjonować, że praca daje szansę awansu. Ja uważam, że jednak pewność stabilności pracy ma ogromne znaczenie i człowiek powinien mieć i opłacone składki i mieć pełne ubezpieczenie. Tak powinno być. Chociaż też wiem, że są różne inne formy zatrudniania, ale one powinny być bezpieczne. To nie może tak, że pracownik jest zakładnikiem dobrego, czy złego humoru swojego pracodawcy. (...) -Czyli, jak rozumiem, ograniczać, nie likwidować? -Ograniczać, bo są różne formy. Ja jestem w ogóle przeciwna takim skrajnym rozwiązaniom. Bezpieczeństwo pracownika - tak, ale czasami są takie formy, że ktoś powinien być zatrudniony na umowę tymczasową, czy umowę-zlecenie, bo różne sytuacje w życiu są. gazeta.pl

Źródło: www.youtube.com

Data obietnicy: 3.03.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Strategia klimatyczna

Problem klimatu w Polsce to jest problem bardzo poważny (...) My powinniśmy naprawdę usiąść wszyscy wspólnie i zastanowić się, co zrobić, żeby jak najszybciej przejść na czyste źródła energii, jak tworzyć te nowe źródła energii w Polsce i jak się do tego przygotować i nie obiecywać do tego, czy innego roku, tylko przygotować jak to zrobić, żeby jak najwcześniej można powiedzieć, że Polska jest bezpieczna klimatycznie i że nie zatruwamy środowiska.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.03.2020

prezydent2020
polityka klimatyczna
Koronawirus: propozycje

Mamy wspaniałych aptekarzy, farmaceutów, którzy mogliby być wykorzystani do tego, żeby informować, jak należy się zachować w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z epidemiami czy z chorobami.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 1.03.2020

prezydent2020
ochrona zdrowia
koronawirus
Ceny

Dziś jednym z najpilniejszych problemów polskich rodzin jest drożyzna. Każdy, kto robi zakupy i płaci rachunki, wie, że ceny po prostu oszalały. Prezydent nie może być w tej sprawie bezradny. Nie chodzi o to, żeby robił zakupy w świetle kamer w sklepie, gdzie schowano ceny. Tutaj trzeba podjąć poważne działania. I przypominam, że prezydent ma wpływ na kształt Rady Polityki Pieniężnej, która odpowiada za stabilność cen. Dlaczego prezydent nie zwołał rady gabinetowej w tej sprawie, zamiast opowiadać, że ceny rosną tylko przejściowo?

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Niezależność sądów

Polscy sędziowie są dziś prześladowani, tak, jak sędzia Igor Tuleya, pierwsza ofiara ustawy kagańcowej. Prześladowanie sędziego za wyrok, który nie podoba się władzy, to jest dyktatura. Dlatego obiecuję wam jedno - przywrócę normalność, a wszystkie krzywdy, które dzisiaj są wyrządzone niezależnym sędziom, zostaną naprawione.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

prezydent2020
sądy i prokuratura
ustrój państwa
sprawiedliwość i prawa człowieka
Konstytucja

Przywrócenie ładu konstytucyjnego będzie dla mnie najważniejszym, niezwykle ważnym zadaniem.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

prezydent2020
ustrój państwa
konstytucja
Odpowiedzialność konstytucyjna

Nikt, kto złamał konstytucję, nie może czuć się bezkarnie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

konstytucja
ustrój państwa
prezydent2020
Strategia klimatyczna

Smog dusi nasze dzieci, a rząd, zamiast inwestować w czyste technologie, inwestuje w rosyjski węgiel. I odmawia Polakom skorzystania z miliardów euro z europejskiego Zielonego Ładu. Wysycha centralna Polska, mamy więcej rzek, niż inne kraje, a najmniej wody pitnej. O programie małej retencji zapomniano. Śmieci całymi tonami przyjeżdżają do Polski już nawet z Afryki. Przecież my nie możemy tego tolerować. W takich sprawach prezydent musi być aktywny. To jego obowiązek wynikający z Konstytucji. Dlatego jedną z pierwszych moich decyzji będzie powołanie Rady Bezpieczeństwa Klimatycznego.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

prezydent2020
polityka klimatyczna
Emerytury

Jako prezydent zrobię wszystko, by emerytury dla seniorów wreszcie były bez podatku.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Propozycje dla młodych

