Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1989-08-22, Warszawa
Zawód: przedsiębiorca
Wykształcenie: wyższe
Mgr. stosunków międzynarodowych na Collegium Civitas w Warszawie. Prowadziła własną firmę z branży reklamowej i szkoleniowej. Współtworzyła akcję pro-frekwencyjną "To ważne wybory". Wspierała również drugą ogólnopolską edycję "Głosuj bez meldunku". Była rzeczniczką Rafała Trzaskowskiego w czasie... kampanii wyborczej na prezydenta miasta. W l. 2010-2019 radna m.st. Warszawy, w 2019 r. wybrana wiceprzewodniczącą rady. Posłanka na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja), w IX kadencji Sejmu była członkinią komisji: Infrastruktury; Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Wiceprzewodnicząca mazowieckich struktur PO.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Aleksandry Gajewskiej ul. Bracka 5 lok. 9 00-501 Warszawa woj. mazowieckie tel. 794 255 043 biuro@jasnezegajewska.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Posłanka na Sejm IX kadencji, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej na Mazowszu. W polityce od 2010 roku, kiedy została najmłodszą w historii radną Warszawy. W 2019 w wyborach parlamentarnych uzyskała mandat posłanki, startując z ostatniego miejsca na liście. W swoich aktywnościach koncentruje się na sprawach kobiet, rozwoju opieki wczesnodziecięcej, ale także tematach związanych z ochroną środowiska.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Radna m.st. Warszawy (miasto na prawach powiatu)
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Powołanie i aktywna praca dwóch ważnych zespołów parlamentarnych: ds. m.st. Warszawy i ds. wspomagania rozwoju dzieci do lat 3
Drugi sukces
Nagłośnienie problemu i liczne skuteczne interwencje ws. zjawiska przemocy seksualnej w tzw. „przejazdach na aplikację”
Trzeci sukces
Wysokie miejsce w rankingu aktywności: interpelacji, zapytań, wystąpień w ważnych dla moich wyborców sprawach
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Odp. w komentarzu
Odp. w komentarzu
Odp. w komentarzu
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi.
Niewiele jest ważnych ustaw, w których uwzględniono potrzebne poprawki opozycji. Niestety obecny Sejm zamknął się na konstruktywny dialog. Istotne były ustawy o pomocy przedsiębiorcom w czasie pandemii (niestety także z mankamentami) a także o wsparciu dla ukraińskich uchodźców po rosyjskiej napaści.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarna Grupa Kobiet​​ Parlamentarny Zespół ds. Elektromobilności​​ ​ Parlamentarny Zespół ds. Endometriozy​​ Parlamentarny Zespół ds. m. st. Warszawy Parlamentarny Zespół ds. Miast​ Parlamentarny Zespół ds. Sportu Kobiet​ Parlamentarny Zespół ds. Szczepień i Promocji Zdrowia​ Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu​ Parlamentarny Zespół ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3 Zespół Parlamentarny "Zerwij z plastikiem"
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, które grupy zawodowe powinny Pani/Pana zdaniem zostać objęte obowiązkowym szczepieniem (z pominięciem osób, które nie mogą zostać zaszczepione ze względów medycznych).
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Pracownicy ochrony zdrowia
 2. Nauczyciele
 3. Służby mundurowe
 4. Żołnierze
 5. Pracownicy handlu
 6. Pracownicy kluczowych usług publicznych (transport miejski, wodociągi, zaopatrzenie w energię, oczyszczanie miasta)
 7. Urzędnicy administracji centralnej i samorządowej
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Nie ulega wątpliwości, że szczepienia są najważniejszym narzędziem, aby wrócić do pełnej normalności. Sama zaszczepiłam się i namawiam do tego wszystkich. Jednak nie jestem gorącą zwolenniczką powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19, to w obecnych realiach po prostu niewykonalne. Uważam, że w kwestii walki z pandemią powinniśmy słuchać ekspertów: lekarzy, epidemiologów i naukowców. Rada Medyczna już dawno rekomendowała, że pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele i służby mundurowe powinny być objęte obowiązkiem szczepień, ponieważ każdego dnia mają kontakt z wieloma osobami i nie mogą narażać ich na niebezpieczeństwo. W Unii Europejskiej jedynie Austria zdecydowała się na wprowadzenie obowiązkowych szczepień. Chciałabym, żeby polski rząd rozpoczął wreszcie przemyślaną, efektywną i opartą na faktach kampanie promującą szczepienia. Polacy potrzebują usłyszeć głos autorytetów, jeżeli nie są przekonani i nie mają zaufania do skutków szczepionki. Ta strategia może być zdecydowanie skuteczniejsza niż przymus, który wprowadzi w społeczeństwie kolejne podziały. To jest możliwe, co pokazuje przykład władz Portugalii, które skutecznie zachęciły swoich obywateli do szczepień. Zanim rozpoczniemy jakąkolwiek debatę o obowiązkowych szczepieniach, polski rząd musi wreszcie wykorzystać wszystkie możliwe środki egzekwowania obecnych ograniczeń.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Właściwie wszystkie z wymienionych gałęzi wymagają strategicznych rozwiązań, szczególnie w obliczu pandemii koronawirusa. Wskazałam trzy specyficzne: system ochrony zdrowia, (podczas kolejnych fal zachorowań znajduje się na skraju wytrzymałości), ochronę zdrowia psychicznego (gorące apele o wsparcie tej dziedziny pojawiają się już przed pandemią, a aktualne zamknięcie powoduje jeszcze więcej problemów psychicznych Polaków) oraz finanse samorządów (przy generalnie większych obciążeniach fundowanych im przez obecny rząd, czas pandemii pogłębił jeszcze patową sytuację)
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Wydaje się, że należy przede wszystkim wzmocnić opiekę psychologiczno-pedagogiczną w szkołach, do których po pandemii wrócą uczniowie. Kluczowa będzie odpowiednia diagnoza stanu psychicznego ucznia oraz wdrożenie odpowiedniej ścieżki pomocy.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość. Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksandra Małgorzata
Nazwisko: Gajewska
Data urodzenia: 1989-08-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: posłanka na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4500 EUR

