Sejm X kadencji

Zapowiedź 10. posiedzenia Sejmu

W minioną niedzielę w 748 gminach odbyły się drugie tury wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Tym samym zakończyły się wybory samorządowe, a wraz z nimi kolejna kampania wyborcza. Jednak już za półtora miesiąca Polacy znów ruszą do urn – tym razem wybierać będziemy reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Tym samym najbliższe posiedzenie Sejmu będzie jedynym, które w ostatnich i najbliższych tygodniach wolne będzie od wyborczej atmosfery. Nad czym będą pracować posłanki i posłowie?

Podziały wewnątrz koalicji – co parlamentarzyści sądzą o zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych?

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna (KO) zapowiedziała, że rząd podejmie prace nad wprowadzeniem ustawy, która zakaże sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. W resorcie podobno trwają już pierwsze analizy, które zlecić miał sam premier Donald Tusk. Temat wywołuje ogromne emocje i dzieli opinię publiczną. Jak na ten pomysł zapatrują się parlamentarzyści?

Od szczegółu do ogółu – liceum w Hajnówce a problemy mniejszości białoruskiej w Polsce

12 kwietnia Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych dyskutowała o sytuacji mniejszości białoruskiej w Polsce. Udział w posiedzeniu wzięli urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także przedstawiciele samej mniejszości.

Przede wszystkim nie szkodzić – inwestycje w żeglugę śródlądową w obliczu postępujących zmian klimatu

12 kwietnia odbyło się czwarte posiedzenie Podkomisji stałej ds. żeglugi śródlądowej pod przewodnictwem Piotra Głowskiego (KO). Komisja rozpatrzyła informację na temat planowanych w Polsce dróg wodnych. Przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury odpowiadała też na pytania strony społecznej.

Podsumowanie 9. posiedzenia Sejmu

W piątek 12 kwietnia 2024 r. zakończyło się 9. posiedzenie Sejmu bieżącej kadencji. W trakcie trzech dni obrad posłowie i posłanki głosowali łącznie 40 razy, w tym nad projektami liberalizującymi prawo aborcyjne. Co jeszcze wydarzyło się w ostatnim tygodniu w Sejmie?

4 projekty aborcyjne w Sejmie

Aktualnie na rozpatrzenie w Sejmie oczekują 4 projekty poselskie dotyczące aborcji: dwa z nich złożyła Lewica, jeden Koalicja Obywatelska, ostatni jest propozycją Trzeciej Drogi. Co znajduje się w proponowanych ustawach?

9. posiedzenie Sejmu

Parlament Europejski

Zapowiedź ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego IX kadencji

W dniach 22-25 kwietnia odbędzie się finalne posiedzenie Parlamentu Europejskiego IX kadencji. Eurodeputowani spotkają się w Strasburgu na 4-dniowej sesji plenarnej, by po raz ostatni przed złożeniem mandatu zadecydować o obowiązującym w UE prawie. Sprawdzamy, jakie tematy PE wybrał na swoje ostatnie posiedzenie.

Zielony Ład, TikTok i „płacę pani za naukę”. Czy unijni politycy dostrzegają młodych wyborców przed eurowyborami?

W polskich gminach i miastach wciąż trwa kampania wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych, a jednocześnie rusza już kolejny wyborczy wyścig – w czerwcu wybierać będziemy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Jakie głosy słychać w unijnych budynkach tuż przed formalnym startem kampanii i czy europarlamentarzyści dostrzegają najmłodszych głosujących obywateli?

Parlament Europejski – kto, co i jak? Najważniejsze fakty o działalności PE

Parlament Europejski to jedyna instytucja Unii Europejskiej wyłaniana w wyborach bezpośrednich. Już 9 czerwca ponownie wybierzemy swoich reprezentantów do Brukseli i Strasburga. Jakie są zadania Parlamentu, ile osób w nim zasiada i kto tworzy jego obecny skład? Przyjrzeliśmy się najważniejszym faktom o PE.

Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej – czy to jedno i to samo?

Parlament Europejski nie jest jedyną instytucją, która uczestniczy w procesie tworzenia prawa unijnego. Oprócz europarlamentu, najczęściej możemy usłyszeć o spotkaniach Rady Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej. Czy obie rady wykonują te sama zadania? Poniżej wyjaśniamy, czym zajmują się te instytucje.

Polska delegacja w Parlamencie Europejskim, czyli kto reprezentuje nas w Strasburgu i Brukseli?