(...) dziś w szczególny sposób zwracam się do pracowników i pracodawców. Wiem, że każdą obietnicę rządu finansujecie wy. Dlatego państwo musi szanować wasz trud, a praca musi się opłacać. To jest szczególnie ważne dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Młodzi muszą mieć gwarancję rozwoju, dobrej edukacji i realizacji swoich marzeń. Muszą mieć stabilną pracę i mieszkanie, żeby założyć rodzinę i planować przyszłość. Państwo musi dofinansować mieszkania dla młodych. Tylko to musi być prawdziwe wsparcie, a nie tania propaganda.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Opieka medyczna dla dzieci

Za chaos tworzony dziś przez rządzących w ochronie zdrowia Polacy płacą najwyższą cenę. Ja się na to nie zgadzam. Dlatego gwarantuję, że pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie złożenie projektu ustawy, która zagwarantuje każdemu ciężko choremu dziecku najlepsze dostępne leczenie, bez względu na miejsce zamieszkania, zasobność rodziców czy status ich związku.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Program Bezpieczeństwa Psychicznego

W kancelarii prezydenta opracujemy również systemowy program bezpieczeństwa psychicznego, oparty na nowych technologiach, z którego będą mogli korzystać uczniowie i studenci, a także ich nauczyciele i opiekunowie.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Leki dla seniorów

Będę upominać się także o leki dla seniorów. Miały być za darmo, a nie są. I to jest najgorsze oszustwo, bo jeżeli obiecało się darmowe leki, to trzeba słowa dotrzymać. Tymczasem wielu seniorów nie wykupuje recept, bo ich na to nie stać. Rząd obiecał darmowe leki, to musi to wykonać.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Finansowanie służby zdrowia

Deklaruję, że złożę projekt ustawy, która zagwarantuje dodatkowy jeden procent PKB z budżetu państwa na zdrowie. Chcę, żeby wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 6 % PKB już w 2021 roku. Nie dwa dodatkowe miliardy, ale dwadzieścia dwa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Dezinformacja

Bezpieczeństwo informacyjne obywateli, szczególnie tych najmłodszych, również wpisuje się jako priorytet mojej prezydentury. Powołam do życia Radę Bezpieczeństwa Informacyjnego, ukierowaną przede wszystkim na edukację młodych ludzi. Trzeba wspomóc też nauczycieli i wspólnie z nimi opracować i wdrożyć programy chroniące przed hejtem, kłamstwem i manipulowaniem informacją. Zaproszę do rady młodych, informatyków, socjologów, psychologów, blogerów. Wszystkich tych, którzy już działają w sieci i rozpoznają zagrożenia.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

edukacja
prezydent2020
Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Natychmiastowego działania prezydenta wymaga zanikająca polityka zagraniczna. Każdy, kto obserwuje dzisiejszy świat wie, że to nie miejsce i czas na samotność. Dlatego Rada Bezpieczeństwa Narodowego przestanie być martwym zapisem. Zadbam o to, by stała się ważnym forum dla ponadpartyjnego konsensusu, kluczowego dla realizacji polskiej racji stanu. Jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskie będę szukała dla nas przyjaciół, a nie wrogów. Odbuduję prawdziwie partnerskie relacje z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Wrócimy do Trójkąta Weimarskiego i będę rozmawiała z naszymi wschodnimi sąsiadami.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 29.02.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
Podstawowe problemy służby zdrowia

W Polsce brakuje około 67 tysięcy lekarzy i ponad 100 tysięcy pielęgniarek i położnych. (...) Nie rozwiązano tego problemu i dlatego zamykane są oddziały w całym kraju. Widziałam to w Ustrzykach i w Sanoku. Zamykanie i ograniczenie oddziałów szpitalnych to będzie dewastacja substancji społecznej, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Polski, bo Polacy zamożniejsi - stać ich będzie na to, żeby płacić za swoje zdrowie dużymi pieniędzmi, ale cała reszta czuje się osamotniona, zagubiona i tak naprawdę pozbawiona godności.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 25.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Samorządy

Samorządy są dla Polaków bardzo ważne, bo to sprawy załatwiane w ich bezpośrednim otoczeniu. Samorząd musi być częścią wspólnego dialogu o Polsce. Nie może być tak, że samorządom decyzje narzucane są odgórnie bez konsultacji.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 20.02.2020

prezydent2020
ustrój państwa
administracja państwowa i samorząd
Finansowanie służby zdrowia

My chcemy, żeby te dwa miliardy, które idą na telewizję publiczną, były przekazane natychmiast do pacjentów, na leczenie, na nowoczesne lekarstwa.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 18.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Inne z działu klimat

