Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Kandydatka na posłankę do PE Komitet wyborczy: Lewica Okręg: 5, mazowiecki Partia: Nowa Lewica Zawód: prawniczka

Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1983-06-11, Warszawa
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka anglistyki oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2002 r. pracowała jako tłumaczka freelancerka. Od 2007 r. wspólniczka i prokurentka Gummipol sp. z o.o. W l. 2010-2013 przewodnicząca warszawskiego koła Federacji Młodych Socjaldemokratów, w. l 2011-2015 przewodnicząca koła w... Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej. Była także jedną ze współorganizatorek ruchu „Dziewuchy Dziewuchom” oraz członkinią Komitetu Organizacyjnego Parady Równości. Od 2012 r. była rzeczniczką prasową Rady Mazowieckiej SLD, a w l. 2016-2021 rzeczniczką prasową SLD. Wiceprzewodnicząca mazowieckiej Nowej Lewicy. Bezskutecznie kandydowała do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2010 r. oraz do Rady m.st. Warszawy w 2018 r. Posłanka na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja). W Sejmie IX kad. wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, członkini Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Anny-Marii Żukowskiej ul. Złota 9 lok. 4 00-019 Warszawa woj. mazowieckie tel. 786 852 891 anna.maria.zukowska.lewica@gmail.com
 • Filia Biura Poselskiego Anny- Marii Żukowskiejw dzielnicy Praga- Północ ul. Pl Hallera 5 03-464 Warszawa woj. mazowieckie
 • Filia Biura Poselskiego Anny- Marii Żeromskiej w dzielnicy Śródmiescie ul. Złota 11 00-019 Warszawa woj. mazowieckie
 • Filia Biura Poselskiego Anny- Marii Żukowskiej ul. Żeromskiego 31 26-600 Radom woj. mazowieckie
 • Filia Biura Poselskiego Anny- Marii Żukowskiejw dzielnicy Wola ul. Karolkowa 60 01-193 Warszawa woj. mazowieckie

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Prawa dziecka w Polsce (2023)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Dyscyplinujący klaps to jedynie metoda wychowawcza. Rodzice mają prawo do wychowania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami.
B. Dyscyplinujący klaps to przemoc wobec dziecka. Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z wybranymi przez siebie metodami, ale ich swoboda kończy się, gdy zaczynają sprawiać fizyczny i psychiczny ból dziecku.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Według Krajowego Rejestru Długów w 2023 r. 292 tys. osób uchyliło się od obowiązku alimentacyjnego. Które z poniższych rozwiązań uważa Pani/Pan za priorytetowe w reformie polskiego prawa alimentacyjnego?
 1. Wprowadzenie alimentów natychmiastowych, zasądzanych po złożeniu wniosku w formularzu urzędowym.
 2. Wprowadzenie postępowania mediacyjnego, mającego na celu pojednanie rodziców i dojście do porozumienia w kwestii alimentów.
 3. Wypracowanie systemu obiektywnych kryteriów, wyznaczających minimalną wysokość alimentów podlegającą corocznej waloryzacji.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Określenie „władza rodzicielska” wprowadza podległość dziecka wobec rodzica. Należy je zastąpić terminem „odpowiedzialność rodzicielska”.
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Absolwentka anglistyki oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2002 r. pracowała jako tłumaczka freelancerka. Od 2007 r. wspólniczka i prokurentka Gummipol sp. z o.o. W l. 2010-2013 przewodnicząca warszawskiego koła Federacji Młodych Socjaldemokratów, w. l 2011-2015 przewodnicząca koła w Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej. Była także jedną ze współorganizatorek ruchu „Dziewuchy Dziewuchom” oraz członkinią Komitetu Organizacyjnego Parady Równości. Od 2012 r. była rzeczniczką prasową Rady Mazowieckiej SLD, a w l. 2016-2021 rzeczniczką prasową SLD. Wiceprzewodnicząca mazowieckiej Nowej Lewicy. Bezskutecznie kandydowała do Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2010 r. oraz do Rady m.st. Warszawy w 2018 r. Posłanka na Sejm od 2019 r. (IX kadencja), wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, członkini Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 8. Inne (jakie?): Polska powinna rozmawiać w sprawie readmisji osób, które nie spełniają statusu uchodźców, do krajów pochodzenia.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Można głosować za zatrudnieniem psychologa w (każdej !) szkole i Lewica ma to w swoim programie, ale póki co mamy zbyt mało psychologów, by ich na każdą szkole starczyło. A bycie na dyżurze w szkole np. raz czy dwa w miesiącu na 1/- którąś etatu nie stanowi pomocy systemowej. Dlatego w pierwszej kolejności należy przeszkolić wszystkich nauczycieli.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polska powinna w tym czasie już dawno (do 2035 r.) odejść od węgla w energetyce, podłączyć do sieci ciepłowniczej 90% gospodarstw domowych; powinny powstać na Śląsku nowe miejsca pracy w przemyśle związanym z OZE. W ciągu 30 lat powinnismy doprowadzić do opodatkowania robotów, europejskiej płacy minimalnej, podnieść nie tylko długość życia, ale i jego jakość, wyeliminować całkowicie ubóstwo dzieci i osób starszych, wprowadzić kilka uniwersytetów do pierwszej setki na świecie, wprowadzić euro, zreformować gruntownie służbę zdrowia podnosząc wydatki na nią do Ok 8% PKB, stworzyć wspólną politykę obronną w ramach UE. Polska powinna w tym czasie stać się liderką regionu i doprowadzić do wprowadzenia Ukrainy do UE. Jednocześnie w ramach UE musimy doprowadzić do demokratyzacji podejmowania decyzji w jej organach (inicjatywa „ustawodawcza” PE).
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Służby zdrowia
2
Edukacji
3
Administracji publicznej
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Uchwalić emeryturę obywatelską
2
Wprowadzić program budowy tanich mieszkań przez państwowego dewelopera
3
Wprowadzić liberalizację przepisów dot. przerywania ciąży
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 6
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