9 czerwca 2024 r. wybierzemy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. W mijającej kadencji mandaty europosłów sprawowali doświadczeni politycy, ale również debiutanci. Wielu z nich pełniło ważne funkcje w strukturach PE. Na trzy miesiące przed wyborami przyglądamy się polskim europosłom.

Czy PE chce zabrać Polsce suwerenność?

Politycy Prawa i Sprawiedliwości alarmują o ryzyku utraty suwerenności przez Polskę wskutek przyjęcia zmian traktatowych zaproponowanych przez Parlament Europejski. Co tak naprawdę wynika z rezolucji i czy proponowane zmiany mają szansę wejść w życie?

Quiz samorządowy

Porównaj się z kandydatkami i kandydatami na prezydentów miast

Wybierz miasto:

Miasto:

W celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa władze miasta współpracują z policją i strażą pożarną, instalują systemy monitoringu i powołują straże miejskie. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście jest bezpiecznie. Dodatkowe zmiany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa byłyby niepotrzebnym obciążeniem budżetu miasta.
B. W naszym mieście nie jest wystarczająco bezpiecznie. Należy przeznaczyć dodatkowe środki z budżetu miasta na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Miasto dysponuje lokalami użytkowymi, które może wynajmować na potrzeby m.in. sklepów, zakładów usługowych, restauracji i organizacji społecznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Głównym celem wynajmu miejskich lokali użytkowych powinno być zwiększanie przychodów z czynszów. Budżet naszego miasta powinien rosnąć, nawet jeśli konsekwencją będzie duże zagęszczenie lokali o podobnym profilu.
B. Polityka lokalowa naszego miasta powinna być oparta o planowanie przestrzenne i służyć dostępowi do różnych usług dla mieszkańców. Należy unikać zagęszczenia lokali o podobnym profilu, nawet jeśli oznacza to konieczność obniżenia czynszów.

Miasto może wprowadzić kartę mieszkańca dla osób, które płacą podatki na jego terenie. Uprawnia ona do np. tańszych biletów komunikacji miejskiej, pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola czy zasiłków. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Karta mieszkańca jest właściwym rozwiązaniem, ponieważ pierwszeństwo w dostępie do usług publicznych w naszym mieście powinni mieć jego mieszkańcy, którzy płacą tu podatki.
B. W naszym mieście nie powinna funkcjonować karta mieszkańca. Wprowadza ona nierówności w dostępie do usług publicznych dla osób, które żyją i pracują w naszym mieście, ale mieszkają poza jego granicami.

Samorządy sygnalizują, że fundusze przekazywane im przez rząd na prowadzenie szkół (subwencja oświatowa) są za niskie. W związku z tym samorządy zmuszone są dopłacać do edukacji, w tym do wynagrodzeń nauczycieli, z własnego budżetu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Naszego miasta nie stać na finansowanie edukacji, w tym wynagrodzeń nauczycieli, ponad otrzymywaną subwencję oświatową. Za wysokość pensji nauczycieli powinien odpowiadać rząd.
B. Edukacja jest ważną polityką publiczną w naszym mieście. Powinniśmy oferować atrakcyjne pensje dla nauczycieli, nawet jeżeli oznacza to przeznaczanie dodatkowych funduszy z budżetu miasta.

Gmina musi zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu trzylatkowi, który mieszka na jej terenie. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących miejsc w przedszkolach w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Nasze miasto powinno zapewnić miejsca w przedszkolach publicznych dla wszystkich dzieci mieszkających na jego terenie.
B. Nasze miasto nie musi zapewniać miejsca w przedszkolach publicznych dla wszystkich dzieci mieszkających na jego terenie. Jeśli miejsc w przedszkolach publicznych jest za mało – miasto powinno dofinansować miejsca w przedszkolach prywatnych.

Za użytkowanie boisk szkolnych odpowiadają dyrektorzy szkół. Mieszkańcy mogą korzystać z boisk poza godzinami pracy szkół, jeśli zapłacą za dostęp lub jeśli miasto przeznaczy na to specjalne środki. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. W naszym mieście publiczne boiska szkolne powinny być bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców poza godzinami pracy szkół.
B. W naszym mieście boiska szkolne powinny stanowić źródło dodatkowego dochodu dla szkół i być udostępniane przede wszystkim na zasadach komercyjnych.