Nasze zdrowie niszczy nie tylko rak, ale także smog, który jest wszechobecny w polskich miastach. 50 tysięcy ludzi rocznie umiera z tego powodu. A Polska, tylko dlatego, że nie chce przyjąć ustaleń o neutralności klimatycznej do 2050 r. traci pieniądze z funduszu sprawiedliwej transformacji. Jeden miliard euro. To są pieniądze, które mogłyby uratować nie tylko nasze powietrze, ale także życie wielu ludzi.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 18.02.2020

prezydent2020
polityka klimatyczna
500+

Badania pokazują, że 500 plus przyczyniło się do poprawy sytuacji wielu rodzin, ale jednocześnie że nie przyczyniło się do zwiększenia dzietności, że polepszyło status wielu matek i dzieci, ale jednocześnie że wypchnęło z rynków pracy wiele młodych kobiet. 500 plus trzeba utrzymać, ale jednocześnie stwarzać mechanizmy, które pozwolą kobietom łączyć ich role wychowawcze i zawodowe.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 16.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Rynek pracy

(...) musimy zadbać o ludzi chcących pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, którzy są dziś wypychani z rynku pracy. Pamiętajmy, to są najbardziej doświadczeni pracownicy. A pracownik z dużym doświadczeniem jest bezcenny. Państwo nie ma dziś żadnej polityki wobec seniorów. Są zostawieni sami sobie, bo nie zawsze mogą liczyć na pomoc rodziny.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 16.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Emerytury

W pierwszej kolejności powinniśmy Polaków zachęcać do dłuższej pracy, a także tłumaczyć im, że dzięki temu będą mieli zapewnione lepsze warunki życia po przejściu na emeryturę. Nasze obecne propozycje zawierają cały system zachęt do dłuższej aktywności zawodowej, ale decyzja powinna być dobrowolna. Jestem przekonana, że ludzie chcą pracować dłużej, bo pokazują to wyniki badań, a także świadomość Polaków w tym zakresie rośnie z roku na rok.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 16.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
In vitro

W art. 68 konstytucji mamy zapisany "równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków państwa". Równy dostęp nie odnosi się do małżeństw, ale jednostek. A in vitro powinno być świadczeniem opieki zdrowotnej dla wszystkich. W jakim wymiarze (do ilu dzieci, ile prób itp.) to powinno stanowić przedmiot odrębnej debaty wśród specjalistów.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 9.02.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Związki partnerskie

- Związki partnerskie? - Jak najbardziej, nie mam żadnych wątpliwości. To powinno być dawno załatwione.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 9.02.2020

ustrój państwa
związki partnerskie
Państwo-kościół

To, że osoby duchowne uczestniczą jako goście w uroczystościach państwowych, nie jest niczym złym. Kościoły są częścią społeczeństwa i publicznego życia. Tyle że w zgodzie z konstytucją powinny uczestniczyć osoby duchowne wszystkich wyznań.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 9.02.2020

prezydent2020
ustrój państwa
związki partnerskie
Węgiel i inne źródła energii

Tak, jestem za odejściem od węgla w stronę źródeł odnawialnych. Chyba wszyscy wiemy, że trzeba dbać o klimat, o naszą przyszłość, bo myślimy o przyszłości dla naszych dzieci, dla naszych pokoleń.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.02.2020

prezydent2020
polityka klimatyczna
Wynagrodzenia dla nauczycieli

Zawód nauczyciela jest bardzo ważny, od niego zależy przyszłość naszych dzieci i wnuków. Nauczyciele powinni być znacznie lepiej wynagradzani i powinni mieć więcej wolności w prowadzeniu szkoły. System naszej oświaty powinien dawać nauczycielom prawo do autorskiego działania.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.02.2020

edukacja
prezydent2020
Religia w szkołach

Lekcje religii w szkołach się nie sprawdziły. Tak naprawdę budzą wiele kontrowersji. Dzięci niechętnie biorą w nich udział. Trzeba zastanowić się nad innym rozwiązaniemm. W tej chwili większość rodziców chce, żeby dzieci chodziły na lekcje religii w szkołach, bo jest to dlanich prostsze i łatwiejsze. Trzeba na ten temat rozmawiać. Ale byłam zwolenniczką lekcji religii w parafiach.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.02.2020

edukacja
prezydent2020
Handel w niedzielę

To Polacy powinni decydować, jak chcą spędzać czas i jak chcą robić zakupy i tutaj powinno im się zostawić prawo wyboru. (...) A sama wiem, że czasem trudno zrobić zakupy w tygodniu.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.02.2020

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Prezydent

Z tymi uprawnieniami, które posiada polski prezydent, można zrobić bardzo, bardzo wiele dobrego. NIe trzeba zmieniać uprawnień [prezydenta – przyp. MPW] , wystarczy, żeby prezydent robił to, co do niego należy: strzegł Konstytucji, przestrzegał prawa i łączył Polaków.