Kwota: 2000 USD

II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka
Powierzchnia działki: 1,96 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność, 1/2 działki
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Senso Unico Aleksandra Gajewska
Przedmiot działalności: działalność agencji reklamowych
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście, jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 77 580 PLN
Dochód: 37 001,22 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: pełnienie obowiązków obywatelskich
Kwota: 22 677,20 PLN brutto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Lexus
Model: CT
Rok produkcji: 2014
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): leasing samochodowy - 2019 r., Lexus CT, 2014 r.
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: radny
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksandra Małgorzata
Nazwisko: Gajewska
Data urodzenia: 1989-08-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Rada m.st. Warszawy
Stanowisko lub funkcja: Radna
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 2500 EUR
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka
Powierzchnia działki: 1,96 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2 działki

Rodzaj: miejsca postojowe
Wartość: 26 000 PLN
Tytuł prawny: udział
Uwagi: udział 648/37 577 części stanowiącej odrębną nieruchomość - 2 miejsca postojowej

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Senso Unico Aleksandra Gajewska
Przedmiot działalności: działalność agencji reklamowej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście, jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 73 110 PLN
Dochód: 27 795,30 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta radnego m.st. Warszawy
Kwota: 28 953,30 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2017-04-25
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: radny
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksandra Małgorzata
Nazwisko: Gajewska
Data urodzenia: 1989-08-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Rada m.st. Warszawy
Stanowisko lub funkcja: Radna
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka
Powierzchnia działki: 1,96 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2 działki

Rodzaj: Garaż
Wartość: 26 000 PLN
Tytuł prawny: udział
Uwagi: udział 648/37 577 części stanowiącej odrębną nieruchomość

VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Senso Unico Aleksandra Gajewska
Przedmiot działalności: działalność agencji reklamowej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście, jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 46 272,00 PLN
Dochód: 3573,70 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta radnego
Kwota: 28 528,57 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: New Beetle
Rok produkcji: 1999
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2016-04-20
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: radny
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksandra Małgorzata
Nazwisko: Gajewska
Data urodzenia: 1989-08-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Rada m.st. Warszawy
Stanowisko lub funkcja: Radna
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka
Powierzchnia działki: 1,96 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2 działki
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Senso Unico Aleksandra Gajewska
Przedmiot działalności: działalność agencji reklamowej
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście, jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 78 281,00 PLN
Dochód: 35 893,00 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta radnego
Kwota: 28 934,00 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: New Beetle
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Millenium, 2011 r.
Cała kwota: 27 132,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 3156,39 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-04-28
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: radny
Dane osobowe
Imię (imiona): Aleksandra Małgorzata
Nazwisko: Gajewska
Data urodzenia: 1989-08-22
Miejsce urodzenia: Warszawa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Rada m.st. Warszawy
Stanowisko lub funkcja: Radna
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 45 000 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka
Powierzchnia działki: 1,96 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2 działki
VII. Działalność gospodarcza
1. Prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzona działalność
Nazwa i forma prawna: Senso Unico Aleksandra Gajewska
Przedmiot działalności: doradztwo i pomoc, lobbing w zakresie s.m. i komunikacji
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami: osobiście, jednoosobowa działalność gospodarcza
Dochód / Przychód
Przychód: 78 281,00 PLN
Dochód: 36 552,70 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Dieta radnego
Kwota: 28 934,08 PLN
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): Samochód osobowy
Marka: Volkswagen
Model: New Beetle
Rok produkcji: 1999
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w Banku Millenium, 2011 r.
Cała kwota: 27 132,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 5393,71 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2014-12-30