Gmina może wprowadzać programy odpowiadające na problemy zdrowotne mieszkańców. Który z poniżej wymienionych programów polityki zdrowotnej należy Pani/Pana zdaniem priorytetowo realizować w naszym mieście?

Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.

Miasto w różny sposób może wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy samodzielnie opiekują się osobami starszymi lub z niepełnosprawnościami. Która forma odciążenia opiekunów osób zależnych jest Pani/Pana zdaniem najbardziej potrzebna mieszkańcom naszego miasta?

W miastach trwa dyskusja nad tym, jaki rodzaj transportu powinny wspierać władze – komunikację miejską, transport samochodowy, rowerowy czy pieszy. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

W naszym mieście priorytetem powinien być ruch samochodowy. Należy remontować jezdnie, budować parkingi, tak aby zapewnić płynność transportu indywidualnego.
W naszym mieście priorytetowe powinny być inwestycje w transport zbiorowy, jak np. wyznaczanie nowych buspasów czy budowa tras tramwajowych, nawet jeśli odbywa się to kosztem ruchu samochodowego.
W naszym mieście powinien powstać plan ścieżek rowerowych dla całego miasta. W kolejnych latach każda inwestycja drogowa powinna zakładać budowę ścieżek i poprawę infrastruktury rowerowej.
W naszym mieście należy wyznaczać strefy ruchu uspokojonego, czyli obszary, w których prędkość poruszania się samochodów ograniczona jest do 30 km/h.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście należy skupić się na rozwoju lokalnej oferty kulturalnej. Potrzebne są działania, które poprawią program bibliotek miejskich, miejsc aktywności lokalnej czy kin i teatrów.
B. Nasze miasto powinno postawić na organizację dużych wydarzeń kulturalnych – koncertów, wydarzeń sportowych i spektakli. Takie przedsięwzięcia zapewniają rozrywkę mieszkańcom i są elementem promocji naszego miasta.

Które z poniższych stwierdzeń na temat finansowania sportu w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Nasze miasto powinno przede wszystkim dofinansowywać profesjonalne kluby sportowe, jako ważne elementy promocji miasta i regionu.
B. Nasze miasto powinno dofinansowywać sport amatorski i rekreacyjny, aby aktywizować ruchowo jak najwięcej mieszkańców.

W 2023 r. połowa mieszkań w Polsce sprzedawanych była w celach inwestycyjnych (NBP, 2023). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Najem krótkoterminowy jest jedną z wielu form prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców i nie powinien być regulowany. Dodatkowo jest szansą na turystyczny rozwój naszego miasta.
B. Najem krótkoterminowy wpływa niekorzystnie na lokalne wspólnoty mieszkańców oraz przyczynia się do zmniejszenia zasobu mieszkań wynajmowanych na stałe. W naszym mieście powinniśmy dążyć do ograniczenia liczby lokali wynajmowanych krótkoterminowo.

Miasto, szukając terenów pod zabudowę mieszkaniową, może stosować różne strategie. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących zabudowy miasta jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mieszkań komunalnych w naszym mieście jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Lokatorzy mieszkań komunalnych powinni mieć możliwość ich odkupienia na preferencyjnych warunkach.
B. Mieszkania komunalne nie powinny podlegać sprzedaży, a miasto powinno skupić się na powiększaniu ich liczby.

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście należy stworzyć korzystne warunki dla deweloperów budujących osiedla. Nie należy nakładać na nich dodatkowych regulacji dotyczących budowy.
B. W naszym mieście należy wypracować system warunków, które muszą spełnić deweloperzy przy budowie osiedli. Powinny one dotyczyć budowy dróg dojazdowych, lokali usługowych czy przekazania części mieszkań do zasobu komunalnego naszego miasta.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, któremu podlegają Lasy Państwowe, zapowiada wyłączenie z wycinki 20 proc. najcenniejszych lasów, należeć do nich mogą lasy okalające nasze miasto. Które z poniższych działań na rzecz ochrony lasów w naszym mieście i okolicach są według Pana/Pani najbardziej potrzebne?

Według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce co roku umiera około 45 tys. ludzi. Które z poniższych działań trzeba najpilniej podjąć w celu poprawy jakości powietrza w naszym mieście?

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Tereny zielone pozytywnie wpływają na czystość powietrza. W naszym mieście należy objąć je szczególną ochroną, nawet jeśli negatywnie wpłynie to na plany inwestycyjne mające na celu rozwój miasta.
B. Tereny zielone w mieście są ważne, ale nie powinny być traktowane priorytetowo względem inwestycji, np. w budynki mieszkalne czy nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców.