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 3.02.2020

prezydent
prezydent2020
ustrój państwa
Myśliwce F-35, obrona przeciw rakietowa

Nie czuję się bezpieczniejsza, bo te samoloty [myśliwce f-35], jak dobrze pójdzie, będziemy w Polsce mieli za 15 lat. Te samoloty wymagają specjalnych lotnisk, specjalnego wyszkolenia pilotów. To jest 15 lat, zanim pierwszy samolot trafi do Polski, a my potrzebujemy mieć poczucie bezpieczeństwa, żeby te samoloty, któe mamy, które są na lotnisku, były w stanie bronić naszego kraju. Potrzebujemy obronę przeciwrakietową bardzo silnie rozwiniętą, a o tym na razie Prawo i Sprawiedliwość nie mówi. Poza tym martwi mnie to, że z taką łatwością wydaje się pieniądze. Jestem pewna, że Sejm, sejmowa komisja obrony narodowej powinna być poinformowana dlaczego ten zakup, na jakich warunkach, dlaczego nie ma offsetu, dlaczego nie ma rzeczy, z któych powinniśmy skorzystać, wydając tak duże pieniądze na zakup tych samolotów. Wiele wątpliwości, wydane pieniądze, a poczucie bezpieczeństwa wcale się nie zwiększyło.

Źródło: www.polsatnews.pl

Data obietnicy: 2.02.2020

bezpieczeństwo i obronność
prezydent2020
Religia w szkołach

Religia przynależy sferze sacrum i tam się najlepiej jej naucza. Zawsze byłam zwolenniczką katechezy w salach parafialnych. Ale po tylu latach religii poza sacrum, niektórym, zwłaszcza rodzicom małych dzieci, jest wygodnie posyłać je do szkoły. Myślę, że decyzje o tym powinny być zależne od potrzeb rodziców. Ale generalnie uważam, że mało co tak zniechęca do wiary jak szkolne warunki jej nauczania.

Źródło: www.wprost.pl

Data obietnicy: 1.02.2020

edukacja
prezydent2020
Unia Europejska

Jeżeli chcemy być bezpiecznym krajem, jeżeli chcemy, żeby nasza historia była szanowana, żeby prawda o nas była szanowana musimy mieć sojuszników, a nie znajdziemy ich nigdzie poza Unią. Unia jest dla nas najważniejsza

Źródło: www.facebook.com

Data obietnicy: 31.01.2020

polityka zagraniczna
prezydent2020
In vitro

Jestem przeciwna zakazowi in vitro. In vitro musi być w Polsce dostępne i refundowane. Nasi obywatele zasługują na medycynę opartą na nauce, a nie ideologii.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 13.01.2020

ochrona zdrowia
prezydent2020
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

Jako Prezydent doprowadzę do tego, że wszyscy nielegalnie wybrani sędziowie zostaną z TK usunięci.

Źródło: twitter.com

Data obietnicy: 5.12.2019

prezydent2020
ustrój państwa
sądy i prokuratura
Emerytury

Emerytura minimalna w polskim systemie emerytalnym powinna być wyższa i musi zapewniać emerytom godne życie. Jej poziom w długim horyzoncie zależeć będzie nie od woli polityków, ale od stanu naszej gospodarki, wydajności pracy, a także liczby osób pracujących, bo to one muszą odprowadzić składki na te emerytury.

Źródło: oko.press

Data obietnicy: 3.12.2019

gospodarka i energetyka
prezydent2020
Trzynasta emerytura wyższa dla dłużej aktywnych zawodowo

Trzynasta emerytura będzie tym wyższa, im dłużej dana osoba pozostawała aktywna, nawet jeśli jej praca była nisko wynagradzana.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
seniorzy
emerytury
budżet państwa i podatki
reforma emerytalna
19 Warszawa
PO
Związki partnerskie

Zalegalizujemy związki partnerskie.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

prawa i wolności obywatelskie
związki partnerskie
PO
Polska Seniora

W programie „Polska Seniora” proponujemy również wprowadzenie do powszechnego użycia opasek ratunkowych monitorujących stan zdrowia. Dzięki opaskom w sytuacji zagrożenia powiadamiane są służby ratunkowe. Sprzęt będzie dofinansowany w wysokości 10% kwoty czeku opiekuńczego.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
seniorzy
polityka społeczna
19 Warszawa
Koalicja Obywatelska
Powiatowe centra komunikacyjne

Do 2025 r. powinno powstać 314 powiatowych centrów komunikacyjnych.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy lokalne
infrastruktura
komunikacja
rozwój regionalny
19 Warszawa
PO
Drogi i autostrady w Polsce