9.03.2024, Relacja z 7. posiedzenia Sejmu (06-08.03.2024 r.)

…to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory, kolejne wybory” – mówiła  Anna Maria Żukowska (Lewica). Złożyła też wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia i uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektów zmiany…

5.03.2024, „Tylko «tak» oznacza zgodę” czy „postawienie systemu na głowie”? – zmiana kwalifikacji gwałtu w opinii posłanek i posłów

…Anita Kucharska-Dziedzic Lewica Wanda Nowicka Lewica Katarzyna Ueberhan Lewica Joanna Wicha Lewica Marcelina Zawisza Lewica Anna Maria Żukowska Lewica Aleksandra Leo Polska2050-TD Barbara Okuła Polska2050-TD Ewa Szymanowska Polska2050-TD Agnieszka Maria Kłopotek…

16.12.2023, 10. dzień obrad pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji

…znało też innej demokracji niż ta zdeformowana, w której z tylnego siedzenia rządził epizodyczny premier – zauważyła Anna Maria Żukowska (Lewica). fot. Piotr Wójcik Gdy na sali posiedzeń posłowie zadawali pytania premierowi Tuskowi, na sejmowym korytarzu…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia), rzeczniczka prasowa
źródło
Serwis Facebook - profil Anny Marii Żukowskiej www.facebook.com
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia), członkini
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, posłanka, Warszawa, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, liczba głosów: 18 864
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Anna Maria
Nazwisko: Żukowska
Data urodzenia: 1983-06-11
Miejsce urodzenia: Warszawwa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanowisko lub funkcja: dyrektor biura prasowego (urlop bezpłatny)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 10 746,90 PLN
Uwagi: rachunek bankowy, stan na dzień 08.11.2019 r.

Kwota: 11 200,00 PLN
Uwagi: gotówka

Papiery wartościowe
Nazwa: polisa na życie Nationale Nederlanden "Ochronat"
Pełna kwota: 221 829,41 PLN

Nazwa: OFE - ING Nationale Nederlanden
Pełna kwota: 17 764,38 PLN
Uwagi: stan na dzień 08.11.2019 r.

IV. Udziały w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent udziałów: Gummipol sp. z o.o.
Liczba udziałów: 11 118
Wartość
Wartość wszystkich udziałów: 1 056 340,00 PLN
Uwagi: wartość nominalna
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytuły stosunku pracy
Kwota: 88 425,12 PLN
Uwagi: na podstawie zeznania PIT za rok 2018
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Opel
Model: Astra
Rok produkcji: 2010
Wartość: 25 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): jacht
Marka: Antila
Model: 22
Rok produkcji: 2008
Wartość: 32 000 PLN
Uwagi: z silnikem zaburtowym mercury

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka gotówkowa, CH Bank Handlowy, zaciągnięty na cele konsumpcyjne i spłatę innych zobowiązań
Kwota pozostała do spłacenia: 84 669,61 PLN
Uwagi: stan na dzień 08.11.2019 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy, Santander Consumer Bank, na cele konsumpcyjne
Kwota pozostała do spłacenia: 10 398,84 PLN
Uwagi: stan na dzień 08.11.2019 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka od osoby fizycznej Włodzimierza Czarzastego, na spłatę kredytu
Kwota pozostała do spłacenia: 30 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 08.11.2019 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa Citi Bank, limit 14 100,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): karta kredytowa Santander limit 15 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): debet na ROR, Santander
Kwota pozostała do spłacenia: 4194,13 PN
Uwagi: stan na dzień 08.11.2019 r.

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-08
Źródło