3,5 mln mieszkańców Polski stanowią dzisiaj imigranci (WEI, 2023), większość z nich to uchodźcy wojenni z Ukrainy. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących integracji migrantów jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

Rada miasta może przyjąć uchwałę krajobrazową, która reguluje obecność reklam w przestrzeni miejskiej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Uchwała krajobrazowa, ograniczająca obecność reklam na bilbordach i telebimach w przestrzeni publicznej, jest potrzebna. Przyjazne w odbiorze otoczenie pozytywnie wpływa na samopoczucie mieszkańców i niweluje ilość bodźców.
B. Uchwała krajobrazowa ograniczająca obecność reklam w przestrzeni publicznej ingeruje w wolność mieszkańców i pozbawia ich możliwości decydowania o posiadanych terenach i budynkach.

Trwa dyskusja na temat dostępności alkoholu w przestrzeni miejskiej. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

W naszym mieście należy wyznaczyć dodatkowe miejsca w przestrzeni publicznej, w których dozwolone będzie picie alkoholu.
Dostępność alkoholu jest zbyt szeroka i niekorzystnie wpływa m.in. na bezpieczeństwo. Na terenie naszego miasta należy wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących dostępności toalet w mieście jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. W naszym mieście należy zwiększać dostępność toalet poprzez budowę nowych, darmowych szaletów miejskich. Powinny być rozmieszczane szczególnie w miejscach, gdzie bywają mieszkańcy i turyści – na deptakach, w parkach czy na placach zabaw.
B. Dostępność toalet publicznych w naszym mieście należy zwiększać poprzez wykorzystanie lokali usługowych wynajmowanych przez miasto. Właściciele restauracji i barów powinni mieć obowiązek udostępniania swoich WC wszystkim chętnym, nie tylko klientom.

Samorządy mogą wydawać tzw. media lokalne (gazety, telewizję i portale). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Samorząd nie powinien móc prowadzić portali i wydawać prasy lokalnej. Jego działania powinny ograniczyć się do informacji na ściśle określonych publikatorach miasta (oficjalna strona internetowa i profile w mediach społecznościowych).
B. Samorząd dalej powinien móc wydawać własne media. Dzięki temu jest w stanie dotrzeć z dodatkową informacją dla mieszkańców, a także skutecznie promować gminę.

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących usprawnienia procesu wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania („kopciuchów”) jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

Trwa dyskusja na temat zagospodarowania terenów pogórniczych i poprzemysłowych na Śląsku. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

Trwa dyskusja nad powiększeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) o kolejne gminy i utworzeniem „mega miasta” wokół Katowic. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

W połowie 2024 r. w Warszawie i Krakowie planowane jest uruchomienie Stref Czystego Transportu. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

Jednym z problemów mieszkańców Trójmiasta są swobodnie poruszające się po mieście dziki. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Należy rozwiązać problem dzików wyłącznie za pomocą ich odstrzału lub odłowu z uśmierceniem.
B. Trójmiasto powinno wypracować programy zabezpieczające miasta przed dzikami. Należy edukować mieszkańców, stawiać zamykane kosze na śmieci i stosować urządzenia odstraszające dziką zwierzynę.

Według danych Fundacji GrowSpace w 2023 r. w Polsce wśród osób poniżej 18 roku życia odnotowano 2139 prób samobójczych. 406 z nich miało miejsce w województwie pomorskim. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

Pas nadmorski w Trójmieście jest zagospodarowany w różnorodny sposób. W niektórych miejscach zabudowa dociera bezpośrednio nad brzeg morza, w innych brzeg oddzielony jest od miasta terenami zielonymi. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Pas nadmorski to przede wszystkim atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie teren. W jego obrębie należy rozwijać infrastrukturę dla mieszkańców i turystów, nawet kosztem ingerencji w przyrodę lub zmniejszenia terenów zielonych.
B. Pas nadmorski pełni przede wszystkim ważną funkcję przyrodniczą i środowiskową. Chroni przed powodziami, zapobiega suszom i wychładza miasta w trakcie upałów. Tereny zielone w jego obrębie należy chronić nawet kosztem innych inwestycji.