Priorytetem Koalicji Obywatelskiej będzie przywrócenie dynamicznej rozbudowy sieci dróg i autostrad w całej Polsce.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
infrastruktura
drogi i autostrady
19 Warszawa
PO
Polska dyplomacja kulturalna

Będziemy konsekwentnie popularyzować polskie dziedzictwo kulturowe i współczesną twórczość artystyczną poza granicami Polski we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Przywrócimy znaczenie Instytutowi Adama Mickiewicza, także poprzez jego wkład w opisany proces restytucji polskiej dyplomacji kulturalnej.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy europejskie
sprawy globalne
kultura
dyplomacja
19 Warszawa
PO
Premia emerytalna

Długi staż pracy będzie wynagradzany tzw. premią emerytalną.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
emerytury
seniorzy
reforma emerytalna
polityka społeczna
19 Warszawa
PO
Zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży

Zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży sfinansuje od razu ZUS. To oznacza, że pracodawca nie będzie musiał go wypłacać przez pierwsze 33 dni ze swoich środków. Dzięki temu sytuacja kobiet na rynku pracy znacznie się poprawi.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
prawa kobiet i mniejszości
ZUS
rynek pracy
19 Warszawa
PO
Wspólna europejska polityka zdrowotna

Koalicja Obywatelska chce wprowadzenia wspólnej europejskiej polityki zdrowotnej.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy europejskie
ochrona zdrowia
integracja europejska
19 Warszawa
PO
In vitro

In vitro będzie finansowane z budżetu państwa.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
ochrona zdrowia
prawa i wolności obywatelskie
prawa kobiet i mniejszości
in vitro
19 Warszawa
PO
Akt Odnowy Demokracji

Uchwalimy Akt Odnowy Demokracji.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
sądy i prokuratura
prawo
projekt ustawy
19 Warszawa
PO
Nielegalny wywóz leków

Koalicja Obywatelska wyda prawdziwą – a nie tylko na papierze – wojnę nielegalnemu wywozowi leków.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
sprawy europejskie
budżet państwa i podatki
handel międzynarodowy
19 Warszawa
PO
Polityka senioralna

Powołamy Pełnomocnika rządu ds. polityki senioralnej, utworzymy międzyresortową Radę Polityki Senioralnej oraz Obywatelski Parlament Seniorów, który będzie ustawowym reprezentantem osób starszych. Wzmocnimy również i dofinansujemy Gminne Rady Seniorów, umożliwimy powoływanie takich rad na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
seniorzy
administracja państwowa i samorząd
prawa i wolności obywatelskie
partycypacja
projekt ustawy
19 Warszawa
PO
Opieka na SORach

Doprowadzimy do tego, że pacjent SOR w ciągu pierwszych 60 minut otrzyma opiekę i będzie dokładnie wiedział, jaki jest jego plan leczenia.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
19 Warszawa
PO
Niedziela handlowa

Zlikwidujemy zakaz handlu w niedziele.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
handel
prawo
projekt ustawy
19 Warszawa
PO
Stypendia dla studentów

Już od pierwszego roku studiów młody człowiek ma prawo, by jego zdolności i praca zostały docenione, dlatego co najmniej 10–15% osób rozpoczynających studia z najlepszymi wynikami rekrutacji otrzyma stypendium za wyniki w nauce.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
edukacja i szkolnictwo wyższe
edukacja
zarobki
19 Warszawa
PO
Prokurator Generalny

Rozdzielimy funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
sądy i prokuratura
19 Warszawa
PO
Integracja polskich zespołów badawczych

Umożliwimy integrację polskich zespołów badawczych z zespołami państw UE w obszarze nowych technologii i ICT.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy europejskie
innowacje i nowe technologie
przedsiębiorczość
Unia Europejska
19 Warszawa
PO
Wydatki publiczne na ochronę zdrowia

Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce wynoszą obecnie 4,7% PKB. Koalicja Obywatelska chce, by było to 6% PKB – faktycznie, a nie tylko na papierze.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
ochrona zdrowia
19 Warszawa
PO
Uniwersytety Trzeciego Wieku i festiwale nauki

Zależy nam na tym, aby szkoły wyższe tworzyły i rozwijały Uniwersytety Trzeciego Wieku. Będziemy wspierać finansowo festiwale nauki oraz powołanie przez uczelnie Polskiej Otwartej Sieci Edukacji i Nauki, dającej dostęp online do wiedzy i możliwości uczenia się dla wszystkich pokoleń, we wszystkich dyscyplinach wraz z możliwością uzyskiwania certyfikatów zawodowych.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
edukacja
edukacja i szkolnictwo wyższe
seniorzy
polityka społeczna
kultura
19 Warszawa
PO
Zakaz sprowadzania odpadów do Polski

Wydany zostanie absolutny zakaz sprowadzania odpadów do Polski.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
sprawy globalne
sprawy europejskie
ekologia i środowisko
prawo
19 Warszawa
PO
Urlopy dla bliskich osoby starszej

Dlatego postulujemy wprowadzenie dwóch rodzajów urlopów dla bliskich osoby starszej. Pierwszy to czternastodniowe urlopy wytchnieniowe, by nabrać sił w trakcie długotrwałej opieki np. nad rodzicami. Drugi rodzaj to czternastodniowy bezpłatny urlop opiekuńczy (lub praca w niepełnym wymiarze).