Samorządy mają wpływ na funkcjonowanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Poprzez np. wydawanie opinii do Planu Urządzenia Lasu mogą zmienić politykę Lasów Państwowych. Wpływają też na bioróżnorodność Parku poprzez uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów graniczących z TPK. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. TPK pełni przede wszystkim ważną rolę przyrodniczą dla Trójmiasta. Należy podejmować działania mające na celu ochronę jego środowiska naturalnego, tworząc nowe rezerwaty oraz zakazując wycinek na terenie całego parku.
B. TPK pełni przede wszystkim ważną rolę społeczną. Należy promować i rozwijać możliwości rekreacyjne na jego terenie poprzez planowanie dodatkowych tras rowerowych czy ścieżek oraz innej infrastruktury dla pieszych
Poprzednie
Następne
Odpowiadasz tylko na część pytań. Zobacz cały kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl.

Kalendarz wyborczy

 • kwiecień 2024
  • 26.04–06.06

   Termin na złożenie wniosków przez wyborców głosujących poza miejscem zameldowania
   Od 26 kwietnia do 6 czerwca wyborcy, którzy w dniu wyborów będą poza miejscem zameldowania/stałego pobytu, mogą złożyć wniosek o: wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów lub o zmianę miejsca głosowania.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
 • maj 2024
  • 02

   Zgłaszanie list kandydatów na posłów do PE
   2 maja o godzinie 16:00 upływa termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
   szczegóły

   Kodeks wyborczy
Wszystkie wydarzenia

Jak widzą nasze miasta?

Kielce potrzebują inwestycji od zaraz

W Kielcach szykuje się jeden z najciekawszych pojedynków wyborczych – stanowisko prezydenta opuszcza Bogdan Wenta (PO), a o schedę po byłym piłkarzu ręcznym powalczy aż siedmioro kandydatów. Przyciągnięcie inwestycji, remont infrastruktury i termomodernizacja budynków – to wyzwania, które widzą przed sobą.

Czy Gdynia po raz szósty postawi na Szczurka?

Trudno znaleźć prezydenta, który 5 razy z rzędu wygrał wybory w pierwszej turze – to właśnie przypadek Wojciecha Szczurka, który rządzi Gdynią od 1998 r. W niedzielnych wyborach zmierzy się z nim czworo kandydatów. Inwestycje w drogi i kolej, tak dla miejskiego mieszkalnictwa, nie dla ciszy alkoholowej – co proponują gdyńscy kandydaci i kandydatka?

Mały Wiedeń wybiera prezydenta – jak będzie wyglądać Bielsko-Biała przyszłości?

W niedzielnych wyborach o fotel prezydenta Bielska-Białej powalczy siedmioro kandydatów. Inwestycje w transport publiczny, budowa nowego szpitala oraz remonty budynków mieszkalnych – sprawdziliśmy, jakie postulaty proponują mieszkańcom Bielsko-Białej kandydaci na urząd prezydenta miasta.

Posłowie, rektor, radny – kto po Profesorze?

30 kwietnia 2024 r. w Krakowie zakończą się ponad 20-letnie rządy Jacka Majchrowskiego. Miasto potrzebuje zmian w transporcie i jest zmęczone turystyką. Nowy włodarz będzie musiał odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców – czyste powietrze, porządek w przestrzeni i usługi publiczne w dzielnicach. Czego dla miasta chcą kandydaci na prezydenta Krakowa?

Samorządowe Q&A

Kiedy odbędą się wybory samorządowe?
Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia (II tura 21 kwietnia).
Czytaj więcej
Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?
W wyborach samorządowych wybieramy naszych przedstawicieli do organów stanowiących samorządu terytorialnego: rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz władze wykonawcze: wójta (w gminie wiejskiej) lub burmistrza (w gminach, w których siedziba znajduje się w mieście położonym na jej terytorium) lub prezydenta
Czytaj więcej
Czy w wyborach samorządowych mogę zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania (stałego pobytu)?
Nie. Specyfika wyborów samorządowych polega na tym, że głosujemy w miejscu, z którym jesteśmy związani terytorialnie.
Czytaj więcej
Jak oddać ważny głos?
Wyborach samorządowych otrzymasz 4 karty: jedną z listą kandydatów i kandydatek do rady gminy, drugą do rady powiatu, trzecią z kandydatami do sejmiku województwa i czwartą z kandydatami na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta).
Czytaj więcej

Wybory samorządowe

Skąd gmina bierze pieniądze?

Część podatku PIT i CIT, podatki i opłaty lokalne, przychody własne – co składa się na dochody gminy? Jaki wpływ na wysokość budżetu mają władze lokalne? O co w związku z gminnymi finansami pytać w kampanii kandydatów i kandydatki? Wyjaśniamy, skąd bierze się budżet gminy.

Wyszukiwarka miast

Usługi publiczne w gminie

Mieszkanie, prąd, woda. Jak mieszka się w gminie?

Gmina przyznaje mieszkania socjalne dla osób w trudnej sytuacji majątkowej. Planuje, ile miejsc parkingowych znajdzie się przy nowo wybudowanym bloku. Samodzielnie prowadzi usługi komunalne lub zleca ich utrzymanie.

Szkoła, przedszkole, żłobek. Edukacja w gminie

Kto odpowiada za przedszkole i szkołę podstawową w twojej miejscowości? Skąd gmina bierze fundusze na pensje nauczycieli? Które szkoły podlegają władzom gminy, a które władzom powiatu? Przybliżamy wpływ władz samorządowych na edukację.

Samochód, autobus, chodnik, ścieżka. Jak poruszasz się po swojej gminie?

Priorytet dla transportu publicznego? System ścieżek rowerowych? Remont zaniedbanej drogi? Sprawdź, jak władze gminy mogą wpływać na rozwój transportu w twojej miejscowości.

7. posiedzenie Sejmu

Co może gmina?

Uporządkowana przestrzeń

Atrakcyjny teren rekreacyjny sprzedany pod kolejny supermarket? Hałaśliwy klub w centrum miasta? Parking zamiast parku? Nowe osiedle bez żłobka i szkoły? To wszystko jest możliwe, jeśli gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czas wolny w gminie. Kultura i sport

Wsparcie zawodowej drużyny piłkarskiej czy rozwój sportu amatorskiego? Inwestycje w dom kultury czy sylwester marzeń? Czy radni mają plan na rozwój turystyczny miejscowości? Sprawdź, jak gmina może tworzyć ofertę kulturalną dla mieszkańców.

Czysta, zadbana przestrzeń

Zaśmiecony las, puszki wokół akwenu wodnego czy odpady pozostałe po remoncie na skwerku w centrum? Tak niekiedy wygląda codzienność niejednej polskiej gminy. Ale to właśnie samorząd odpowiada za utrzymanie porządku i czystości na swoim terenie.

Jak gmina dba o nasze bezpieczeństwo?

Powołanie straży miejskiej, ochrona przed powodzią, dodatkowe wsparcie dla policji, wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej – sprawdź, jak gmina dba o twoje bezpieczeństwo.

Zdrowie i pomoc społeczna

Jakie programy profilaktyczne realizowane są w twojej gminie? Czy w przychodniach na terenie twojej gminy znajdziesz specjalistę, którego szukasz? Jakie wygląda pomoc społeczna w twojej gminie? Przybliżamy zadania gminy w ochronie zdrowia i pomocy społecznej.

Smog. Sprawa mieszkańców czy samorządu?

Smog to utrzymująca się w powietrzu mieszanina różnego rodzaju cząstek – pyłów, rakotwórczego benzo(a)pirenu, tlenków azotu i siarki, metali ciężkich i innych niebezpiecznych substancji. Jest niezwykle toksyczny dla organizmu. Co może zrobić gmina, aby ograniczyć działanie smogu?

Krótka Piłka

Jakie priorytety stawia sobie nowa Rzeczniczka Praw Dziecka?

Zakres władzy rodzicielskiej, dostępność edukacji domowej, przeciwdziałanie kryzysowi psychologicznemu – to tylko niektóre kwestie, o które spytaliśmy Monikę Hornę-Cieślak – nową Rzeczniczkę Praw Dziecka. Zapoznajcie się z jej priorytetami na nadchodzącą kadencję.

Co posłowie i posłanki sądzą o prawach dziecka?

O poglądy na temat praw dziecka zapytaliśmy posłów i posłanki pracujące w dwóch sejmowych komisjach: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Prezentujemy odpowiedzi tych 20 z nich, którzy odpowiedzieli na pytania przygotowane przez nas w Krótkiej Piłce.

Rzeczniczka Praw Dziecka

Jakie są zadania Rzecznika Praw Dziecka?