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
seniorzy
prawa i wolności obywatelskie
19 Warszawa
PO
Program "Bardzo Młoda Kultura"

Przywrócimy świetnie sprawdzający się w lokalnych, odległych od dużych aglomeracji wspólnot program „Bardzo Młoda Kultura”.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
rozwój regionalny
edukacja
kultura
młodzi
19 Warszawa
PO
Bezpłatne badania przekrojowe

Koalicja Obywatelska wprowadzi bezpłatne przekrojowe badania dla każdego Polaka i każdej Polki, który osiągnął 50. rok życia. Takie badania można będzie bezpłatnie powtarzać co 5 lat.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
służba zdrowia
polityka społeczna
19 Warszawa
PO
Głosowanie przez internet i referenda

Wprowadzimy głosowania przez Internet oraz zasadę, wedle której milion zebranych podpisów będzie obligował do przeprowadzenia referendum.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: wrzesień 2019

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
prawo
referendum
wybory
19 Warszawa
PO
Rozwiązywanie problemów w krajach uchodźców

Sama rozlokowanie ich, nawet jeżeli każde z państw przyjmie ich maksymalna ilość, to nie rozwiązuje problemu (..) Trzeba starać się zatrzymać ich [uchodźców - przyp. mpw] w ich krajach, czyli tam zacząć w pierwszej kolejności rozwiązywać problemy.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 11.09.2015

wybory 2015
PO
migracja
sprawy globalne
polityka zagraniczna
O aborcji

Zawsze jest próba zerwania tej trudnej ustawy, ktora na pewno nikogo nie zadowala, ale daje takie poczucie dla kobiet bezpieczeństwa w pewnych sytuacjach. Przecież to kobieta w tych trzech skrajnych wypadkach sama podejmuje decyzje, ale ma prawo wyboru. I zabieranie tego, zamykanie wydaje mi się nie dobre i nie do końca jestem przekonana, że to jest tylko intencja obrony życia, tym bardziej że jest to zawsze przed wyborami, jest to bardzo polityczne.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 11.09.2015

wybory 2015
sprawy ogólnopolskie
PO
ochrona zdrowia
światopogląd
aborcja
Organizacje pozarządowe

Najważniejsze z rzeczy, które możemy dla nich [organizacje pozarządowe] zrobić to propagować ich działalność. PO chce stworzyć specjalny kapitał żelazny, który pozwoli rozwijać organizacje. Trzeba ułatwić im zdobywanie środków. Wszystkie procedury należy upraszczać i prowadzić takie działania, które najlepiej wzmocnią organizacje. Ważne jest to, że w samorządach powstają funkcje osób będących łącznikami z organizacjami. Nasze postulaty: bardzo ważna jest edukacja - od przedszkola do seniora. Uproszczenie procedur dla organizacji. Stworzenie funduszy, które pozwolą budować kapitał żelazny. Stworzenie centrów kulturalno-społecznych dla organizacji pożytku publicznego.

Źródło: wiadomosci.ngo.pl

Data obietnicy: 16.09.2011

PO
sprawy ogólnopolskie
19 Warszawa
partycypacja
prawa i wolności obywatelskie
wybory 2011
Leczenie ambulatoryjne

Koalicja Obywatelska chce również przeznaczyć odpowiednie środki na inwestycje w leczenie ambulatoryjne.