W grudniu tego roku zakończyła się pięcioletnia kadencja Mikołaja Pawlaka – Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z wolą Sejmu nową Rzeczniczką została mecenas Monika Horna-Cieślak. Przypominamy, jakie ustawowe obowiązki spoczywają na osobie pełniącej ten urząd.

Informacja bieżąca rządu dotycząca Funduszu Sprawiedliwości

Przesłuchania przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

Kwestionariusz 2023

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Aborcja powinna być legalnym zabiegiem medycznym.

B. Aborcja powinna być uznana za przestępstwo.

Poradniki dla obywatela

Czego możesz wymagać od posła?

Po nadchodzących, jesiennych wyborach parlamentarnych rozpocznie się kolejna, już X kadencja Sejmu – oto parę porad, które pomogą Ci zrozumieć, jak nawiązać kontakt z posłem a także skutecznie monitorować jego pracę.

Czy obywatel ma inicjatywę ustawodawczą?

W drugiej części naszego poradnika przedstawiamy dwie możliwości wpływu na proces ustawodawczy przez obywateli – zgłoszenie petycji oraz złożenie własnego projektu w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Jak obywatel może dochodzić swoich praw?

W ostatniej części poradnika przedstawiamy kolejne sposoby obywatelskiego zaangażowania - nadsyłanie uwag do procesu legislacyjnego, wniosek o udostępnienie informacji oraz zwrócenie się do właściwego rzecznika.

Po wyborach

Jak powstaje rząd?

Według zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji odbędzie się w poniedziałek 13 listopada. Tego dnia, w czasie posiedzenia, premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu i formalnie rozpocznie się proces tworzenia nowej Rady Ministrów.

Co dzieje się na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji?

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów.

Kto tworzy klub Koalicji Obywatelskiej?

W nowej – X – kadencji Sejmu po raz kolejny powstanie klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Będzie liczył 157 posłów i posłanek, a więc o 23 osoby więcej niż w dniu jego powstania po wyborach w 2019 r. Poniżej prezentujemy skład i poglądy członków drugiego co do wielkości klubu w nadchodzącej kadencji Sejmu.

Kim są posłowie i posłanki Trzeciej Drogi?

W nowym parlamencie zasiądzie 65 posłanek i posłów startujących z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kim są posłowie i posłanki tego ugrupowania?

Kto tworzy klub Konfederacji?

Konfederacja w wyborach parlamentarnych 2023 zdobyła piąty wynik i wprowadziła do Sejmu 18 przedstawicieli. Kto będzie tworzył klub parlamentarny tego ugrupowania?

Kto tworzy klub Lewicy?

W nowej – X – kadencji Sejmu ponownie powstanie klub parlamentarny Lewicy. W wyborach parlamentarnych 2023 KW Nowa Lewica wprowadziła do niższej izby parlamentu 26 posłanek i posłów, zdobyła więc 23 mandaty mniej niż w 2019 roku. Kim są ludzie Nowej Lewicy?

Programy komitetów

Co proponują komitety wyborcze, żeby rozwiązać problem dostępności mieszkań?

W Polsce brakuje ok. 1,5 mln mieszkań. Wyjaśniamy, jak chcą rozwiązać ten problem poszczególne komitety.

Co sądzą komitety: relacje państwo – Kościół

W ostatnim spisie powszechnym 71 proc. Polek i Polaków zadeklarowało, że należy do Kościoła katolickego. Jakich relacji między państwem i Kościołem chcą komitety wyborcze?

Jak komitety wyborcze chcą reformować system edukacji?

Powtórzmy za hetmanem Zamoyskim: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. No właśnie, czyli jakie? Przedstawiamy poglądy komitetów na system edukacji.

W kolejce do lekarza. Jak komitety wyborcze chcą uzdrowić system opieki medycznej?

Pomysły na usprawnienie ochrony zdrowia to punkt obowiązkowy w programach wyborczych. Nie ma komitetu, który pominąłby tę kwestię.

Transformacja energetyczna w programach komitetów wyborczych

OZE, atom czy węgiel? Jakie źródła energii powinniśmy traktować priorytetowo zdaniem partii, które ubiegają się o nasze głosy w wyborach 15 października?