Źródło: kidawa-blonska.pl

Data obietnicy: 09-2019

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
inwestycje
19 Warszawa
PO

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 178 450 PLN
Uwagi: wspólnie z mężem
Papiery wartościowe
Nazwa: Akcja imienna Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze
Liczba jednostek: 1
Cena jednostki: 100 PLN
Pełna kwota: 100 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Powierzchnia działki: 1415 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Powierzchnia działki: 926 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność 1/2 domu, hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: dom z 1926 r., podano wartość 1/2 domu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 349,71 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 30 349,71 PLN opodatkowana - 0 PLN

Opis: wynagrodzenie - Kancelaria Sejmu
Kwota: 158 840,18 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 68,58 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Phaeton
Rok produkcji: 2004

Inne mienie
Opis: pamiątki rodzinne
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PEKAO SA - limit 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny udzielony przez Bank Pekao BP
Cała kwota: 50 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 191 500 PLN
Uwagi: wspólnie z mężem
Papiery wartościowe
Nazwa: Akcja imienna Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze
Liczba jednostek: 1
Cena jednostki: 100 PLN
Pełna kwota: 100 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Powierzchnia działki: 1415 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Powierzchnia działki: 926 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność 1/2 domu, hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: dom z 1926 r., podano wartość 1/2 domu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: wynagrodzenie - Kancelaria Sejmu
Kwota: 91 198,56 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Phaeton
Rok produkcji: 2004

Inne mienie
Opis: pamiątki rodzinne
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PEKAO SA - limit 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny udzielony przez Bank Pekao BP
Cała kwota: 50 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 162 000 PLN
Uwagi: wspólnie z mężem
Papiery wartościowe
Nazwa: Akcja imienna Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze
Liczba jednostek: 1
Cena jednostki: 100 PLN
Pełna kwota: 100 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Powierzchnia działki: 1415 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Powierzchnia działki: 926 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność 1/2 domu, hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: dom z 1926 r., podano wartość 1/2 domu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 349,71 PLN
Uwagi: w tym: nieopodatkowana: 30 349,71 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis: wynagrodzenie - Kancelaria Sejmu
Kwota: 158 840,18 PLN

Opis: prawa autorskie
Kwota: 68,58 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Phaeton
Rok produkcji: 2004

Inne mienie
Opis: pamiątki rodzinne
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PEKAO SA - limit 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny udzielony przez Bank Pekao BP
Cała kwota: 13 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-03-21
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: wspólnie z mężem
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 136 000 PLN
Papiery wartościowe
Nazwa: Akcja imienna Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze
Liczba jednostek: 1
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Powierzchnia działki: 1415 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: wartość około

Powierzchnia domu: 438 m2
Powierzchnia działki: 926 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność 1/2 domu, hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: dom z 1926 r., podano wartość 1/2 domu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 411,78 PLN
Uwagi: w tym: opodatkowana: 3 051,78 PLN nieopodatkowana: 27 360 PLN

Opis: wynagrodzenie
Kwota: 169 086,22 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volkswagen
Model: Phaeton
Rok produkcji: 2004

Inne mienie
Opis: pamiątki rodzinne
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PEKAO SA - limit 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny udzielony przez Bank Pekao S.A.
Cała kwota: 12 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny udzielony przez Bank Pekao BP
Cała kwota: 13 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-03-26
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 000 PLN
Uwagi: wspólnie z mężem
Papiery wartościowe
Nazwa: Akcja imienna Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze
Liczba jednostek: 1
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Powierzchnia działki: 1415 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Powierzchnia działki: 926 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność 1/2 domu, hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: dom z 1926 r., podano wartość 1/2 domu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 799,06 PLN
Uwagi: w tym: opodatkowana: 2 439,06 PLN nieopodatkowana: 27 360 PLN

Opis: wynagrodzenie - Kancelaria Sejmu
Kwota: 189 094,30 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002
Inne mienie
Opis: pamiątki rodzinne
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PEKAO SA - limit 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny udzielony przez Bank Pekao S.A.
Cała kwota: 30 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny udzielony przez Bank Pekao BP
Cała kwota: 20 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-03-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 252 000 PLN
Uwagi: (wspólnie z mężem)
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Powierzchnia działki: 1415 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Powierzchnia działki: 926 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność 1/2 domu, hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: Dom z 1926 roku podano wartość 1/2 domu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: KPRM - uposażenie
Kwota: 81 315,16 PLN brutto

Opis: Dieta parlamentarna
Kwota: 29 914,37 PLN
Uwagi: w tym: opodatkowana 2 554,37 PLN nieopodatkowane 27 360 PLN

Opis: wynagrodzenie (Kancelaria Sejmu)
Kwota: 99 663,36 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002
Inne mienie
Opis: pamiątki rodzinne
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PEKAO SA - limit 15 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt konsumpcyjny udzielony przez Bank Pekao S.A.
Cała kwota: 30 000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Maria
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 215 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Powierzchnia działki: 1415 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Powierzchnia działki: 926 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność 1/2 domu, hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: Dom z 1926 roku wartość 1/2 domu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: KPRM - uposażenie
Kwota: 66 458,68 PLN brutto

Opis: Dieta poselska
Kwota: 23 875,01 PLN brutto
Uwagi: opodatkowane 2 168,21 PLN nieopodatkowane 23 706,80 PLN

Opis: Wynagrodzenie Marszałka Sejmu RP
Kwota: 64 273,72 PLN brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002
Inne mienie
Opis: pamiątki rodzinne
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PEKAO SA - limit 15 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-10
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Maria
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Marszałek Sejmu RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: wspólnie z mężem
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 265 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Powierzchnia działki: 1415 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Powierzchnia działki: 926 m2
Wartość domu: 700 000 PLN
Tytuł prawny: własność 1/2 domu hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: wartość 1/2 domu

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: KPRM - uposażenie
Kwota: 66 458,68 PLN

Opis: Sejm RP - uposażenie
Kwota: 18 195,10 PLN

Opis: Dieta poselska
Kwota: 19 784,64 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002
Inne mienie
Opis: pamiątki rodzinne
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PEKAO SA - limit 15 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-08-03
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Maria
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja
Poseł na Sejm RP
Sekretarz Stanu w KPRM - rzecznik rządu
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: wspólnie z mężem
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 300 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Powierzchnia działki: 1415 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Powierzchnia działki: 926 m2
Wartość domu: 700 000
Tytuł prawny: własność 1/2 domu hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: podana wartość udziału (1/2 domu) dom z 1926 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm RP - uposażenie
Kwota: 1803,39 PLN

Opis: Sejm RP - dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: KPRM - uposażenie
Kwota: 129 564,56 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Rover
Model: Mini Cooper
Rok produkcji: 1996

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002

Inne mienie
Opis: pamiątki rodzinne
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PEKAO SA limit na karcie - 15 000 PLN
Podpis
Data: 2015-04-22
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Maria
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: wspólnie z mężem
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 320 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Powierzchnia działki: 1415 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Powierzchnia działki: 926 m2
Wartość domu: 700 000
Tytuł prawny: własność 1/2 domu hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: podana wartość udziału (1/2 domu) dom z 1926 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Sejm RP - uposażenie
Kwota: 126 679,87 PLN

Opis: Sejm RP - dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

Opis: dieta Rada Programowa Polskie Radio
Kwota: 310 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Rover
Model: Mini Cooper
Rok produkcji: 1996

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002

Inne mienie
Opis: pamiątki rodzinne
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumencki, Pekao S. A.
Cała kwota: 20 000 PLN
Uwagi: rozpoczęcie kredytu 2012-04-11 zakończenie kredytu 2014-04-05

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa PEKAO SA limit na karcie - 15 000 PLN

Podpis
Data: 2014-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Maria
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 300000PLN
Uwagi: wspólnie z mężem
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Wartość domu: 700 000
Tytuł prawny: własność 1/2 domu hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: podana wartość udziału (1/2 domu) dom z 1926 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 123 850,47 PLN

Opis: dieta poselska
Kwota: 29 676,96 PLN

Opis: dieta Rada Programowa Polskie Radio
Kwota: 1550 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Chevrolet
Model: Blazer
Rok produkcji: 1994

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002

Uwagi ogólne: pamiątki rodzinne
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt konsumpcyjny, Pekao S. A.
Cała kwota: 20 000 PLN
Uwagi: rozpoczęcie kredytu 2012-04-11 zakończenie kredytu 2014-04-05 rata ok. 947 PLN
Podpis
Data: 2013-04-24
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Maria
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 340000PLN
Uwagi: wspólnie z mężem
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Wartość domu: 700 000
Tytuł prawny: własność 1/2 domu hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: podana wartość udziału (1/2 domu) dom z 1926 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2316,96 PLN

Opis: dieta Rada Programowa Polskie Radio
Kwota: 296 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Chevrolet
Model: Blazer
Rok produkcji: 1994

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002

Uwagi ogólne: pamiątki rodzinne
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2012-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Małgorzata Maria
Nazwisko: Kidawa-Błońska
Nazwisko panieńskie: Grabska
Data urodzenia: 1957-05-05
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 340000PLN
Uwagi: wspólnie z mężem
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 142,8 m2
Wartość domu: 640 000 PLN
Tytuł prawny: hipoteka, współwłasność z mężem

Powierzchnia domu: 438 m2
Wartość domu: 700 000
Tytuł prawny: własność 1/2 domu hipoteka, współwłasność z mężem
Uwagi: podana wartość udziału (1/2 domu) dom z 1926 r.

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 97 810,50 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1930,80 PLN

Opis: dieta Rada Programowa Polskie Radio
Kwota: 296 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Chevrolet
Model: Blazer
Rok produkcji: 1994

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC 70
Rok produkcji: 2002

Uwagi ogólne: pamiątki rodzinne
Podpis
Data: 2011-10-24