Pytania wyborcze

Kiedy odbędą się wybory parlamentarne?
Wybory parlamentarne w 2023 r. odbędą się 15 października.
Czytaj więcej
Kto organizuje wybory?
Wybory parlamentarne zarządza prezydent RP.
Czytaj więcej
Kogo wybieramy w wyborach parlamentarnych?
W wyborach wybierzemy 460 posłów/posłanek do Sejmu oraz 100 senatorów/senatorek do Senatu.
Czytaj więcej
Ilu posłów zostanie wybranych w moim okręgu?
Polska w wyborach do Sejmu podzielona jest na 41 okręgów. W każdym z nich zostanie wybranych od 7 do 20 posłów/posłanek.
Czytaj więcej
Ilu senatorów zostanie wybranych w moim okręgu?
Polska w wyborach do Senatu podzielona jest na 100 jednomandatowych okręgów. W każdym z nich wybrany zostanie więc jeden senator lub jedna senatorka
Czytaj więcej
Jakie znaczenie ma kolejność na listach?
Po przeliczeniu głosów, OKW sprawdzają, ile mandatów otrzymuje każdy komitet w danym okręgu.
Czytaj więcej
Na których kandydatów będę mógł zagłosować, mieszkając za granicą?
Obywatele głosujący poza granicami kraju, zgodnie z Kodeksem wyborczym, „przynależą” do dzielnicy Warszawa-Śródmieście.
Czytaj więcej

Analizy wyborcze

Kim z zawodu są kandydaci i kandydatki do Sejmu?

Nauczycielki, kadra zarządzająca, samorządowcy, rolnicy, medyczki, hodowcy bydła – jakie zawody deklarują kandydatki i kandydaci do Sejmu?

Kim jest Trzecia Droga?

Nie jest tajemnicą, że choć na listach wyborczych znajdują się setki działaczek i działaczy, to o tożsamości partii decydują kandydaci ze szczytów list. Przyjrzeliśmy się dla Was liderom Trzeciej Drogi.

Jak wielu kandydatów i kandydatek startuje poza miejscem swojego zamieszkania?

W wyborach parlamentarnych wybieramy 460 posłów w 41 okręgach wyborczych. W każdym okręgu komitety wystawiają lokalne listy z kandydatami. Sprawdziliśmy, jak wielu kandydatów zabiega o głosy wyborców „u siebie”, a ilu z nich kandyduje do parlamentu z daleka od swojego miejsca zamieszkania.

Kogo będą reprezentować kobiety, czyli płeć na listach wyborczych

Równość płci i szerzej – prawa kobiet – są jednym z najistotniejszych tematów trwającej kampanii wyborczej. Obecnie zaledwie 28 proc. osób zasiadających w Sejmie to kobiety. Przyjrzyjmy się zatem temu, jak zostały skonstruowane listy wyborcze i czy jest szansa na to, żeby w przyszłej kadencji reprezentacja w naszym parlamencie była bardziej równa pod względem płci.

Jak dziś głosowałyby partie w kluczowych sprawach

Lewica

Zielona transformacja, rozbudowany program socjalny oraz wsparcie Ukrainy. Jakie propozycje ma dla Polek i Polaków Lewica?

Polska 2050

Wsparcie dla przedsiębiorców, transformacja energetyczna i rozwój usług publicznych, to najważniejsze postulaty Polski 2050 przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

Koalicja Obywatelska

Wzmocnienie relacji sojuszniczych, transformacja energetyczna bez rewolucji, kredyt 0% i zwiększenie kwoty wolnej to tylko niektóre z postulatów KO w nadchodzących wyborach.

Polskie Stronnictwo Ludowe

W tym roku PSL do wyborów przygotowuje się razem z Polską 2050. Pomimo deklarowanej przez oba ugrupowania wspólnej wizji Polski, każde z nich odznacza się własnymi i różnymi przekonaniami w większości kwestii społeczno-politycznych. Jak dziś głosowaliby przedstawiciele „starszego” koalicjanta w Trzeciej Drodze, a więc posłowie i posłanki PSL-u?

Konfederacja

Najbardziej prawicowy projekt na polskiej scenie politycznej przedstawia się jako partia przede wszystkim antysystemowa, będąca połączeniem środowisk wolnościowych, narodowych i monarchistycznych. Efekty potrzeby pogodzenia stanowisk tych trzech stronnictw widoczne są w poglądach partii na większość najważniejszych kwestii w polskiej debacie publicznej.

Prawo i Sprawiedliwość

Wzmocnienie bezpieczeństwa, kontynuacja programów socjalnych i edukacja patriotyczna. Co, po 8 latach rządów, proponuje Polkom i Polakom Prawo i Sprawiedliwość?